Po?etna Sadraj Moje obra?enje 9) DO?I, DO?I DUE SVETI
PDF Ispis

Puno sam suza isplakao u zadnjih dvije godine, prekrasnih suza. A uvijek pla?em kada ?itam ovaj ?lanak, kojega sam zapravo napisao po izlasku iz zatvora a sadraj se odnosi na zatvorske dane. Pjesma Duhu Svetom nije moja nego njegova i Elvisova. S njom ga je Gospodin definitivno pozvao k sebi. A mene ?e ta pjesma pratiti cijeli ivot, sada ju pjevam svaki dan. I imam osje?aj kao da razgovaram sa Duhom Svetim, kao da je ta pjesma jedna moja velika svakodnevna molitva naem Tjeitelju i Branitelju. A imamo se i radi ?ega zahvaljivati i moliti Duhu Svetom. Koliko nam je darova dao! Meni mnogo. I bojim se, kada budem jednom doao pred Gospodina, to ?u mu odgovoriti kada me bude pitao da to sam u?inio sa silnim darovima koje mi je poslao po Duhu Svetom.

I ti ima puno darova, samo toga moda nisi svjestan. Oni slue da slui drugima na slavu Gospodinovu. Probudi se! Darovan si i daruj druge! Nemoj grijeiti propustom, pa da Gospodin i tebe ne propusti vidjeti kada do?e pred vrata Kraljevstva nebeskog.

''DO?I, DO?I DUE SVETI

DUHOVI su u naem kraju kr?anski blagdan koji sve nas podsjeti na crkvicu u Prigorcu, crkvicu Svetoga Duha. Uvijek se u toj crkvici odravaju prije blagdana DUHOVA svete mise posve?ene Svetom Duhu pa tako i devetnica u ?ast Svetog Duha. Ove godine je na nju ila i moja supruga Anica koja se imala za to moliti s obzirom da joj se dvoje djece nalazilo u Zagrebu na prvoj godini studija a ja, njezin mu, izdravao sam kaznu zatvora. S obzirom da sam iz zatvora skoro svaki vikend dolazilo ku?i na izlazak, to sam i ja dva puta otiao sa suprugom na misu, u razdoblju devetnice, u crkvicu Svetog Duha. A u nedjelju, na sam blagdan DUHOVA

Ma ne, ovo naprijed je jako lijepo ali nisam ba tako htio pisati. Htio sam pisati o Duhu Svetom i o njegovim milostima koje mi je u zadnje vrijeme u?inio a ?iji je vrhunac pjesma koju sam napisao za 40-tak sekundi. U ponedjeljak, nakon blagdana Duhova vratio sam se natrag u zatvor i jo sam pod dojmom nedjeljne mise i pun Duha Svetoga bio cijeli dan. Svima sam pri?ao kako je bilo lijepo. I onda u jednom trenutku, ni sam ne znam kako, sjeo sam za stol i napisao sam pjesmu Duhu Svetom. Bila je u meni, samo sam ju trebao staviti na papir. I, evo je. Naslov joj je DO?I, DO?I DUE SVETI.

DO?I, DO?I, DUE SVETI

JA TE VOLIM, JA TE LJUBIM.

DO?I, DO?I, DUE SVETI

ISPUNI ME CIJELOG.

DO?I, DO?I, DUE SVETI

JA TE VOLIM, JA TE LJUBIM.

DO?I, DO?I, DUE SVETI

JA TE ELIM, JA TE TREBAM.

HVALA TO SI TU,

TO ME ISPUNJAVA,

TO ME NADAHNJUJE.

HVALA TI ZA SVE DAROVE

KOJE SI MI DAO

KOJE MI DAJE I

KOJE ?E MI DATI, DUE SVETI

DO?I, DO?I DUE SVETI

JA TE VOLIM, JA TE LJUBIM.

KAKO JE LIJEPO S TOBOM, DUE SVETI

JA TE ELIM, JA TE TREBAM.

BUDI TU, TU UZ MENE.

HVALA DUE SVETI.

JA TE VOLIM,

JA TE LJUBIM, DUE SVETI

HVALA TO SI TU.

I tako ja to napiem na papir i odmah po?nem pjevuiti ''DO?I, DO?I, DUE SVETI''. I padne mi na pamet da bi to mogao pjevati uz gitaru. Uzmem gitaru i pokuam na te rije?i koje sam pjevuio uhvatiti nekoliko akorda koji bi odgovarali mojem pjevuenju. Ali, nije ilo kao da ''kravi stavi sedlo''. Ali mi odmah padne na pamet Elvis. Ma ne, ne Elvis Presley. Na Elvis, Lepoglav?an, sa mnom na ''privremenom radu'', frontmen naeg zatvorskog benda. Koji me ''ubijao'' svake ve?eri svojom glasnom vjebom gitare i pjevanjem. S jedne strane hodnika ja i moje ve?ernje molitve a s druge strane on, njegov bend i svirka tako jaka da je od nje podrhtavala cijela zgrada. Ali, nismo se dali, ni ja a ni oni. Svako je odradio svoje. Sa mnom je bio moj Gospodin pa ih ?esto nisam ni ?uo koliko bi god bili glasni.

A s Elvisom sam se vie upoznao u zadnjih mjesec dana prije toga jer smo zajedno putovali doma na vikende. Ja sam imao auto pred kaznionicom pa poto smo ili u istom pravcu, on me jednom zamolio da li moe i?i sa mnom jer bi s vlakom izgubio dosta vremena. I ja kae da moe pogotovo to sa mnom moe besplatno pa mu jo koja kuna i ostane. I tako smo prvi pu krenuli zajedno. I vidim ja ve? nakon nekoliko minuta da moj Elvis ''dobro potee po Gospodinu''. Svaka druga re?enica mu je bila neka kletva. To me smetalo ali nisam odmah reagirao da ne bi to ispalo kao neko moje pametovanje, nego sam pri?ekao da ga''malo snimim''. Kako razmilja, ''kako die''. A i na njemu sam vidio da se suzdrava jer sam ja bio poznati zatvorski vjernik, stalno u sobi za duebrinitvo, pa mi je moj ''cimer'' Hrvoje jedanput rekao da me zovu ''onaj bogomoljac''. I onda, nakon otprilike sat vonje, nakon jedne njegove kletve, koja mu je pobjegla, ja odlu?im da mu ''kaem koju''. A Elvis je bio dobar ?ovjek u dui, vrlo otvoren, volio se zezati ali s druge strane bio je nagli, brzo je na sve reagirao. Za koji mjesec je i on trebao iza?i iz zatvora, u zatvoru je napisao i uglazbio 10-tak svojih pjesama koje je zatvorski bend uvjebao i pjevao na koncertima. On ih je i pjevao jer je imao dobar glas te se spremao da bi se, nakon izlaska iz zatvora, po?eo ozbiljno baviti s muzikom, snimanjem pjesama, nastupima s nekim bendom i sl.

I tako ja njemu kaem da mi izgleda dobar ?ovjek, da ima od Boga prekrasan dar stvaranja i prezentiranja muzike i da po izlasku iz zatvora ne mora puno misliti to ?e raditi nego neka samo slijedi Boji dar koji ima. No, sigurno mu na po?etku ne?e odmah ''cvjetati rue'' jer nakon 3 godine zatvora biti ?e raznih iskuenja od okoline koja ?e biti sasvim druga?ija nego ona zatvorska i biti ?e mu, kako god to ?udno zvu?i, puno tee vani nego u zatvoru, pogotovo iz po?etka, jer u zatvoru je imao uhodani sistem ivota, dok ga vani tek treba stvoriti. A u svemu tome, susretat ?e se s raznim ljudima koji ?e ga ''snimati''. Ako ?e mu svaka druga re?enica biti kletva sve ono dobro to ima po svojem muzi?kom daru moglo bi do?i u drugi plan jer onoga koga smetaju kletve mislit ?e o njemu loe a onaj kojega to ne smeta njegove kletve pripisivat ?e boravku u zatvoru kojega bi on htio ?im prije zaboraviti. Ve?ina ozbiljnih ljudi s kojima ?e htjeti sura?ivati i ivjeti po izlasku iz zatvora smatrat ?e njegove kletve minusom, mladena?kom nezrelo?u i utjecajem zatvora.

S druge strane, rekao sam mu, mene to smeta kao vjernika pa sam ga zamolio da se malo suzdri. I on se odmah ispri?ao i rekao da je u takvom drutvu, da je ve? i sam o tome razmiljao ali da si ne moe ba pomo?i. I tako, nadalje, vidio sam da se suzdravao od psovanja, ?ak smo se i zezali na tu temu kad mu je ponekad pobjegla koja psovka, onako ''na pol''. Za dva tjedna ili smo ponovno ku?i i ve? sam primijetio da ne psuje toliko odnosno vrlo malo jer je dosta pazio na to. Da mene ne uvrijedi koji ga besplatno vozim, ali i radi sebe. Kada smo tre?i put ili zajedno ku?i u jednom trenutku se pohvalio da vie toliko ne psuje, da su to primijetili i neki njegovi prijatelji, da ga je jedan zatvorenik iz benda pohvalio da je to dobro a on je svima rekao da je to od onda od kada se sa mnom vozi i da sam ja na njega utjecao. I vidio sam da je bio ponosan na to.

Ma, nisam ja nita posebno napravio, sve je to Duh Sveti. Gospodin je odlu?io pozvati naega Elvisa k sebi a on je to prihvatio. Za sada nesvjesno, ali ?e ubrzo postati toga svjestan.

I tako, da se vratim na po?etak pri?e o Elvisu, mislim si ja, meni to ne ide, da uglazbim te prekrasne rije?i pjesme u Duhu Svetom, ali Elvis, koji je ve? vie pjesama uglazbio, on bi to mogao. I imao sam dobar osje?aj kada sam iz moje sobe krenuo u ''muzi?ku sobu''. Mislio sam si, pa hajde da te vidim moj Elvise da li ?e me odbiti i kako ?e na tebe djelovati da sada uglazbi jednu vjersku pjesmu, vjerske ali istovremeno i rije?i pune ljubavi. I otvorim vrata te ugledam Elvisa s gitarom u ruci kako vjeba i pjevui neku pjesmu. I ja odmah k njemu, predam mu papir sa tekstom pjesme i kaem da sam pokuao ja da prona?em neku melodiju za rije?i te pjesme ali mi nije uspjelo pa sam se sjetio njega. I da ga molim da proba neto smisliti jer imam jako dobar osje?aj da su rije?i pjevne, slave ljubav, pa bi mogla ispasti jako dobra pjesma. I on se nita nije zbunio, sasluao me, uzeo je tekst pjesme, gitara mu je bila u ruci i odmah je po?eo pjevuiti ''Do?i, do?i, Due Sveti''. Od ''prve''. Te mi po?ne objanjavati kako bi mogli ovako i onako. A ja odmah sko?im i kaem da ?eka, da ga ja sad ostavljam da on pri miru neto smisli pa da se vidimo poslije. Neka me potrai kad bude neto smislio ali svakako do petka jer sam ja u petak izlazio iz zatvora na uvjetni otpust.

To je bilo u ponedjeljak, negdje oko 11.00 sati. Isti dan popodne, oko 17.00 sati, evo ti Elvisa s gitarom u sobu za duebrinitvo, s papirom u ruci i odmah kae da je neto smislio, da je to onako malo ivlje, da ne zna da li ?e mi se svidjeti Ja ga prekinem i kaem da neka po?ne svirati jer sam osje?ao da to mora biti neto dobro. A kada je on po?eo svirati i pjevati, ja sam doivio jedan od najljepih trenutaka na izdravanju kazne, mada ih je bilo puno koje mi je Gospodin podario. Kao da je sam Sveti Duh bio sa nama. A I BIO JE. Zamislite dvojicu zatvorenika u zatvoru, jedan radi droge a drugi radi mita, sjede u sobi za duebrinitvo, i sviraju i pjevaju iz sveg glasa Duhu Svetom. DO?I, DO?I, DUE SVETI JA TE VOLIM, JA TE LJUBIM

I zavri on sa sviranjem pa me onako oprezno pitao da li mi se svi?a, da zna da moda to nije onako vjerski, da je on to po svojem, itd, a ja ga odmah prekinem i kaem mu da ljepu pjesmu ve? dugo nisam ?uo i neka mi napie iznad rije?i ''hvatove'' pa ?u probati ja sam to svirati. Kada mi ne bude ilo budem opet doao k njemu. I on ode a ja sam pokuao svirati. Ono to sam zapamtio to sam i odsvirao ali nisam uspio zapamtiti melodiju cijele pjesme. Drugo jutro ja mu kaem da neka do?e popodne opet do mene, da ja imam svoju gitaru pa ?e mi ponovno odsvirati cijelu pjesmu, budemo skupa pjevali, da ja ''uhvatim'' cijelu melodiju. I do?e on. Sviramo mi tako i pjevamo kada meni sine ideja pa mu kaem da je pjesma tako prekrasna da bi ju on mogao odsvirati drugi dan, u srijedu, na misi jer je to moja posljednja misa tu u zatvoru i da bi to bilo lijepo. On sa samo nasmijao. U to u sobu u?e i prijatelj Miljenko pa mu ja kaem da neka ?uje pjesmu koju je Elvis smislio. I ?im je Elvis zavrio s pjevanjem, Miljenko odmah kae da zato ne bi tu pjesmu otpjevao drugi dan na misi. Isto smo mislili Miljenko i ja. A Elvis se po?ne izvla?iti da on to ne moe, da vie ne pamti kad je bio zadnji put na misi, da to ?e mu re?i njegovi prijatelji, da je on do sada puno psovao Boga, itd. A ja mu kaem da to sve skupa nema nikakve veze s ovom pjesmom, da ga ja to molim za zadnju misu u zatvoru. I on onako, zbunjeno kae pa da bi moda radi mene i mogao ali da ?e jo razmisliti. A Miljenko i ja ga odmah ''napadnemo'' da nema tu to razmiljati. On se digne i kae da bi mogao, da ?e jo vidjeti i ode.

Drugo jutro, u srijedu, sretne on mene u dvoritu i kae mi da bude doao na misu i da ?e odsvirati tu pjesmu kad sam ga ve? ja zamolio a toliko sam mu usluga napravio. I doao je on na misu pola sata prije, na moljenje Krunice. I sjedio je tamo strpljivo dok mu nismo kazali da, kao pri?esnu pjesmu, on otpjeva ovu pjesmu o ljubavi prema Duhu Svetom. Ne moram vam opisivati kao je to lijepo bilo, samo ?u napomenuti da su mu zatvorenici, prisutni na misi, kada je zavrio, spontano zapljeskali to nije bilo uobi?ajno za nae katoli?ke mise. A na Elvis se sav sjajio. Desetak dana prije toga da mu je netko rekao da ?e pjevati i svirati na misi da ?e mu se za to pljeskati, rekao bi mu da je lud. A tjedan dana prije zaustavio me na dvoritu jedan zatvorenik, pripadnik pentekostalne crkve, koji jako slave Duha Svetoga i koji je dolazio na nae mise te me upitao da to sam to napravio s Elvisom. Ja ga za?u?eno pogledam. A on nastavi i kae da je Elvis prije strano psovao a kako on radi u knjinici koja soba se nalazi odmah do muzi?ke sobe, to je stalno morao sluati njegove glasne psovke. A sada u zadnje vrijeme da se psovka malo ili nita ne ?uje. Pa ga je onda jedan dan pitao da to je Elvis s tobom da vie ne psuje kao prije i da je to jako lijepo. A on mu je rekao da je za to zasluan Ivan s kojim se je vozio doma i koji je djelovao na njega da sada ne psuje i da je sretan sada zbog toga.

I eto, to vam je pri?a o Duhu Svetom i ljubavnoj pjesmi prema njemu, pri?a o Elvisu koji se obratio od jedno bogopsova?a do ?ovjeka koji uglazbljuje vjerske pjesme i pjeva ih na misi te vie ne psuje.

?UDNI SU PUTEVI GOSPODNJI I HVALA MU TO NA NJIMA ?ESTO ?INI MALA ?UDESA U SVOJU SLAVU