Po?etna Sadraj Iz knjiga GOSPODAR SVIJETA
GOSPODAR SVIJETA PDF Ispis

ROBERT HUGH BENSON


GOSPODAR SVIJETA


Na ?itanje ove knjige ponukalo me kada sam pro?itao da su ju preporu?ili

pro?itati i papa Franjo i papa Benedikt a i zbog toga to govori o dolasku

Antikrista i njegovoj vladavini.


Nije me ba privla?ilo to to se radi o romanu, zna?i nije neko ivo

svjedo?anstvo. Ali ipak, s obzirom na temu, odlu?io sam ju kupiti i

preporu?iti. Malo me odbijala cijena od 120,00 kuna ali sam ju onda ipak

kupio zbog onog to sam pro?itao u predgovoru i na zadnjoj stranici

knjige: da je napisana prije vie od sto godina, da ju je napisao sve?enik

koji je s anglikanske vjere preao na katoli?anstvo, i da govori o ''zadnjim

vremenima'' i dolasku i vladavini Antikrista.


Knjiga mi je otkrila neto to do tog trenutka ja osobno nisam vidio i

nisam tako doivljavao u svakodnevnom ivotu.


VELIKU OPASNOST OD GLOBALIZACIJE NA SVIM PODRU?JIMA

IVOTA KOJA TRAI DA SE ODREKNEMO VLASTITOG

INDETITETA I VJERE KAKO BI SE STVORILO UMJETNO

JEDINSTVO.


TIME SE UNITAVA LJUDSKI DUH.


JER, ZATO JE ONDA U TOJ POSVEMANJOJ MATERIJALNOJ

BLAGODATI I UDOBNOSTI, U TOM RASPOLAGANJU BROJNIM

TEHNOLOGIJAMA I TEHNI?KIM POMAGALIMA, ?OVJEKU

DANANJEG DOBA DOSADNO, OSJE?A SE NEZADOVOLJNIM I

NE?UJNO VAPI ZA PUNINOM IVOTA!?


TAKO ME POGODILO KADA SAM PREPOZNAO DA OVAJ

DANANJI HUMANITARIZAM U SVIM PORAMA LJUDSKOG

DRUTVA ELI UNITITI SVAKI DRUTVENI I RELIGIJSKI OBLIK!


I ELI UNITITI ?OVJEKA U SVEMU TO GA OBILJEEVA KAO

LJUDSKO I BOJE BI?E!


KAKO SU SAMO OPISANI SLU?AJEVI DOBROVOLJNE SMRTI KADA

SE LJUDI, RADI BESMISLA IVOTA, ODLU?E ZA EUTANAZIJU I

DOLAZE U TE NEKE USTANOVE KAO U NEKA PRIHVATILITA I

TAMO IH EUTANIZARAJU KAO DA IDU NA VA?ENJE KRVI!


STRANO


Uglavnom, ovaj roman vrijedi pro?itati i prepoznati u njemu sve ono to

se danas i stvarno doga?a.


Ovaj roman stvarno ?ovjeka natjera na razmiljanje


Knjigu se vjerojatno moe na?i u bilo kojoj katoli?koj ili drugoj knjiari jer

je svjetski bestseler.