Po?etna Sadraj Vaa svjedo?anstva SVETI JOSIPE, VOLIM TE!
SVETI JOSIPE, VOLIM TE! PDF Ispis

SVETI JOSIPE, VOLIM TE!


Moje svjedo?anstvo govori o dobivanju posla zagovorom svetog Josipa.


Nakon zavrenog fakulteta stalno sam slala zamolbe za posao, ?ak mi je

bilo obe?ano i da ?u dobiti posao u firmi od koje sam dobivala stipendiju

posljednje dvije godine faksa. Ali nita, dobivala sam samo odbijenice,

svaki razgovor bio je uzaludan.


Pa sam odlu?ila stairati srednju medicinsku kolu jer sam tako imala ve?e

anse za dobivanje posla. Moj sta je po?eo to?no na blagdan Svetog

Josipa. Moja svekrva mi je obe?ala da ?e se obratiti jednoj osobi koja bi

mi mogla pomo?i u dobivanju posla. Otila je kod te osobe i ona joj je

rekla kako ne moe nita u?initi jer ta firma nije trebala radnike.


Nekako u to vrijeme po?ela sam moliti 30 dana u ?ast Svetog Josipa.

Taman sam zavrila jednu tridesetdnevnicu i zapo?ela drugu kad je moja

svekrva otila drugi put pitati onu osobu, kod koje je ve? bila, za moj

posao. Ona ju je ponovno odbila istim razlozima. I taman kad je svekrva

krenula iza?i iz ureda, ta osoba ju je pozvala nazad i samo obe?ala da ?e

ipak pokuati pomo?i, ako nita drugo, barem da radim kada budu trebali

zamjene. Predala sam papire i ?ekala.


Prolo je par mjeseci i ja sam pozvana na razgovor, na kojem su mi rekli

da po?injem raditi u ponedjeljak. To je bilo dva dana iza prvog svibnja,

blagdana Svetog Josipa radnika.


Dobila sam posao i to bolji nego sam o?ekivala, blizu svog naselja, sa

super radnim kolegicama i odli?nim radnim vremenom. Sa slobodnim

vikendima, samo ponekim radnim. Nakon manje od dvije godine dobila

sam ugovor za stalno.


Eto, to je veliko ?udo, ?vrsto vjerujem da po zagovoru Svetog Josipa,

kojemu sam se arko molila za posao


Nadam se da ?e moje svjedo?anstvo potaknuti i vas, dragi moji, da se

molite ovom velikom svecu.


Hvala ti moj Sveti Josipe. Volim te.