Po?etna Sadraj Moj dnevnik MOJE MOLITVE
MOJE MOLITVE PDF Ispis

Ponedjeljak, 06.12.2010.g.

Ju?er sam razgovarao s jednim prijateljem koji je sa mnom podijelio dio svojih duevnih razvalina i privatnih problema. Do razgovora je dolo jer je on procijenio da je moje svjedo?enje dokaz da ga mogu sasluati i razumjeti i moda pomo?i kojim savjetom i molitvom. Da, i molitvom.

I stvarno, kako on nije ba ono ?vrsto u vjeri nego je tek osjetio da bi u njoj mogao rijeiti svoje probleme, ja sam htio da mu preporu?im neku molitvu koju da moli. S obzirom na stalne napade zla koje ima, zaklju?io sam da njemu vrlo ?esto trebaju kratke, brze i u?inkovite molitve. Pa sam ga uputio na katoli?ku stranicu www.tebe-traim. , a ima i drugih dobri stranica, gdje sam vidio da postoje i molitveni lanci, da se korisnici preporu?uju sa raznim svojim molitvama. Rekao sam mu da ?e tamo sigurno prona?i neto za sebe, kada ?e prona?i adekvatnu molitvu da ?e to osjetiti.

Isto tako sam mu preporu?io da svakako, kada mu bude jako teko, u?ini ono to i ja ?inim. Da klekne, digne ruke prema Gospodinu i iz svoga srca i due uputi mu molitve, vapaje, koje ?e onda osjetiti i imati potrebe donijeti pred Gospodina. Jer, Gospodin ima najradije upravo takve molitve poto one dolaze iz nae najve?e potrebe, kada je naa poniznost potpuna, nemo? totalna a vapaj nae due za svojim Gospodinom najja?i. Tada zlo bjei i nestaje.

Pa sam si poslije razmiljao da mu nisam nita kazao o tome to sam ja sve molio kada mi je bilo teko i kada sam traio spas kod Gospodina te kasnije, kad sam krenuo putem obra?enja. Valjda on za to nije jo bio spreman pa me Duh Sveti nije niti za to nadahnuo da mu to kaem. No, onda sam si mislio da bi bilo dobro da to napiem. Da se podsjetim na to to sam sve molio i da moda nekome od vas pomognem u pronalaenju najboljih molitvi za vae potrebe.

Ono to sam znao cijeli ivot bile su osnovne molitve O?e na, Zdravo Marijo, Slava Ocu i An?ele ?uvaru mili. Te molitve sam molio svaku ve?er prije spavanja.

Na po?etku mojeg obra?enja strano puno sam molio Krunicu Djevice Marije. I to kle?e?i, svaki dan sva tri otajstva, i tako nekoliko tjedana dok ih nisam popuno nau?io napamet. Molio sam sva tri otajstva jer tada nisam znao da se svaki dan treba izmoliti samo jedno otajstvo. Tek me u zatvoru Miljenko nau?io da se svaki dan moli jedno otajstvo koje je za taj dan odre?eno. Pa sam onda u zatvoru, u Lipovici, molio Krunicu stalno kada sam etao, po 6-7 otajstava dnevno. Pa su mi se priklju?ili i drugi nave?er te smo molili svaku ve?er zajedno pripadaju?e otajstvo. Bili su to prekrasni trenuci. Pa mi se onda svi ?ude kad im kaem da mi je u zatvoru bilo prekrasno. Takve stvari ja prije zatvora nisam doivljavao. Krunicu sam nastavio moliti i poslije izlaska iz zatvora. I kada vozim auto, i kada vozim bicikl, i kada se e?em ili negdje neto ?ekam. Stalno ju molim. Kako svaki dan idem na misu, prije dva mjeseca sam po?eo dolaziti u crkvu pola sata prije i redovno prije mise izmolim otajstvo za taj dan. Nekada svi zajedno a nekada sam. KRUNICA JE JEDNOSTAVNO MOLITVA KOJA TI JE, KADA JU PO?NE MOLITI, STALNO U MISLIMA I STALNO IMA POTREBU DA IZMOLI BAREM JEDNU DESETICU.

U zatvoru sam nau?io da se mogu u pojedinu deseticu stavljati i svoje ili zajedni?ke nakane. Iza rije?i Zdravo Marijo plod utrobe tvoje Isus... dodajem svoje nakane te tako izmolim cijelu deseticu za tu nakanu. Tako u ovom trenutku, skoro svaki dan, molim Gospodina i Djevicu Mariju po jednu deseticu Krunice za sve vjerne mrtve i due u ?istilitu, za due nero?ene djece, za obra?enje i u?vr?ivanje vjere svih upljana moje upe, za sve zatvorenike i sve one za koje se nitko ne moli, za ubice nero?ene djece, za sve bogopsova?e i pijane ljude osobito u naoj upi, za mir u svijetu, za obra?enje moje obitelji, za obra?enje mojeg brati?a i jedne obitelji, za iscjeljenje duevni rana moje sestre i ogora te jednog mojeg brati?a i njegove ene, za pomirenje moje polubra?e i njihovih obitelji i njihove majke. I malo-malo pa mi do?e neka nova nakana i potreba u misli. A ja to sve odmah u deseticu i predajem Gospodinu i Njegovoj Majci. PROBAJTE I VI.

Nadalje, prije godinu dana, sada ?e biti 10.12-tog. to?no godinu, moja me draga referentica u zatvoru, sestra po vjeri, koja je strano zasluna za moj duhovni rast, jer me cijelo vrijeme ''bombardirala'' s raznim katoli?kim knjigama, molitvama i sl., dakle, ona me nau?ila moliti i Molitve Svete Brigite. PREKRASNE MOLITVE! Te molitve je Sveta Brigita dobila od Gospodina da ih moli svaki dan te joj je obe?ao razne milosti ako ?e to ?initi do kraja svojega ivota. Iste milosti je obe?ao i svima drugima koji ?e te molitve moliti svaki dan, godinu dana. Molitve sadre ?a?enje svih rana Gospodinovih koje je pretrpio na svom presvetom tijelu prije svoje smrti. 15 molitvi puta 365 dana iznosilo je 5475 i doda se jo 5 molitvi to ukupno iznosi 5480, to?no koliko je Gospodin Svetoj Brigiti priznao da je pretrpio rana na svom presvetom tijelu. Kako su me fascinirale milosti koje se njihovim moljenjem mogu posti?i, po?eo sam ih moliti svaki dan, evo, skoro ?e godinu dana. A nastavit ?u ih moliti i dalje, svaki dan. A Gospodin je obe?ao svakom onom tko ih bude molio svaki dan, 365 dana, razne milosti poput toga da ?e osloboditi 15 dua njegove rodbine iz ?istilita, u?vrstiti i o?uvati u milosti 15 pravednika od njegove rodbine, obratit ?e 15 grjenika iz njegove okoline, osoba koja ?e moliti ove molitve posti?i ?e prvi stupanj savrenstva. STRANO PUNO MILOSTI. Mene je, osim ovih nabrojenih, privukla i jedna koja mi je, onako dirnula srce. MOE BITI SIGURAN DA ?E SE PRIDRUITI ZBORU AND?ELA. Do?i u Kraljevstvo nebesko i pridruiti se an?elima... ZA MENE SAVRENO. I tako ja te molitve molim svaki dan, kle?e?i pred raspetim Gospodinom. Molitve moete prona?i u svakoj vjerskoj knjiari i na internetskim stranicama.

Za vrijeme Korizme obavezno sam svaki dan molio Krini put. A zajedno smo ga molili petkom. MUKA KRISTOVA, U NJOJ JE SVE, CIJELI NA SPAS.

Nikada nisam molio jutarnje molitve, po ustajanju. Po izlasku iz zatvora pronaao sam u molitveniku molitvu za ujutro, nau?io ju i sada ju molim svaki dan nakon ustajanja. Njoj sam onda pridodao i O?e na, Zdravo Marijo, Slava Ocu, An?eo Gospodnji, Apostolsko vjerovanje, O moj Isuse te vie kratkih molitvi za razne nakane. Tu su obavezne molitve za arkan?ele i nae an?ele te molitve za sve nae svece i blaenike. Za ozdravljenje vie ljudi, za nae sve?enike Zorana, Davora i Franu, za obra?enje vie ljudi i dr.

Na ve?er, to sam radio dugo godina, izmolim molitve kao i ujutro a umjesto nakana dajem Gospodinu hvalu i slavu za sve to mi se taj dan dogodilo, za ljude koje sam sreo, za razne doga?aje, dobre i loe, za naega Papu, za zdravlje i ivot mene i moje obitelji itd. SVAKI DAN MU MORAM ZA PUNO TOGA ZAHVALITI.

I jo mi je jedna molitva po?ela prirastati srcu i molim ju svaki dan. To je Krunica Bojeg milosr?a. PREKRASNA, JAKA MOLITVA.

To su one molitve koje sam molio jer se dosta i mole u kr?anskom svijetu.

No tu su jo neke molitve koje sam molio iz raznih potreba. Tako sam dugo molio za ozdravljenje drugih molitvu fra Ive Pavi?a iz knjige EDAN SAM. I po njoj se dogodilo i prvo ozdravljenje jedne ene od ciste na jajniku. Prvo po tome da sam se ja za nju molio a njezin mu to nije vjerovao. Tu molitvu fra Pavi?a bio sam malo skratio i tako sam ju molio za vie nakana za ozdravljenje. Dalje ?u vam ju donijeti cijelu a zapravo predstavlja molitvu ozdravljenja koju je fra Pavi? bio izmolio u emisiji Radio Marije u kojoj je bio gost, pa obuhva?a i sva podru?ja ljudskih bolesti a vi si moete, tako sam si i ja, uzeti onaj dio molitve koji vama ili nekome drugome treba.

MOLITVA ZA OZDRAVLJENJE I O SLOBO?ENJE

Gospodine Isuse Kriste, Ti si ovdje sa nama na poseban na?in. Ti si Kralj kraljeva. Gospodar nad svim gospodarima. Molim te za bra?u i sestre, da poloi svoje ozdravljuju?e ruke na njih, da ih ozdravi od svih bolesti due i tijela. Kroz Isusovu rtvu na kriu oslobo?eni smo iz ruku ?avla, od svake bolesti iznutra i izvana, od svih strahova, no?nih mora, izali iz prokletstva, financijskog i uli u blagoslov. Neka svaka osoba u?e u Abrahamov blagoslov, koga je Bog blagoslovio u svemu. Sveti Mihovile, zapovijedam u ime Isusa iz Nazareta, odvei one koji su svezani. Svojim kopljem probodi zloduhe i baci ih pod kri jeruzalemski da Isus njima raspolae. U ime Isusovo, dvosjeklim ma?em Duha Svetoga, zlatnim ma?em Isusa Krista ponitavam svako prokletstvo i urok ako je naba?en na vae brakove, zdravlje, ljepotu, sre?u, financije, posao, uspjeh, budu?nost i zvanje. U Isusovo mo?no i presveto ime prekidam svaku vezu, savez, ugovor, Sotonski pe?at, sve crne mise, negativno usmjerenje protiv vas i vaih obitelji, navezanost na pokojne i ive. Krvi Kristova, operi ih.

U ime Gospodina Isusa Krista, silom Duha Svetoga zapovijedam, nare?ujem duhu horoskopa, astrologije, prisilnih i bludnih misli, duhu proklinjanja, samoubojstava, ?avlekanja, duha osveta, neopratanja, srdbe, bijesa, agresije, incesta, ?edomorstva, da napuste svaku osobu. Te duhove veem u ime Kristovo i aljem pod noge Gospodina Isusa da Isus njima raspolae. Sve vas, koji ste ili traiti pomo? od krivih religija, ili sektama, vjeticama, vra?arama, ?arobnjacima, vidovnjacima, ja vas u Isusovo ime osloba?am od posljedica tog grijeha i perem u Njegovoj presvetoj Krvi. Neka svaka osoba u?e u blagoslov, u oslobo?enje i o?i?enje.

U ime Isusa Krista, po snazi Njegova kria nare?ujem, zapovijedam duhu bioenergije, reikija, viska, spiritizma, okultizma, magije, zazivanja duhova, da napuste svaku osobu i da odu pod kri jeruzalemski pokloniti se Isusu. U ime Gospodina Isusa Krista po snazi Njegove smrti i uskrsnu?a nare?ujem, zapovijedam duhu ogovaranja, klevete, oholosti, zavisti lane pobonosti, hipokrizije, duhu joge, da napuste svaku osobu koja slua ovu emisiju. Te duhove veem u ime Kristovo i aljem ih pod noge Gospodina Isusa da Isus njima raspolae po svojoj milosti. U ime Kristovo nare?ujem duhu gatanja u karte, u grah, duhu vra?anja da napuste sve osobe koje sluaju emisiju i njihove obitelji. Te duhove veem u ime Kristovo i aljem pod noge Gospodina Isusa da Isus njima raspolae.

U ime Isusa Krista ponitavam svako prokletstvo i urok ako je ulo preko hrane i pi?a. Krvi Kristova, isperi svaki eludac. Molimo Te, Gospodine udijeli im transfuziju svoje Boanske krvi. Neka Tvoja krv pro?isti njihova plu?a. Daj da mogu udahnuti Tvoj dah Tvog Svetoga Duha. Molim Te, Gospodine, za one koji imaju bolest na glavi, ?este glavobolje, migrene, epilepsiju, ote?en mozak, vrtoglavicu, koji su psihi?ki bolesni, da ih ozdravi po zaslugama Svoje trnove krune na glavi. Isuse, molim Te za one koji slabije vide, ozdravi duhovne o?i njihova srca. Ja Te molim da se smiluje njihovim o?ima. Donosim Ti one koji imaju defekt na uima, koji slabije ?uju. Dodirni ih, Gospodine, svojom ljubavlju i izlije?i ih. Ozdravi i njihove duhovne ui da mogu ?uti tvoj glas. U Isusovo ime nare?ujem, zapovijedam duhu gluho?e i sljepo?e da napuste svaku osobu koja ima probleme sa sluhom i vidom. Dobri Isuse, molim Te za one koji imaju bolest na koi lica, suvine madee, probleme sa zubima, na usnama, jeziku. Ti, Gospodine, zna to im je potrebno. Ja Te molim da ih izlije?i svojom ljubavlju. Donosim Ti Gospodine i one koji imaju ?este grlobolje, bolest glasnica. Molim te da Tvoja Presveta Krv prostruji njihovim grlom, neka ih sada ozdravi. Isuse dobri, molim Te za one koji imaju bolesti na rukama, koji imaju problema sa kostima, ote?ene kosti ili koljena, bolove u koljenima, ravna stopala, da ih ozdravi po zaslugama svojih Presvetih rana.

Da, Isuse, mi smo ranjena djeca. Molimo Te, Gospodine, natopi sve rane svojom Krvlju. Otkupi nas po snazi svojega kria. Isuse, neka Tvoja Krv ozdravi njihovu krv, njihov krvotok. Tvoje srce, Isuse, koje je oaza ljubavi i milosr?a, bilo je probodeno. Iz Tvoga Presvetog Srca isto?ila se krv i voda. Ja Te, Gospodine, molim za sve one koji imaju bolesno srce. Isuse, neka Tvoja krv sada pro?isti, prostruji venama koje dolaze do srca. Udijeli im novo srce i novi duh. Neka ozdrave oni koji imaju probleme s visokim i niskim tlakom. Molimo Te, Gospodine, sada za one koji imaju bolove u le?ima da ih ozdravi po zaslugama svog svetog bi?evanja. U Isusovo mo?no, sveto i blagoslovljeno ime nare?ujem, zapovijedam svim kraljecima da se poredaju. Svakoj kraljenici koja je kriva, da se ispravi i da bude simetri?na. U ime Isusovo nare?ujem, zapovijedam duhu boli, patnji, trpljenja, duhu traume, tla?enja, odba?enosti, duhu bludnosti, preljuba , da napuste svaku osobu. Te duhove veem u ime Kristovo i aljem pod noge Gospodine Isusa da Isus njima raspolae po svojoj milosti i ljubavi.

Molimo Te, Gospodine, otvori nebesa, prospi po svim duama prah svojeg milosr?a. Udijeli svim sluateljima najve?e ozdravljenje a to je da im dua bude krtena Duhom Svetim, preobraena. Daj da svi oni budu nove osobe. Da budu promijenjeni, transformirani.

Gospodine, jedan Tvoj susret promijenio je Savla u Pavla. Neka se to dogodi i onima koji te trae otvorena srca. Pohodi, Gospodine, one koji su okovani. Ti im moe raskinutu okove. Raari njihova srca ljubavlju za Tebe. Privuci ih k Sebi. Molimo Te, Gospodine, za sve mlade koji su zarobljeni drogom, alkoholom, uicima ovog svijeta, da ih oslobodi. Ti jedini moe raskinuti okove. Daj da nai mladi ?isto hodaju, ?isto ive, kako bi bili sretni u braku. Daj da nai mladi budu radost roditeljima, Crkvi i svome narodu.

Isuse, molim Te, blagoslovi svaku obitelj. Blagoslovi i ozdravi svako dijete. Blagoslovi Hrvatsku, domovinu. Blagoslovi sve ljude dobre volje. Isuse, obrati one koji su potrebni obra?enja i iscijeli sve njihove rane. To te sve molimo po zagovoru nae nebeske Majke Marije, Kraljice Mira, Kraljice naih srdaca.

Amen.

Boe moj. Aleluja. Aleluja.

Evo to su molitve koje molim i koje sam molio.

Na kraju mogu re?i da je naa osnovna molitva , molitva Bogu Ocu, O?E NA. A tu pridodati svoje molitve koje ?e vam do?i iz srca. to ?e te god moliti iz srca ne?e promaiti. Kae Gospodin da su nam takve pronje usliane i prije nego smo po?eli moliti. Da, skoro sam zaboravio, NAJJA?A NAA LJUDSKA MOLITVA JE PRISUSTVOVANJE MISI I POZORNO SLUANJE I U?ESTVOVANJE.

IDITE U CRKVU NA MISU JER TAMO JE I GOSPODIN S NAMA I S NAMA MOLI. NEMA JA?E MOLITVE OD MISE I TIJELA KRISTOVA. Tako ja mislim i osje?am i zato idem svaki dan na misu.