Po?etna Sadraj Moja pjesmarica BOG JE MOJ SPASITELJ
BOG JE MOJ SPASITELJ PDF Ispis

5. ''BOG JE MOJ SPASITELJ'' iz ?lanka 564.


BOG JE MOJ SPASITELJ


''BOG JE MOJ SPASITELJ, NJEMU SE UTJE?EM,


U RUKU NJEGOVU JA SVOJU POLAEM.


PUTAM DA VODI ME, U VJERI SLIJEDIM GA,


OD SMRTI VJE?NE ON MI DUU IZBAVLJA!


DOVIJEKA HVALIT ?U GA!


BOG JE RAZBIO MOJ STRAH

I SVJETLOM ODAGNAO MOJ MRAK!


DOVIJEKA HVALIT ?U GA, DA, DOVIJEKA,


DA DOVIJEKA, DOVIJEKA HVALIT ?U GA!


DUA MI BJEE SVA, OKOVOM SPUTANA,


KORAK MOJ POSTA UMORAN I BESCILJAN.


AL' BOG ME POGLEDA, BLAG I MILOSRDAN,


MILO?U SVOJOM NOV MI IVOT DAROVA!


DOVIJEKA HVALIT ?U GA!


BOG JE RAZBIO MOJ STRAH


I SVJETLOM ODAGNAO MOJ MRAK!


DOVIJEKA HVALIT ?U GA, DA, DOVIJEKA,


DA DOVIJEKA, DOVIJEKA HVALIT ?U GA!''