Po?etna Sadraj Moj dnevnik NAI SVECI I BLAENICI I USLIANJE MOLITVI
PDF Ispis

Subota, 04.12.2010.g.

Danas do?em u sobu i sjednem pred kompjuter, pro?em malo po internetu, i nikako da mi do?e u misao neka tema koju bi htio danas svjedo?iti. Uvijek ih imam vie u glavi, ali sada su se ''sakrile''. I nita, mislim si ja, idem se ja pomoliti Molitve Svete Brigite, koje molim svaki dan skoro godinu dana, pa ?e mi valjda nakon toga ''neto do?i u glavu''. I dakako, ve? na prvoj molitvi do?u mi u glavu nai sveci, prvo blaenik Ivan Merz, a onda i drugi. I TO JE TO. Evo teme, jer sam prije nekoliko dana htio pisati o naim svecima, naim velikim pomo?nicima. A kako sam se molio molitve Svete Brigite, najedanput sam imao problem kako ''otjerati'' svece iz moje glave da bi se mogao sabrano moliti.

I tako, kada sam zavrio s molitvama Svete Brigite, pomolio sam se i blaenom Ivanu Merzu, kojemu se utje?u studenti i oni koji za njih mole. Jer, i k?er i sin su mi studenti u Zagrebu i bore se i mu?e sa svojim kolokvijima, ispitima i drugim studentskim obvezama. Tako danas sin ima neki kolokvij iz jako tekog predmeta te sam ja kleknuo pred raspelo s naim Spasiteljem i sli?icom blaenog Ivan Merza, koja je ispod raspela, i pomolio sam blaenom Ivanu da zagovara i moli kod Gospodina za moju djecu studente, za uspjeh u njihovom studiranju pa i za uspjean prolaz danas mojeg sina na tom kolokviju. I rekao sam to ju?er sinu, da ?u se pomoliti blaenom Ivanu Merzu, no on to nije nita prokomentirao jer ba i ne vjeruje da tu molitve i sveci mogu neto u?initi. Jedanput je rekao da badava se ja budem molio ako se on ne bude u?io. Pa jasno, ne?e ti Gospodin usliati molitvu za neto ako ti to ne?e. Bilo bi bez veze da nam On neto da a da mi ne?emo. Pa tako, ako se moj sin ne?e u?iti za neki ispit ili kolokvij, Gospodin ?e znati da ga on ne?e poloiti i sve molitve bit ?e beskorisne. U suprotnom, ako ?e se on dobro u?iti pa ?emo se i on i ja i neki drugi arko moliti da bude uspjean u tome, nema anse da nae molitve ne budu usliane i da on ne pro?e.

A tema o svecima ve? mi je vie puta dola u misli. Neki dan moja k?er izgubi neku karticu i ve? ju neko vrijeme ne moe na?i. A ja supruzi kaem da, vjerojatno ?e to mojoj k?eri biti bez veze, bi bilo dobro da se k?er pomoli Svetom Anti jer su se k njemu utjecali mnogi koji su izgubili neku stvar i nakon toga su ju, kao ?udom, nali. Ma koje ?udo, Sveti Ante je usliao molitve i stvar se pronala. Kako vam god to sada izgleda malo ?udno i nemogu?e ali to je potpuna istina. ZA TO NAM SLUE NAI SVECI.

Ili, prije 3-4 mjeseca kupio sam nekoliko knjiica o Svetoj Riti, svetici nemogu?eg. O njoj mi je svjedo?ila moja prijateljica Jasenka kako joj je usliala molitve i nakon izmoljene devetnice Svetoj Riti, drugi dan joj je k?er dobila posao. I ja uzmem u knjiari u Mariji Bistrici vie takvih knjiica, s namjerom da ih dijelim drugima kada ?u osjetiti da trebaju ostvarenje nemogu?eg u svojem ivotu. Naravno, sve sam ih podijelio.

Tako sam jednu i dao supruzi jednog mog poznanika, koje je bio u pritvoru i vidio sam da je traio neki put u ja?anju svoje vjere, da mu da i da on moli Svetu Ritu da mu pomogne. A u pitanju je teko djelo gdje je pritvor obvezan. I nakon nekoliko dana ON IZA?E IZ PRITVORA. Mislim da ?ak nije ni stigao nita izmoliti Svetoj Riti, nisam ga pitao. Kada sam ja ?uo, da je on izaao iz pritvora, koliko sam god u visokom stupnju vjere, morao sam si sjesti, pa onda kleknuti i zahvaliti Svetoj Riti na uslianju molitve, i to brzom uslianju. Evo, i sada me prolaze trnci.

KOLIKO JE TO VELIKO I ?UDESNO ZA NAS OBI?NE LJUDE.

NO, TO JE, S DRUGE STRANE, VRLO JEDNOSTAVNO ZA GOSPODINA I ZA SVECE KOJIMA SE SVOJIM MOLITVAMA UTJE?EMO. SAMO AKO VJERUJEMO.

O GOSPODINE, DAJ NAM SNAGE, TAKO JE TEKO BEZUVJETNO I NEOGRANI?ENO VJEROVATI !

A ja sam vjerovao da Sveta Rita moe pomo?i tom mojem poznaniku i ona je to i potvrdila.

Ili, koliko se ?esto molim svojoj dragoj prijateljici, SVETOJ MARIJI MAGDALENI, u naoj crkvi u Ivancu, i koliko mi je samo ona do sada usliala molitvi. A da ne govorim o naoj Maj?ici, DJEVICI MARIJI, koja je kod Gospodina izmolila moje obra?enje. Ili dragi SVETI JOSIP.

Mi ljudi, i oni koji su duboko u vjeri a pogotovo oni ?ija je vjera slaba, nismo svjesni koliku pomo? imamo gore na nebu za nae silne svakodnevne probleme. Nai sveci i blaenici stalno mole za nas. I stalno ?ekaju da im se utje?emo da mogu kod Gospodina moliti za nas i za nae potrebe. Oni samo trae da im vjerujemo i da vjerujemo Gospodinu.

PA ZATO MI LJUDI, S TOLIKIM POTREBAMA, TAKO MALO VJERUJEMO NAEM GOSPODINU I NJEGOVIM SVETIMA I BLAENIMA!?

Zato tako lako povjerujemo nekim vra?arama, reiki-majstorima, viskovima, ogrlicama i kojekakvim uro?kim predmetima, raznim davateljima i prenositeljima raznih energija, pro?emo cijeli svijet u traenju pomo?i za svoje probleme, pro?itamo sve dnevne, mjese?ne i godinje horoskope, proro?anstva Maja i Azteka i ne znam koga sve ne, a ne vjerujemo onima koji su tu kraj nas, naem Gospodinu i njegovim svecima i blaenicima.

PA DOVOLJNO JE SAMO KLEKNUTI U KUTU SVOJE SOBE, ?AK NE MORAMO I?I U CRKVU, ISKRENO PRIZNATI GOSPODINU ILI POZNATOM SVECU ILI BLAENIKU PROBLEM KOJI NAS MU?I I OTVORENA SRCA GA ZAMOLITI DA NAM POMOGNE! I, kae Gospodin, molitva vam je ve? usliana a da jo niste po?eli moliti. Zna Gospodin vae potrebe i samo ?eka da mu se obratite otvorena i ?ista srca za pomo?.

Ja to znam a mogu vam i posvjedo?iti i moji ?lanci, npr. GOSPODIN I MOJI NOVI PRIJATELJI, i neki drugi.

Zato se ja molim za svoje studente blaenom Ivanu Merzu, za dobivanje posla Svetom Josipu, za pronalaenje izgubljenih stvari Svetom Anti, za ispunjenje nemogu?eg Svetoj Riti, za ovu moju stranicu i za moje upljane Svetoj Mariji Magdaleni, Svetoj Djevici Mariji za puno stvari, itd.

I, ONI MI SVE MOJE MOLITVE USLIAJU. Samo, nae ljudsko poimanje onoga to je za nas dobro se ponekad razlikuje od onoga to Gospodin zna da je za nas dobro. Jer, On ?e usliati sve molitve, i nas i svojih svetaca i blaenika za nas, ali da to bude na najve?u nau dobrobit. A znamo da je to VJE?NI IVOT U KRALJEVSTVU BOJEM NA NEBU, poslije nae smrti.

Zato se nemojte razo?arati ako vam vaa molitva nije odmah usliana onako kako ste vi traili i molili se. Ne, ?ekajte i razmislite jo jedanput to bi u tom slu?aju stvarno bilo najbolje za vas ili onog drugog za kojeg ste se molili. Pa ?ete vidjeti kroz neko vrijeme, budite strpljivi, kako ?e se molitva ispuniti na onaj na?in za koji Gospodin zna da je najbolje. Npr., to sam se uvjerio kada sam se jedanput molio za prolaz moga sina na ispitu pa on nije proao. I onda sam, nakon nekoliko dana shvatio da je iz tog pada na ispitu moj sin vie nau?io o studiranju i u?enju nego da je bez problema proao a nije se dovoljno u?io. Da je onda Gospodin njega nagradio za njegovu lijenost i da je proao taj ispit, moj sin bi i dalje ivio u uvjerenju da se u studiranju, pa dalje i u ivotu, stvari mogu dobivati bez truda. A ovako, prionuo je vie k u?enju i znat ?e cijeniti i svoje u?enje, i poloene ispite, i, molit ?u se Gospodinu za to, i diplomu koju bi trebao na kraju dobiti.

ZATO SE OKRENITE OKO SEBE, POTRAITE I MOLITE SE NAIM SVECIMA I BLAENICIMA ZA SVOJE POTREBE. ONI SU TU OKO VAS. I ONI, A POGOTOVO GOSPODIN, VAS LJUBE I ELE VAM DOBRO. SAMO U TO MORATE VJEROVATI.