Po?etna Sadraj Iz knjiga EMOCIONALNA ?ISTO?A - stvar srca
EMOCIONALNA ?ISTO?A - stvar srca PDF Ispis

HEATHER ARNEL PAULSEN


EMOCIONALNA ?ISTO?A - stvar srca


Ovu knjigu nisam kupio nego mi ju je dala na ?itanje moja k?er. A ona je

do nje dola kada je traila ''lijekove'' za svoje ''izranjeno'' srce nakon

prekida sa svojim de?kom.


Kada mi je pri?ala o njezinom sadraju, odlu?io sam ju pro?itati jer je

govorila o tome kako prebroditi osje?aje povrije?enosti i slomljenosti srca

zbog neuzvra?ene ljubavi, a sve kroz zdrave biblijske savjete autorice

knjige.


Kod odluke da li ?u i?i na ?itanje ove knjige, dodatno je prevagnulo i

nekoliko pitanja i re?enica koje sam pro?itao na zadnjoj stranici knjige:


Jeste li ikada dali svoje srce nekome tko vam nije uzvratio

ljubav?


Smatrate li da uvijek iznova bivate povrije?eni i slomljena srca?


i dalje:


''Ako ste emocionalno vezani za nekoga, lako je prije?i granicu i postati

emocionalno intiman. Zatim, ako odnos ne uspije, ostajete s oiljkom na

srcu.


Crkva u?i o vanosti tjelesne ?isto?e, dok se emocionalna ?isto?a gotovo

ni ne spominje. Kr?ani samci se lako emocionalno otvaraju i tako svoja

srca ?ine dostupnima, to moe voditi do intenzivnih, emocionalno

intimnih, muko-enskih ''prijateljstava'', bez obveze da taj odnos vodi

braku.


Neki su moda imali nekoliko takvih ''prijateljstava'' te se i dalje smatraju

?istima, dok su u stvarnosti razdijelili komadi?e svojeg srca, koji su trebali

biti sa?uvani za budu?eg bra?nog druga.


Emocionalna ?isto?a ?e vam pokazati kako definirati i postaviti granice

u vaim odnosima kako bi se izbjeglo ponavljanje greaka.


Nau?ite kako sa?uvati svoje srce i zadrati ga emocionalno ?istim ''


Knjiga obiluje istinitim ivotnim primjerim i citatima iz Biblije.


Vrijedi ju pro?itati. I za sebe i za druge, posebno oni koji trae blisku

osobu za zajedni?ki ivot, ili, da prona?u odgovore zato su im se

dogodile neke situacije u njihovim vezama.


Mislim da se knjiga moe kupiti u svakoj ja?oj knjiari a cijena joj je

70,00 kuna.