10) UBOJSTVO PDF Ispis

Za ovaj ?lanak sam se dugo spremao, prikupio puno pisanih materijala, pro?itao knjigu o intervju jedne novinarke sa Zlatkom Sudcem jer mi je netko rekao da je unutra jedna prekrasne misao vel. Sudca o abortusima. Da, ovaj ?lanak govori o abortusu, jedinom nekanjenom ubojstvu. A misao vel. Sudca glasi ovako ''A PO MENI NEVINA JESU JEDINO ABORTIRANA DJECA. MILIJUNI PO CIJELOM SVIJETU. ONI SU TI KOJI SVOJIM RTVAMA DRE ?OVJE?ANSTVO ZBOG NJIH OVAJ SVIJET JO OPSTOJI, ZBOG RAZLOGA KOJE SAMO BOG ZNAJA SE NI NE USUDIM TUMA?ITI TAJ MISTERIJ TOLIKO UBIJENIH RO?ENIH NEMA KOLIKO NERO?ENIH NEVINIHMU?ENIKA JO NI SVJETLO DANA NISU UGLEDALI DA U NAJNEVINIJE, NAJKRHKIJE INAJSLABIJE OVOGA SVIJETA POLOI MISTERIJ OPSTANKA CIVILIZACIJE I SVIJETA ONI SUSUKUS BOJE PRAVDE KOJA ?E NAS JEDNOG DANA SVE ZATE?I''

Svake godine u zemljama Evropske unije se izvri preko 1,2 milijuna poba?aja. Poba?aj je glavni uzro?nik smrtnosti, u?estaliji i od raka, sr?anog udara i prometni nesre?a, a tako?er je i glavni ?imbenik starenja europskog stanovnitva. I Hipokratova zakletva u svom izvornom obliku sadravala je i zabranu pruanja pomo?i pri poba?aju za?etog djeteta.

Katekizam Katoli?ke crkve kazuje: ''LJUDSKI IVOT MORA BITI CIJENJEN I TI?EN BEZOGRANI?ENJA OD ?ASA ZA?E?A. LJUDSKOM BI?U MORAJU OD PRVOG ?ASA POSTOJANJA BITIPRIZNATA OSOBNA PRAVA, ME?U KOJIMA I NEPOVRJEDIVO PRAVO SVAKOG NEDUNOG BI?ANA IVOT.''

I na kraju, u Svetom pismu, Jeremija 1,5, prekrasno stoji izre?ena Boja volja:

''PRIJE NEGO TO TE OBLIKOVAH U MAJ?INOJ UTROBI,

JA TE ZNADOH;

PRIJE NEGO TO IZ KRILA MAJ?INA IZA?E,

JA TE POSVETIH.''

Ali ne bi mi ljudi bili ljudi da ne izvr?emo Bojih zapovjedi. Jao nama kada do?emo pred Boji sud!

''UBOJSTVO

Otkada sam u zatvoru, u meni je tinjala nakana i elja da napiem ?lanak o jednom ubojstvu. I to ne bilo kakvom ubojstvu. O ubojstvu s predumiljajem. To ubojstvo spada u grupu najteih ubojstava koje ?ovjek moe smisliti i napraviti. To je ubojstvo gdje se unaprijed planira kako ?e se ono napraviti, gdje ?e se ono odigrati, koliko ?e stajati novaca, tko ?e biti ubojica koji ?e izvriti ubojstvo, i dr. Razmilja se i veseli se tome to ?e se s tim ubojstvom rijeiti svi dosadanji problemi koje je taj ?ovjek, kojeg se treba ubiti, ?inio u naem dosadanjem ivotu i ?inio bi u budu?em naem ivotu, ako ga ne damo ubiti. Veselimo se tome to ?emo na?i nekoga tko ?e nas osloboditi toga zlog ?ovjeka koji nam je toliko problema i zla napravio u ivotu. Biti ?emo presretni kada ga dademo ubiti i kada kona?no bude mrtav. Kamen ?e nam pasti sa srca jer nam ne?e vie mo?i ?initi zlo.

Ali, ne smijemo to nikome re?i jer bi nas bilo sram i bilo bi nam neugodno. Nije to za govoriti. Rijeimo ga se i gotovo.

A ako se sazna? to ?emo onda? Da li ?emo biti kanjeni, da li ?e po nas do?i policija i odvesti nas u zatvor? Da li ?e nam staviti lance i lisice na ruke i noge jer ipak smo ubojice koje su monstruozno planirale i dale izvri ubojstvo?

Dobro, pa moda se ipak ne?e saznati. Dobro ?emo to skrivati i dobro platiti onome koji ?e ubojstvo izvriti. A i on ne?e nikome to re?i jer ?e do?i na lo glas da je nepovjerljiv i nitko vie ne?e kod njega naru?ivati nikakvo ubojstvo. A on od toga ivi. Mora si paziti na svoju reputaciju, ?uvati svoj dobar glas dobrog i sigurnog ubojice, koji je odgovoran u svojem poslu, u kojeg moe imati puno povjerenje i jo ?e te utjeiti da je dobro to si se odlu?io na naru?ivanje toga ubojstva jer ?e nakon njega jednom za svagda rijeiti taj svoj veliki ivotni problem koji ti je predstavljao taj zli ?ovjek kojega treba ubiti.

Dobro, moda nitko ne?e saznati. A to je s nama, da li ?emo imati grinju savjesti? Pa, dali smo ubiti ?ovjeka, ivo bi?e, Boje stvorenje. Ma, nema problema za grinju savjesti. Pa koliko nam je problema napravio i koliko ?e nam problema napraviti taj kojega treba ubiti. Samo se na to sjetimo i ne?e biti nikakve grinje savjesti.

Jer, da ga ne damo ubiti, ivot bi nam se pretvorio u pakao. Ne bi vie mogli izdrati od silnih problema. To bi nas pratilo na poslu, kod ku?e, ne bi mogli spavati cijele no?i. To vie ne bi smo bili mi. Skroz bi propali u ivotu. Taj ?ovjek bi unitio nau komociju, na miran svakodnevni ivot, nae ivotne planove. On bi nas pretvorio u svoje roblje, morali bi mu sluiti, on bi nas samo iskoritavao, sve bi ovisilo o njemu. Zavukao bi nam se pod kou. A mi to ne elimo. elimo svoj ivot, svoj mir, elimo ivjeti bez optere?enja, bez stresova, putovati, odmarati se, posvetiti se sebi.

Kakva grinja savjesti, pa tko ne bi dao ubiti takvog zlog ?ovjeka koji bi mu radio toliko problema u ivotu! Koliko ?emo samo novaca ''uparati''! Na njega bi samo morali troiti novac. Sad ovo sad ono. Ovako ?e nam sve to ostati i mo?i ?emo sve potroiti samo na sebe. Sve ?emo si mo?i priutiti i ne?emo nita morati dijeliti s tim ?ovjekom.

A i naru?eno ubojstvo nije skupo. ?ak moe birati ubojicu. Ve? ih ima raznih. Specijalizirali su se. A to mogu, kada posla imaju preko glave i naru?itelja ubojstava je sve vie. Da se dobro ivjeti od toga. Samo si treba paziti na reputaciju. Posla je toliko da su ubojice po?ele razmiljati o tome da se sve to nekako zakonski regulira, sve u tan?ine kako bi se taj posao mogao potpuno legalno raditi u svim njegovim finesama. Pa da se moe platiti i porez od toga posla. Da i drava ima neke koristi. Da si izvritelji ubojstva od dobivenog novca mogu platiti mirovinsko i zdravstveno osiguranje. I ivotno osiguranje. I prekovremene. Kao one ''dame'' u Nizozemskoj ili Njema?koj. Imaju sve po zakonu i super im je. Trebamo ih i mi u svemu tome podrati.

Pa dobro, ima i nekih koji se bune protiv tako dobrog posla. Zavidni su. Kao da se to ne bi smjelo. Da to nije ljudski, nije kr?anski, ubijaju se ljudi, Boja stvorenja, itd. Ma to oni znaju. Nemaju pojma. Samo zanovijetaju. Ne znaju oni kako je teko ivjeti sa svim tim zlim ljudima koje treba dati ubiti.

Kada naru?imo i kada se obavi to ubojstvo, svi ?e biti zadovoljni i rijeit ?emo sve nae probleme u ivotu. Tko ''ljivi'' druge.

Glavno da smo mi zadovoljni. Onda ?emo se opet mo?i posvetiti samo sebi, svojim planovima, putovanjima, izlascima, druenjima Cijeli ivot je pred nama.

I ako treba, ponovno ?emo dati ubiti svakog takvog zlog ?ovjeka koji ?e nam htjeti sve to uskratiti. Tim zlim ljudima treba jednom stati na kraj da ne unitavaju nae ivote

U SPOMEN NA MILIJUNE I MILIJUNE UBIJENE DJECE KROZ POSTUPKE ABORTUSA, LEGALNO I ILEGALNO PO CIJELOM SVIJETU, A NA DUUMILIJUNIMA NESU?ENIH RODITELJA KOJI SU PO?INILI TA UBOJSTVA A NISU ZAVRILI U ZATVORU.