Po?etna Sadraj Moj dnevnik RAT PROTIV DJECE, BRAKA I OBITELJI
RAT PROTIV DJECE, BRAKA I OBITELJI PDF Ispis

Tekst preuzet od Udruge Vigilare''RAT PROTIV DJECE, BRAKA I OBITELJI


Nedavno smo pisali o tome kako se francuski predsjednik Emmanuel

Macron zaloio za to da se pravo na poba?aj uvrsti u Povelju Europske

unije o temeljnim pravima.


To je bio jedan od prvih poteza nakon to je Francuska preuzela kormilo

Europske unije.Za francuskog predsjednik pravo na poba?aj smatra se jednom od

temeljnih vrijednosti Europske unije, a njihovo bi upisivanje u Povelju,

kako je pojasnio, u?vrstilo nae europske vrijednosti koje su temelj naeg

jedinstva, ponosa i snage.Kako to, u situaciji demografske kataklizme Staroga Kontinenta, ubijanje

nero?ene djece moe biti temelj jedinstva, ponosa i snage nije nam

poznato.Kako bilo, jaha?i kulture smrti ovih dana poja?ano djeluju i s druge strane

Atlantika.


Kao to je upozorila poznata pro life aktivistica Lile Rose, u ameri?kom

Senatu glasuje se o tzv. Zakonu o zdravstvenoj zatiti ena koji bi

ponitio pro life zakone diljem zemlje.


Zakon bi prisilio savezne drave da dopuste poba?aj do trenutka ro?enja

djeteta, a trai se i to da se ukloni informirani pristanak koji majkama nudi

alternativne opcije i upu?uje na rizike od poba?aja.Koga ?ude ovakvi radikalni zahtjevi valja ih podsjetiti da su odre?eni

di?ni progresivci svojedobno ili toliko daleko da su predlagali da bi se i

tek ro?eno dijete moglo ubiti. Rije? je o tzv. postporo?ajnom abortusu.Eti?arka i filozofkinja s Oxforda Francesca Minerva tako se u ?lanku

objavljenom u British Medical Journalu zaloila za to da bi doktori trebali

imati pravo ubiti novoro?en?e u slu?aju ako je ono invalid ili ga majka ne

eli ili roditelji nemaju novca da ga uzdravaju.Ova eti?arka smatra da tek ro?ena beba nije prava osoba i da je

ubijanje odmah nakon poroda nije puno druga?ije od onog dok je fetus

jo u maternici.Sljede?i korak u progresu vjerojatno je prijedlog da doktori i nakon

godine dana imaju pravo ubiti dijete ako je to u skladu s nekim od

naprednih kriterija.Ipak, s pseudoeti?arkom se moemo sloiti da ubijanje odmah nakon

poroda nije puno druga?ije od onog dok je fetus jo u maternici.

Nehotice, progresivka je priznala kako se i u jednom i u drugom slu?aju

radi o ubojstvu.Zapad je odavno dotaknuo dno, a ovo je sumrak zdrave pameti.

 

Dok bi tzv. progresivci sada ve? ubijali i ro?eno dijete, zeleni zeloti svako

novoro?eno dijete smatraju tonom uglji?nog dioksida.Na djelu je kultura smrti i rat protiv djece, braka i obitelji.Tome se kao kr?ani i pripadnici vojuju?e Crkve (Ecclesia militans)

trebamo suprotstaviti svim doputenim duhovnim i materijalnim

sredstvima.U vremenima u kojima se nalazimo nitko od nas nema pravo na mlakost.''