ANTIKRIST PDF Ispis


FRIEDRICH OBERKOFER


ANTIKRIST


Ne znam iz koji razloga, osim da o svojim spoznajama svjedo?im

drugima, uvijek su me privla?ile teme o djelovanju zloga i njegovih zli

demona na nas ljude i na nae ivote.JER, MNOGI OD DRAGE BRA?E I SESTARA U VJERI KOJE

POZNAM, NAJRADIJE IZBJEGAVAJU TEMU ZLOGA I

NJEGOVIH ZLIH DEMONA I NJIHOVOG DJELOVANJA U

NAIM SVAKODNEVNIM IVOTIMA.A ONI SU TU I DJELUJU.


Zbog toga me zaintrigirao naslov knjige ANTIKRIST. Jer je upravo

antikrist neto to sam tek nedavno ''stavio'' na mjesto u svojim vjerskim

spoznajama. Da je to zapravo ?ovjek zadnjih vremena pod direktnim

opsjednu?em zloga. Kao njegovo utjelovljenje


A onda sam pro?itao i pitanja navedena na zadnjoj stranici knjige a koja

su upu?ivala na sadraj knjige:


KAKO UISTINU STOJIMO S PAKLOM I ?AVLOM?


SLUI LI VJERA CRKVE U POSTOJANJE ?AVLA SAMO KAO

SREDSTVO ZASTRAIVANJA NJEZINIH ''OV?ICA''?


JE LI PAKAO PRAZAN JER SU SVI ?AVOLI OVDJE?


TKO JE ILI TO JE ''ANTIKRIST''? OSOBA?


JE LI SOTONA NJEGOV POKROVITELJ?


KOJE JE VRIJEME POJAVKA ANTIKRISTA I KAKO ?E IZGLEDATI

NJEGOVA VLADAVINA?


TO JE S PROGONSTVOM CRKVE, SPASENJEM ONIH KOJI SU

OSTALI VJERNI PONOVNOM KRISTOVOM DOLASKU?


A TO JE SA ''ZVIJERI'' IZ OTKRIVENJA, KOJA UZLAZI IZ MORA,

OPREMLJENA S DESET ROGOVA I SEDAM GLAVA? JE LI SVE TO

NAIVNO BRBLJANJE?


Dragi pisac i sve?enik dr. Friedrich sva ova pitanja ne predstavlja kao

senzacionalne teme niti ih analizira u zamrenoj teolokoj raspravi, nego

ih obra?uje na jasan, argumentiran i svakome razumljiv na?in.


Zato sam i kupio ovu knjigu u knjiari VERBUM, bez obzira to sam bio

alsotan radi visoke cijene od 118 kuna.