Po?etna Sadraj Moje obra?enje 4.) PISMA DJECI
4.) PISMA DJECI PDF Ispis

U zatvoru sam napisao puno pisama, preko dvadesetak. Pisao sam svima. Supruzi skoro svaki tjedan, djeci, bra?i, mami, prijatelju, upniku u svojoj upi, biskupu, ?ak i ?ovjeku koji me prijavio policiji. Njemu sam u tom pismu sve oprostio. No, od svih pisama nekako su mi pisma djeci bila najdraa. Mi ljudi ?esto podcjenjujemo mo? pisane rije?i. Ona ''vriti'' s papira, nju moe ?itati kada ti se ukae i vrijeme i potreba za njom, nju moe spremiti i ponovno ju ?itati, kod ?itanja moe stati i razmiljati, i sl. Zbog toga sam htio djeci napisati neke rije?i za koje sam se nadao da ?e ih ?itati iznova kada budu traili neke odgovore o tati ili kada budu traili neke odgovore o ivotu pa se budu sjetili tate. Sve u svemu, jedna od najljepih stvari koje ?ovjek moe uraditi da pobolja svoje odnose sa svojim najmilijim je da im napie pismo. Probajte i vi.

''?etvrtak, 03.12.2009.g. 8.25 sati

Bok, brucoica i bruco..

Ovo pismo piem svakom od vas s istim sadrajem. Danas nemam ba nikakvi posebni plan a vani je tmurno i maglovito pa ajde, padne mi na pamet, da vam napiem svoju ispovijest zato sam to?no u zatvoru. Znam da smo oko toga ve? pri?ali ali nikad nisam mogel, pa ni vama kad nisam mogao sebi, re?i onu sto posto to?nu istinu. Ina?e za borba s potpunim priznanjem sebi i drugima traje ve? 5 i pol godina, od 2004.g., od kada sam pritvoren. Tek sam tu u Lipovici kona?no to izbacio sve iz sebe, do detalja.

Sve je po?elo kada je otvoren ste?ajni postupak nad drutvom AMS d.o.o. Varadin. Ste?aj vam je ono kada neko drutvo, firma, ne moe, zbog loeg poslovanja i gubitaka, vie poslovati jer ne moe vie dati radnicima pla?e, ne moe pla?ati struju, vodu i dr. Ne moe pla?ati drugima robu, ne moe pla?ati rate za kredit, jednostavno nitko s njom vie ne?e raditi. Onda netko predloi sudu da se otvori ste?ajni postupak, smjeni se direktor i svi vlasnici te se postavi ste?ajni upravitelj koji je onda sve, i direktor i on treba prona?i imovinu, prodati i s tim novcima, koliko uspije pribaviti, platiti radnicima pla?e, banki kredite, dravi poreze itd. Vrlo ?esto se prona?e malo ili nita od imovine pa nitko ne dobije nita.

Zna?i, nad tim AMS d.o.o. je otvoren ste?ajni postupak a direktor i vlasnik je bio ?imik Danko koji me prijavio da sam od njega traio mito. Kada me je ste?ajni sudac , koji na Trgova?kom sudu kao i drugi suci, odre?uje u svojim predmetima tko bude ste?ajni upravitelj, nazvao i pitao da li bi htio biti ste?ajni upravitelj nad tim drutvom, ja sam mu rekao da bi jer ste?aj je ste?aj te mi je svejedno kakvo je drutvo i tko je vlasnik. Odmah me je upozorio daj e taj ?ikim problemati?an tip, da se jako borio da se ste?aj ne otvori, da je tamo kod nekog drugog suca u nekom sudskom postupku falsificirao nekakvu dokumentaciju i da ga se neka pazim. I stvarno, kada je ste?aj otvoren i ja sam postavljen za ste?ajnog upravitelja ja sam s tim ?ovjekom imao probleme jer ga nisam mogao dobiti na sastanak, nije mi dao dokumentaciju koja je bila kod njega itd. A kada smo se nali govorio je kako njegovo drutvo ima puno potraivanja, da ja to moram sve naplatiti i isplatiti njemu koji kao puno potrauje od tog svojeg drutva jer, da je svim radnicima u zadnje vrijeme ispla?ivao pla?e sa svojim novcima jer drutvo nije imalo novaca. I stvarno, u drugim ste?ajevima, vidite sad u vijestima PEVEC, kada neko drutvo ide u ste?aj uvijek je duno radnicima nekoliko pla?a jer se radnici jo neko vrijeme nadaju, lau ih, da se drutvo bude izvuklo iz problema pa rade zabadava jer je teko na?i posao. A u ovom ste?aju niti jedan radnik, koji je prije radio u njemu, nije prijavio svoje potraivanje pa sam odmah shvatio da govori istinu. On je u taj ste?aj prijavio to svoje potraivanje ali bez dokumentacije gdje bi se vidjelo kome je koliko isplatio. I onda meni padne na pamet GLUPA IDEJA. Ajde, kada ve? toliko navaljuje da mu se to isplati da mu ja velim da moe. JA ?U MU PRIZNATI TA NJEGOVA POTRAIVANJA I MAKSIMALNO ?U SE POTRUDIT DA SVE NAPLATIM U STE?AJU TO MAS POTRAUJE OD DRUGIH A OD MIKI?A ?U TRAITI DA MI ZA TAJ MOJ TRUD DADNE 20 POSTO OD ONOGA KAJ BUDE ON DOBIL.

I dobro, ja to njemu kaem i on pristane na to. I nakon toga je on ?ak donio dokaze da je radnicima isplatio pla?e a ja sam mu priznao sva njegova potraivanja. Onda sam po?eo ''naganjati'' sve koji su bili duni tom drutvu kako bi prikupio nekakove novce i isplatio tog ?ovjeka i druge vjerovnike koji su se prijavili da im je duan. Ali, ja nisam mogao skoro nita naplatiti jer je taj ?ovjek ve? prije otvaranja ste?aja naplatio kaj se moglo naplatiti a ostali dunici ili su propali ili su bili u ste?aju. ?ikim je bio srditi zato ne mogu nita naplatiti ali nije ilo. Naime, on je s tim novcima koje je trebao dobiti htio spasiti svoju ku?u koja mu je bila na drabi radi njegovih dugova kao i ku?u od sina koji je isto izgubio ku?u radi o?evih dugova.

E SAD, ZATO ME JE PRIJAVIL

U vlasnitvu tog drutva bio je i jedan poslovni prostor u Varadinu u kojem je prije otvaranja ste?aja bio auto-salon. I taj auto-salon jako je bio prirastao ?ikimovom srcu jer je on to stvorio. Me?utim, novac od prodaje tog auto-salon nije mogao i?i njemu niti drugim vjerovnicima jer je nad njim neka banka imala hipoteku radi kredita koji je dala ?ikimu i kojega nije vratio. Tako da novac od prodaje ide toj banci. Moj je zadatak u ste?aju bio da dam procijeniti taj poslovni prostor po gra?evinskom vjetaku, to vam je i stri?ek Ge?ek, oglasiti prodaju u novinama, prodati nekom kupcu i dobiveni novac isplatiti banki. I ja to napravim, ali poto je vjetak odredio previsoku cijenu nije se to moglo odmah prodati nego je ila jedna draba za drugom i svaki putu je sud neto smanjio cijenu. I tako je dolo do 6-e drabe. I prije te drabe nazove me on i pita da li bi mu mogao ''narihtati'' da on kupi taj prostor ponovno ali ne na sebe nego na nekog za kog mi bude on rekao, jer je on svima duan pa da mu taj prostor onda ne uzmu. Ja sam mu rekao da mu ja to ne mogu ''narihtati'' jer ponude otvara sud ali mu bar mogu re?i koliko se je ljudi interesiralo za kupnju pa neka on procijeni onda koliku ?e cijenu ponuditi. On je rekao da dobro. I onda su svoje ponude dali dvije firme. I sud je dosudio da je kupac onaj koji je dao viu ponudu. I nazove me on isti dan i pita da tko je kupio prostor. I ja mu velim ime firme. A on veli pa to nije ovaj moj, ti si tu sigurno neto mu?kao i poklopi slualicu. I to je to. Drugi dan, a to sam poslije vidio iz dokumentacije na mojem su?enju, on je bio srditi da sam ja ''narihtal'' kupnju toga prostora nekome drugome i zato mu ve? nisam isplatio neto iz ste?aja, otiao je u Zagreb, na USKOK, i prijavio mene, sve suce Trgova?kog suda u Varadinu i varadinsku policiju za korupciju i mito.

Kasnije kada su me prislukivali i snimali, i kada me je on navodio na razgovor o mitu ja sam odustao i nisam i ne bi si nita od njega uzeo jer je propao i on i njegova familija. I TO ZNAM DA SI OD NJEGA POSLIJE, KADA SAM VIDIO U KAKVOJ JE IVOTNOJ SITUACIJI, NE BI OD NJEGA UZEO NI KUNE PA MAKAR ON DOBIO SVE NOVCE OD STE?AJA. TAKO SAM BIO U SEBI ODLU?IO. Ali ono to isto tak moram priznati, da sam uspio odmah, na po?etku, naplatiti potraivanja i isplatiti njemu njegovo, da bi si sigurno ja od njega uzeo novce jer bi to smatrao svojom nagradom za trud. A ja to ne bi smio jer za svoj rad kao ste?ajni upravitelj sam od suda dobio odre?enu nagradu. I to je to.

I znate kaj jo. Prije dva tjedna mama mi je donesla adresu od njega i ja sam mu napisao pismo u kojem sam mu sve oprostio.

NE PONOSIM SEONIMTO SAM NAPRAVIO,RAZMISLITEOTOME,MOEMOJO RAZGOVARATIOSVEMU,ALIPOKUAJTEUIVOTU,?IMVIEMOETE,IZBJEGAVATI TAKVESTVARI.RADIJESEDUEI VIETRUDITEDADONE?EGADO?ETE.NAKRAJU BUDETEZADOVOLJNIJI.MATERIJALNESTVARINISUSVEUIVOTU,NAJVANIJE KAKOSE?OVJEKOSJE?AUSEBI.ASMATERIJALNIMSTVARIMASAMOSIKRATKO ZADOVOLJANIVE?HO?EVIEITOTEODUVIJEKSJETITEKOLIKOSAMJAGLUPOSTI NAPRAVIOZATOJER SAMIMAONOVACA.IVAMAIMAMI.

Tata

U Lipovici, 22.03.2010.g.

Pozdrav od tate,

Raalostio sam se u subotu kada mi je mama rekla da se vas dvoje ba ne slaete u Zagrebu. Da malo razgovarate, da se jedan drugome ne javite kada odlazite, da jedan ne zna gdje je drugi itd. Ba evo od ju?er o tome razmiljam. Primijetio sam i ja da kada bi pitao jednog od vas gdje je onaj drugi da ovaj ne bi znao niti ga je interesiralo. Pretpostavljam da su to samo prolazni trenuci u vaim zajedni?kim ivotima zbog snalaenja u novoj ivotnoj situaciji kada su vas stigle obveze i odgovornosti i kada polako preuzimate konce svojih ivota u svoje ruke.

Ne bih htio da je neto drugo.

Ja sam imao sestru Boicu. I imam negdje sliku kad smo se slikali u Ludbregu prije nego su nas rastavili. Boica je imala oko 2 godine a ja oko 3,5. I nakon par mjeseci Boicu je baka Ana odvela u Austriju a ja sam ostao s djedom ?urom u Ludbregu. I prolo je cijelo moje djetinjstvo, tamo negdje do 23. moje godine, kada sam otiao u Austriju na 10 dana i kada sam ju bolje upoznao, moju sestru. I ona mene, svojega brata. Prije toga smo se povremeno vi?ali, kad je ona dolazila kod Zvjezdanovog tate tefa u Punikve. I ostala je jedna praznina jer nismo rasli zajedno. Imali smo oboje polubra?u s kojima smo rasli. Ali nismo nas dvoje, pravi brat i sestra.

S druge strane, neki dan sam napisao i poslao pismo mojoj polubra?i, Damiru i Mariu, ?ije obitelji i oni me?usobno ne razgovaraju ve? 7-8 godina. Zamislite, 2 brata i njihove ene tako dugo ne komuniciraju a brane i djeci.

U prilogu vam aljem i pismo koje sam njima napisao da ga pro?itate. Zamislite koliko su sretnih zajedni?kih obiteljskih trenutaka propustili.

To su loiji primjeri, svi iz mojega ivota. Ima i puno dobrih primjera.

Na kraju, ja znam da ?ete vi me?usobnim razgovorom rijeiti va me?usobni odnos, pogotovo kaj ste si od malena bili super.

Jedino mi je bilo teko kad mi je mama to rekla jer me moj ivot nau?io koliko ti kasnije ti trenuci nedostaju.

Voli vas tata