Po?etna Sadraj Moje obra?enje 2) ISTINA I LA
PDF Ispis

Ovaj ?lanak nastao je kada sam pokuao izbaciti iz sebe, iz svoje dubine, najdublje loe stvari, najdublje lai. To je strano teko jer svi smo mi grjeni ljudi, prepuni, duboko u sebi, kojekakvih skrivenih zlo?esto?a. To je ono zlo koje se ukorijenilo u nama. Znamo mi za njega. Ali ga ne elimo izbaciti van iz sebe. Ma, i htjeli bi ga. Ali tada dolazi strah. to ?e drugi re?i, koje ?e biti posljedice, netko ?e me mrziti, osu?ivati, neto ili nekoga ?u izgubiti, itd. O KAKO SMO U KRIVU! Pa Gospodin ?e biti s nama jer smo ga, svojom odlukom da la i zlo izbacimo iz sebe, pozvali! A on nikad nije daleko. ON JE TU KRAJ SVAKOG OD NAS. I pla?e se s nama kada mi pla?emo. I smije se s nama kada se mi smijemo. I raduj se s nama kada se mi radujemo. O kako tuguje kada vidi da mi tugujemo i kada vidi da nas zlo preuzima a mi ne elimo njegovu pomo?. Uvijek, kada ste u ovakvim dilemama, okrenite malo glavu u desno i osjetit ?ete da netko stoji kraj vas. TO JE GOSPODIN, ?EKA DA GA POZOVETE.


''ISTINA I LA

Kada sam 2004. g. zavrio u pritvoru, sruio mi se svijet. Onaj svijet u kojem sam ivio do tada. Kada sada gledam kakav je to bio svijet malo se iznenadim. Nije bio onakav kakav bi sad htio da bude. Ali onda, onda mi je bilo super. Imao sam drutveni status, svi su me trebali, imao sam materijalnih stvari, raznih prijatelja, stalno neke fete, ru?kovi itd. Bio sam traena osoba za druenja, za rjeavanje kojekakvih tu?ih problema. Jednom rije?ju, BIO SAM NETKO I NETO. Ali, na koji na?in sam to bio Mislio sam da sam poten, pravedan, obiteljski ?ovjek, pun razumijevanja za druge, ma, oli?enje POTENOG I USPJENOG POSLOVNOG I OBITELJSKOG ?OVJEKA. Nisam volio neuspjene, one koji varaju druge, one koji stalno ban?e cijele no?i, one koji lau itd. A SVE SAM POMALO TO BIO I JA. Jer, ja sam htio biti i direktor i predsjednik i ef i vo?a.

Usput, dok to sve ho?e posti?i, trai razbibrigu i oputanje od tih naih silnih briga. PA NAS NITKO NE RAZUMIJE. Ni ena, ni djeca, ni roditelji, ni rodbina, ni prijatelji. Pa ja sve moram, i ovo i ono, i bez mene ?e sve propasti. Pa onda, da se opustim, budem si malo popio. Pa onda neki probaju drogu jer su ?uli da te ona ili ''opusti'' ili ''digne'' da moe jo vie izdrati. Pa se posva?a sa enom, jer te nikad nema doma, a sva?a se nastavlja i u krevetu. E, pa bude sad ti vidjela, ima i drugih ena. Susjeda, kolegica s posla, kolska ljubav, konobarica u omiljenom lokalu, gdje sam vie nego doma. I krene nevjera. JO JEDNA U NIZU LAI. I sve bi bilo krasno da se nakon toga osje?am barem malo due zadovoljan i ispunjen. Ali sve to kratko traje. I TU NAS ZLO I NJEGOVO ORUJE LA ?EKAJU. Da u?emo u nove krugove ispraznosti. Sve ?e?e pijemo. To nam odgovara. Pijanima su nam brige manje a rjeenja problema laka. Ali, kako je to varljivo i LANO. Drugo jutro se probudimo mamurni, loe volje, problemi nam izdaju jo ve?i. A morali i doma LAGATI da smo bili na nekom vanom sastanku, da su svi pili pa smo morali i mi itd. I obe?amo si da vie ne?emo. Sve do prve prilike. Pa nam onda kau da smo postali ovisnici. MI, OVISNICI!?MA DAJ.

Isto je i s drogom. Popui ''ovu'' cigaretu, ma to ti nije nita, ali bude vidio, kae neki ''prijatelj'', bolja je od tri pive. I proba. Pa dobro je, malo te ''usne'', taman. Ali ti nakon nekog vremena treba neto ja?e. Da te ''digne''. Da ti dadne novu snagu. Pa proba malo ''bijelog''. I prvi put je super. I drugi put. Zna, opet ?e ''prijatelj'', to ti troe menaderi, estradne zvijezde da mogu puno raditi. Ali ga trebamo sve vie i vie. I ponovno se po?injemo buditi ujutro s glavoboljama, umorni i razdraljivi. O, da se ne moramo buditi! Da smo barem stalno pijani i drogirani. Jasno, ZLO ne spava. Tu se onda umijea i kladionica, kockanje, kartanje i sl. A tu ''kruha nema''. I opet moramo LAGATI o tome kuda smo potroili novac jer najprije ena a onda i drugi oko tebe po?inju uvi?ati da novca ima sve manje. I SVE SE PO?NE RASPADATI. NAI IVOTI, NAI BRAKOVI, OBITELJSKE VEZE S DJECOM IRODITELJIMA, PRIJATELJSKE VEZE, POSAO, ITD. Tako je bilo i kod mene.

E sad, nakon toga kako se moj svijet sruio, morao sam nekako sloiti te krhotine. Na po?etku sam sve htio sloiti kako je bilo i prije. Onda nakon nekog vremena shvatim da se staro i slomljeno ne moe vie sloiti na isti na?in. Pa sam se morao okrenuti oko sebe da vidim to sad, kako dalje. I osjetio sam i shvatio da za promjene, za novo slaganje, trebam dodatnu snagu. I naravno, prvo je potrai od obitelji, ene i djece. Misli, prije si bil SUPER MU I TATA pa ?e ti sad oni to vratiti. I za?udi se zato ti se sad oni ne bacaju svaki dan oko vrata. Da, oni te podravaju ali ne onako kako i koliko bi ti htio. I onda shvati da oni tebi sad daju onoliko koliko si i ti njima dao. Vra?aju ti panju, povjerenje trud koji si i ti njima dao. ?ak i vie. I ONDA POSTANE SVJESTAN KOLIKO SI TI NJIMA MALO DAO. SEBE. Ti nisi njima davao sebe, svoju panju, trud, povjerenje, istinu i dr. NE. TI SI SVE TO KUPOVAO.Pokloni, novci, putovanja, fete itd. Sve su oni to od tebe dobili ALI NISU DOBILI TEBE odnosno dobili su te vrlo malo. Previe je tu bilo pretvaranja i lai. DA, LAI. Ali ne, pa ja nisam laov, ne volim la. Pa ja sam samo govorio istinu, naj?e?e. Pa koliko sam se puta posvadio sa suprugom, djecom, prijateljima, rodbinom kada sam im rekao istinu koja je za njih bila bolna. Pa ja sam ?ovjek OD ISTINE.

Me?utim, rekao sam tu i tamo i kakvu sitnu la. Ma dobro, moda je i koja bila malo ve?a. I ''probudim'' se ja i okrenem oko sebe. I vidim same ruevine svojega ivota oko sebe. Moje sitne lai koje sam govorio kada sam bio na vrhu, USPJEAN, dokotrljale su se u dolinu gdje sam sad. Ali to vie nisu bile male lai. Ne, one su se pretvorile u velike grude lai koje su poruile sve pred sobom. I napravile veliku tetu i pusto u mojem ivotu. Negdje ve?u negdje manju. I SADA SE SVI LOE OSJE?AMO. I JA I ONI KOJE SAM LAGAO. A kako je na po?etku sve to lijepo izgledalo.

Naravno, sada eli sve to popraviti, sve te ruevine, i izgraditi nove mostove povjerenja. Da, ali sada mora govoriti ISTINU. Pa to je lako. I krene, hop. Spotakne se na prvoj istini koju bi trebao re?i, prvo sam sebi a onda i drugima.

ISTINA JE DA SAM PO?INIO KAZNENO DJELO ZA KOJE SE TERETIM I ZASLUIO SAM KAZNU KOJA MI JE IZRE?ENA.

E, ?ekaj, pa ne mogu ba to tako lako priznati. Pa nije sve ba tako bilo, pa zeznuo me je ovaj ili onaj, odvjetnik me krivo zastupao, sud je krivo shvatio, ja nisam imao nikakovu namjeru nego se to dogodilo slu?ajno itd.

Teko je priznati. I onda shvatim. ONA GRUDA LAI MOJEGA IVOTA JO SE KOTRLJA. Jo nije sve poruila. I shvatim da moda i nisam i pravno i zakonski i ljudski kriv za ovo kazneno djelo za koje sam osu?en, na na?in kako sam osu?en, ali moj na?in rada i ivota, MOJE LAI, gdje sam bio kriv, gdje sam trebao biti osu?en a nisam, doveo do ovog mojeg sadanjeg ivota u zatvoru. GRUDA LAI SE DOKOTRLJALA DO KRAJA.

A da bih mogao dalje u ivotu, IVJETI ISTINITO, moram POTEGNUTI CRTU pod mojim dosadanjim ivotom i priznati sebi i drugima da sam grijeio, lagao itd. i DA SAM ZASLUENO U ZATVORU.

Nije mi to lako bilo. Trebalo mi je 5 godina. Do dolaska u zatvor i u samom zatvoru. Za po?etak u Remetincu a onda u Lipovici.

Kada me psiholog u Remetincu pitao da li priznajem po?injenje djela, ja sam rekao da priznajem ali, tada je slijedilo opravdanje, da nije sve onako kako je navedeno. I on je napisao da ne priznajem djelo.

Ali ne, pa ja priznajem ali.. I ONDA SHVATIM. Jo nisam potegnuo crtu. Moram je potegnuti. ZATVOR MI JE ZA TO IDEALNO MJESTO, da poravnam ruevine koje sam napravio. Zna?i, moram sebi i drugima priznati DA SAM U ZATVORU ZATO JER SAM KRIV. AKO NE ZBOG OVOGA ALI JA SIGURNO ZNAM ZBOG ?EGA.

To je onda istinito i poteno i prema sebi i prema obitelji. OTUDA TREBA PO?ETI. U zatvoru sam oslobo?en svih vanjskih utjecaja obitelji, prijatelja, posla. I stresova koji uz sve to idu. I mogu si u glavi, iz dana u dan, slagati kockice da po?nem graditi novi ivot, na novim temeljima. JER VIE NIKAD, NIKAD NE ELIM ZAVRITI U ZATVORU. Moda vani i ne treba sve poruiti. Vjerojatno ima dobrih i istinitih stvari koje sam napravio do sada. Ali sve to skupa treba posloiti.

Prvo, IZGRADITI I POPRAVITI ODNOSE SA SUPRUGOM, DJECOM I RODITELJIMA. Graditi ih ISTINOM, panjom, osobnim trudom. DATI IM SEBE.

Drugo, mora se raditi i privre?ivati. Ali, koliko mi treba. Pa zar ne mogu jednim normalnim, potenim i ISTINITIM pristupom poslu zaraditi dovoljno za sebe i obitelj. Pa i supruga radi i djeca ?e raditi.

Sve materijalne stvari koje sam stvorio, sve ?asti i poloaje koje sam imao, nisu mi toliko ispunile koliko najobi?niji, svakodnevni razgovori sa suprugom, djecom, roditeljima. Razmjenjivati njenosti i panju, davati i dobivati panju i povjerenje itd. Koliko sam se puta ujutro probudio i rekao da ?u od sada promjeniti ivot, da ?u od danas raditi i ivjeti druga?ije jer sam nezadovoljan i prazan iznutra a, kao, imao sam sve. A sada manje imam materijalnog ali mi je puna dua i srce i ujutro i nave?er. I nemam stresa.

A sve kre?e od ISTINE. Najprije ti izgleda sve teko jer istina boli, vrije?a, donosi sva?u. Me?utim, to je samo u prvi ?as, jer te zlo ho?e odvratiti od ISTINE. Zlo HO?E LA. Ali, nakon toga, kada krene sa istinom dolazi Boja pomo?, od onoga koji je SAMA ISTINA, po?inju na vidjelo izlaziti sve njene pozitivne strane. Rjeava se problem, ra?a se povjerenje, stvara se povezanost s onim kome si rekao istinu ili barem potovanje, ne razmilja vie o tome to si rekao jer istina govori sve, moe planirati dalje. I na kraju, svi se dobro osje?aju. I ti i oni kojima si rekao istinu ili si se u skladu s njom ponaao. Bez obzira to je na po?etku izgledalo teko. Jer u tim trenucima dvojbi i sumnji u nama se bori dobro i zlo. Koliko si puta ?ovjek razmilja to da kae, ISTINU ILI LA. Tada je ta borba. I onda odlu?i re?i la. Nekako ti je lake u tom trenutku. Ali zlo te prevarilo. Iz male grudice zla nastati ?e velika gruda zla koja moe poruiti mnogo dobra u tvojem ivotu.

Zato se ne?u dati prevariti, radije ?u malo istrpjeti ako ?e mi se istina ?initi tekom. Ali zato ?e posljedice istine biti kasnije lijepe jer one ?e sigurno do?i. Jer, poslije kie, kakva god ona bila, dolazi sunce. I to je bilo tmurnije ljepa je svjetlost koja iza toga dolazi. SAMO MORAMO POTEGNUTI CRTU I OSTAVITI LA I DOSADANJI NA?IN IVOTA ISPOD CRTE A NA NJOJ IZGRADITI BUDU?I IVOT TEMELJEN NA ISTINI I NJENIM DOBRIM STRANAMA.

A to je najbitnije, podrat ?e me oni do kojih mi je najvie stalo. Moja supruga, djeca, roditelji. I poneki prijatelj. Ne svi. Jer, kada si kao uspjean, svi su ti prijatelji. U LAI. A kada ti je teko ostaje ti samo obitelj i oni rijetki prijatelji. U ISTINI.

I zbog svih njih sam potegnuo crtu. ELIM IVJETI U ISTINI.

A sa istinom dolazi i pomo? GOSPODINA koji je rekao: ''JA SAM PUT, ISTINA I IVOT:''

I predao sam daljnji svoj ivot Gospodinu i on me vodi. ON JE MOJA ISTINA.