Po?etna Sadraj Moje obra?enje PISMA BISKUPIMA I UPNICIMA
PDF Ispis

Katoli?kog grupa zatvorenika

Kaznionica u Lipovici - Popova?a

Utorak, 02. 02. 2010. g.

SISA?KA BISKUPIJA

- biskupu mons. Vladi Koi?u

Dragi biskupe,

po Bojoj providnosti, postali ste prvi biskup novoustoli?ene Sisa?ke biskupije, u kraju gdje niste ro?eni ali ste ve? u njemu djelovali u tekim godinama rata. Znamo da ?ete se u svojim molitvamaposebno posvetiti promicanju duhovnih zvanja i izvravanju drugih obveza u novoj biskupiji.

Molimo Vas da se u tim molitvama spomenete i nas zatvorenika iz Kaznionice u Lipovici-Popova?a, koji smo u svojoj izgubljenosti potrebni Bojeg blagoslova.

?estitamo Vam i elimo da, blagoslovljeni u svojoj dunosti, vo?eni Duhom Svetim, budete istinski predvodnik duhovne misli u svojoj biskupiji kao i ire.

Blagoslovio Vas svemogu?i Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.

Katoli?ka grupa zatvorenika

Kaznionice u Lipovici-Popova?a

PISMO BISKUPU KOI?UI

Pre?asni,

naVaem ustoli?enju smo Vam ve? ?estitali ?estitkom koju Vam je predao vel. Josip Samardija, na i upnik upe Sv. Arkan?eo Mihael u Velikoj Ludini.

Znamo da ste i prije svog ustoli?enja prionuli poslu koji je pred Vama kako bi nova, stara, biskupija bila na hvalu i slavu naeg Gospodina, pa ?emo Vam ovim pismom zadati i nove, ali, nadam se i slatke brige.

Piem Vam ovo pismo ispred zatvorenika katoli?ke vjere ovdje u Kaznionici. Prije nekoliko dana smo osnovali svoju zajednicu, katoli?ku grupu, kako bi u?vrstili nau vjeru u onima koji je imaju i pozvali na njezino slavljenje one koji se kolebaju ili su tu vjeru u vrtlozima ivota izgubili. Za sada smo krenuli sa svakodnevnima moljenjem Krunice, gdje nas je nekoliko, zatim s moljenjem Krunice prije mise, za koju smo dogovorili sa upnikom Samardijom da bude najmanje jedanput tjedno. Na misi u?estvujemo sa ?itanjem molitvi vjernika koje sami sastavljamo te sa pjevanjem pjesama uz pratnju zatvorenika na gitari. ?itat ?emo i poslanice i moda ubaciti jo koju pjesmu. elimo da nam slavljenje Gospodina kroz svetu misu bude to radosnije i sve?anije, ispunjeno naim aktivnim doprinosom. Tokom Korizme planiramo organizirati zajedni?ko moljenje Krinog puta. Htjeli bi dovesti neke goste, itd.

Do prije nekoliko tjedana nije bilo tako aktivno jer smo se mi zatvorenici ''vrtjeli svaki u svojem krugu misli'', ''?u?ali u svojim pe?inama'', sa svojim problemima i nijebilo nikog tko bi nas malo ''prodrmao'', okupio. Ipak, i takvi slabi smo se ipak pokrenuli. I ja sam velik grijenik i obra?enik koji na putu obra?enja ima svesrdnu Gospodinovu pomo?.

Me?utim, ono to sam kao zatvorenik i vjernik primijetio ovdje u Kaznionici a pogotovo u Zatvoru u Remetincu-Zagreb je to da Crkva nema organizirani pristup i program rada s nama zatvorenicima i pritvorenicima. Nas u Hrvatskoj, u svakom trenutku, ima otprilike oko 4500. Sve je preputeno lokalnim upnicima koji uz svoje svakodnevne obaveze u svojim upama obavljaju i misna slavlja u lokalnim zatvorima i kaznionicama. I to je to.

Kao to sam vidio, odri se misa i to je sve. U Remetincu za 25 dana nisam ni iao na misu, mada sam 2 puta pismeno traio da mi se omogu?i. I nikome nita. Niti sam se ja nekome ispred Crkve o tome mogao potuiti da se za mene zauzme. Dobro, mise se odre i to je najbitnije nama vjernicima. No, nije svejedno koliko puta i kako.

Me?utim, ono to me je ponukalo na ve?e i daljnje razmiljanje je jedan moj osje?aj po dolasku na izdravanje kazne zatvora u Remetinec-Zagreb.

Prije odlaska na izdravanje kazne, ja sam se u sebi pripremao u sebi da to sve izdrim kao jednu moju pokoru za puno velikih grijeha koje sam u?inio u mojem ivotu. Nisam se bojao jer izdravanje kazne zatvora bilo je najmanje to sam mogao dati Gospodinu za svoje grijehe. No, mislio sam da idem na mjesto gdje vlada zlo, gdje se ono ''osje?a u zraku'', poto se na jednom mjestu nalazi sav ljudski olo, otpadnici od zakona, od drutva. Ali, doivio sam veliko iznena?enje. Nakon nekoliko dana boravka u zatvoru, umjesto da osjetim zlo, osjetio sam sasvim neto drugo. Dobro, bilo je i neko zlo ''u zraku'', ali ono to sam puno ja?e osjetio bio je osje?aj da se nalazim na mjestu sa strano puno izgubljenih dua. Mogao sam osjetiti tu izgubljenost, ''napipati je''. Kroz razgovore s ostalim zatvorenicima, kroz njihove poglede, dranje tijela, na?in hodanja na dnevnim etnjama, itd. Proeo me osje?aj, da je ve?ina tih ljudi imala nekoga uza sebe u pojedinim trenucima ivota, kada su ?inili svoje ivotne gluposti, mnogi od njih ne bi bili u zatvoru.

Najgore to se obi?nom ?ovjeku moe dogoditi, osim da izgubi vjeru u Gospodina, je da izgubi slobodu. ?ak je i Bog, od samog po?etka, dao ?ovjeku slobodu izbora. I kada se ?ovjek na?e u zatvoru, on je zbunjen, izgubljen. Naravno, ima i zla, ima i ljudi koji nisu izgubljeni, barem to ne pokazuju. Ali unutra, u ?ovjeku, sasvim je druga?ije. U svakome, bez iznimke. Samo, neki to priznaju a neki ne.

Mi zatvorenici smo otvoreni prostor za djelovanje. Imamo pitanja, traimo pute. Nastojimo prona?i odgovore za budu?nost kako bi krenuli nekim druga?ijim ivotnim putem od dosadanjeg.

Mnogi od tih ljudi nisu nau?ili dobivati dobro u ivotu, pogotovo ne besplatno. Jednom zatvoreniku sam dao patike. Nije znao kako reagirati, htio mi je platiti pa kada nisam nita od njega htio onda me onako ?udno pogledao. Drugome sam pomogao gurnuti kolica sa sme?em. Bio mi je zahvalan ali me i on zbunjeno gledao. Dok mi neki tre?i, kome sam posudio jaknu da je nosi dok ne dobije svoju nije, na moje pitanje da zato ju ?e?e ne nosi, doslovno odgovorio da nije u ivotu nau?io nita besplatno dobivati. A kad sam ga pitao da zato ne do?e na misu, jer je prije bio u CENACOLU i stalno se molio te hodao na mise, rekao je da se sada ne nalazi u tome.

Eto, zato je zatvor mjesto gdje vjeru treba nuditi kao to je nekada ?inio veliki apostol i obra?enik Sveti Pavao. Vjeru u zatvore treba nositi, propovijedati i traiti one koji ho?e sluati.

Razgovaram neki dan s jednim zatvorenikom od nekih 60-65 godina. Pri?a mi o jo nekoliko kaznenih postupaka koje ima u toku, gdje bi trebao dobiti jo dodatnih 5-6 godina zatvora. Pokazuje mi papire, ostao je bez ku?e, ena mu vani ivi od socijalne pomo?i. I kaem da se tu ba i ne da neto u?initi. A on kae da mu je teko pa si bar na ovaj na?in, kroz razgovor, malo olaka. A ja mu kaem ''sretno, molit ?u se za vas Krunicu.'' A on me onako iznena?eno pogleda, pusti smijeak i zahvali. Nisam ga vidio na misi ali ?u ga probati nagovoriti da do?e. Jer, njegova dua je kao polje neizorano, polje pusto, u korovu ivotnih problema. Ali to polje je spremno da netko zaore po njemu brazdu i u tu brazdu stavi sjeme vjere koja ?e ga spasiti. A tko to drugi moe nego netko po Gospodinu.

Mislim, da Crkva premalo ?ini kako bi ''zaorala brazde u duama zatvorenika i posadila sjeme vjere''. Mi nismo ljudi vani, na slobodi koji stalno tr?e lijevo-desno, izgubljeni u svakodnevnim brigama. Mi smo tu, na jednom mjestu, i ?ekamo.

Znam da je zatvorski sustav dio dravnog sistema i da, na alost, KRI nije ba omiljen gost.

Ali, nema tih zemaljskih vrata i ?ovjekovih tvorevina koje se, uz Boju pomo?, ne?e otvoriti. Gospodin kae ''zaitite i dat ?e vam se''. Crkva mora imati svoj plan da nudi vjeru i evan?elju u zatvorima. Da, ba treba nuditi. Ako takav plan moda i postoji ja to do sada nisam primijetio. Kako i na koji na?in, nisam posve siguran, jer nemam nekih velikih znanja a i jedan dio ivota bio sam izvan vjere. Ali, ako mogu kojekakvi drugi sadraji, kao to je joga, muzika, umjetnost, itd., traiti svoj utjecaj na zatvorenike putem Ministarstva pravosu?a, onda svakako to moe i Crkva. Jer se naa drava i nema ba puno s ?ime pohvaliti u uspjenosti svojih penolokih programa i rad sa zatvorenicima po zatvorima.

Ono to ja znam i vidim da bi zatvorenicima dobro dolo jesu duhovne obnove. Na razne na?ine. Kroz proirene mise, predavanja, seminare, itd. Vi ?ete znati to bi bilo najbolje. I dobro kae upnik Samardija da je on na gost tu u Kaznionici i da ?e se u svemu prilagoditi naim potrebama. Me?utim, ja isto tako znam da kada gost vidi da je doma?in zbunjen i ima nekih problema, da ?e ga pitati da li moe to pomo?i i na koji na?in, pa ako ve? vidi kako mu moe pomo?i, gost ?e doma?inu pomo?i. Na misnim slavljima u zatvoru i u drugim prilikama koje treba prona?i, kada Crkva dolazi u goste, ona mora razgovarati, ispitivati, otvarati srca i due, uvi?ati potrebe, nuditi pomo?, itd. I uvijek, i sve vie ?e se ljudi okretati Gospodinu. a mislim da bi aktivnija uloga Crkve na tako plodnom tlu kao to je zatvor, spasila i obratila mnogo dua. Pa, dosta je i samo jedna koja ?e, ako se u potpunosti preobrati, potpomognuta Duhom Svetim, kao grudica snijega pokrenuti snjenu lavinu drugih dobrih dua, a one ?e ?ine?i dobro i slave?i Gospodina ruiti sve zlo pred sobom, u svojem ivotu i u svojoj okolini.

Samo, mi zatvorenici smo Vam slabi a ?esto je i naa vjera takva. Pa, kona?no, zbog naeg pada, na razne na?ine, smo i tu u zatvoru. Zato trebamo Vau pomo?. Naa Kaznionica je mjesto gdje zatvorenici dolaze i odlaze u svakodnevne ivote. Ono to ?e tu otkriti o vjeri, kako ?e ju utvrditi, sve ?e to nositi doma u svoje obitelji, na posao, u svoju okolinu.

Dragi biskupe, malo sam otvorio srce i duu. Ali, vjerujte mi, to je sve po nadahnu?u Duha Svetoga, ne bih ja to mogao sam. Dva puta su mi i suze krenule na o?i.

Vi ?ete sve naprijed navedeno sigurno razumjeti a ja ?u moliti Duha Svetoga da bude s Vama da prona?ete najbolji put.

Ono to bih Vas na kraju htio zamoliti je da nas pokuate posjetiti koji dan, u tjednu, tokom ovog preduskrsnog razdoblja te da nam odrite misu i da nas malo upoznate. I da nam u skoroj budu?nosti organizirate, u dogovoru s upnikom Samardijom, jednu adekvatnu duhovnu obnovu nekih od sve?enika koji se unutar Crkve s time bave.

Eto, to mi je bilo i jest na dui.

Blagoslovio Vas Svemogu?i Bog, koji je Otac i Sin i Duh Sveti.

Za Katoli?ku grupu: Ivan Hudoletnjak

Ivan Hudoletnjak, Odjel II

Kaznionica u Lipovici-Popova?a

Dana, 07.04.2010.g.

Dragi biskupe,

jako nas je razveselila Vaa ?estitka povodom Uskrsa. Nadahnute Pavlove rije?i i nas dre ''otvorenih o?iju''. Hvala to smo Vam u mislima, jer nama zatvorenicima jako malo treba da bi se bolje osje?ali.

Uspjeli smo dobiti odobrenje za postavljanje panoa gdje bi objavljivali razne molitve, nae obavijesti i druge sadraje kr?anskog karaktera. Ali stalno oko svega ''vodimo borbe''. Pano nam je odobreno postaviti na II katu, gdje ne mogu ni invalidi ni tee bolesni zatvorenici a i puno je manje na vidjelu i drugim zatvorenicima. Ba sam ju?er bio na razgovoru kod Upravitelja da mu razloim zbog ?ega bi bilo dobro da pano bude dolje u prizemlju. Kada sam mu sve obrazloio, a pogotovo to da mi nismo ''vjerski fanatici'' u loem smislu te rije?i nego elimo pomo?i zatvorenicima ali i Odjelu tretmana. Jer kada vjera spasi duu onda je lake odraditi i penoloki dio tretmana. To sam mu zorno pokazao primjerom da neka do?e na misu, koja je svaku srijedu, pa ?e vidjeti, da od onih 20-25 zatvorenika koji tamo dolaze, nema s nikim nikakvih problema u svakidanjem ivotu. Jer takvog zatvorenika, u ve?em i manjem dijelu usmjerava vjera koja ga ne u?i ni?emu loemu.

U prilogu ovog pisma aljem Vam i pismo koje sam napisao i biskupu Jezerincu pa da Vam ga ne prepri?avam, sami ga pro?itajte.

Ono to je molba prema Vama je to da nam pokuate, svojim autoritetom, dogovoriti jednu duhovnu obnovu. Jedno popodne. Ve? sam o tome razgovarao s fra Blaevi?em, kad je bio kod nas u Ivancu prije mjesec dana. On je rekao da bi doao ali da to sve mora i?i preko biskupa. A on ba ima dobru temu o negativnom utjecaju horoskopa, vra?anja, magije i ostale alternative. A toga u zatvorima dosta ima odnosno, oni koji su u zatvorima su se s tim vani susretali. Krajem prosinca prole godine pisao sam i fra Lini?u i zamolio ga da, ako je mogu?e, ove godine do?e na takvu jednu kra?u duhovnu obnovu kod nas u Lipovicu. Vjerojatno i vi imate nekoga koji bi nam mogao do?i. Neto ?ete smisliti, jer ste blagoslovljeni po Duhu Svetomu.

O svemu tome razgovaramo i sa upnikom Josipom, ali znamo da je prepun obaveza oko svoje upe a i sam nam je rekao da se on sa svim slae, da se moemo pozvati u njegovo ime odnosno ako koga imamo da ga moe nazvati pa ?e se sve dogovoriti.

Evo, posebno Vas jo jednom molimo da neto smislite jer smo potrebni ''ive Boje rije?i''.

U prilogu Vam aljem i slike sa Vaeg zadnjeg posjeta, da ih imate za uspomenu.

Jo bih Vam htio re?i da sam Upravitelju dao i prijedlog da si u neki svoj plan stavi i osiguranje adekvatnog zasebnog prostora, kapelicu, samo za nae potrebe, koju bi sigurno mogli i vanjskim sponzorstvima urediti a i za po?etak smo mu dali prijedlog gdje se to moe brzo realizirati. Vidjet ?emo to ?e dalje biti, jer to je neophodno za nas, a ne da se stalno selimo po kaznionici.

Kako se nas nekoliko svaki dan molimo Krunicu, molimo ?emo se i za Vas, za Boju milost i providnost u vo?enje Biskupije. A Vi se sjetite ponekad nas kroz gornje prijedloge.

Blagoslovio Vas Svemogu?i Bog, koji je Otac i Sin i Duh Sveti

Ivan


PISMO BISKUPU KOI?UIII

Dragi biskupe Vlado,

ponovnosam osjetio potrebu da Vam napiem nekoliko rije?i jer mi se svakodnevno doga?aju situacije, ili u glavi ili u zbilji, koje trae nae djelovanje u svjedo?enju Gospodina zatvorenicima u zatvorskom sustavu.

Do sada sam Vam napisao nekoliko re?enica o tome kakvo je duhovno stanje me?u zatvorenicima, onako kako sam ga ja , zatvorenik, doivio.

Sada ?u Vam se na to nadovezati upoznaju?i Vas s konkretnim situacijama s kojima se sada mi zatvorenici-katolici susre?emo u Kaznionici a valjda je tako i u Kaznionici u Turopolju, ili je jo gore.

Zna?i, od sobe od cca. 25 kvadrata za odravanje mise, uspjeli smo do?i do one sobe gdje ste Vi odrali misu.

Zatim smo traili mjesto gdje bi svaki dan molili Krunicu i, u Korizmi Krini put, ali da to bude u prizemlju jer imamo jednog invalida u kolicima koji to eli a i nekoliko ljudi se tee kre?e, sa takama, pa im je veliki problem do?i na II kat gdje imamo sobu za duebrinitvo. A i u toj sobi ne smijemo staviti kri na zid jer je ta soba za sve vjere pa bi mogli druge povrijediti. Nismo uspjeli dobiti drugu sobu a nismo se ni htjeli, kao neka sekta, povla?iti po ''skrivenim kutevima' ' Kaznionice, tako da se taj invalid ne moli s nama jer ga je jako teko svakodnevno nositi s kolicima na drugi kat i natrag.

Vjerojatno niste primijetili ali ni ulaz u onaj objekat gdje odravamo mise nema ulaz za invalide, ali dobro, to je u prizemlju, pa te dvije stepenice ne predstavljaju problem.

Bio sam na razgovoru kod Upravitelja, g. Peni?a, i predloio sam mu da nam odredi jednu prostoriju koju bi mi uredili kao kapelicu, dolje u prizemlju. I postoji jedna jako lijepa i funkcionalna prostorija, ba za takvu namjenu, to je samostalna prostorija, s posebnim ulazom koji je prilago?en i invalidima. Sada se tamo igra stolni tenis, koji smo predloili preseliti u jednu drugu prostoriju.

Nadalje, zatraili smo za potrebe nas katoli?kih zatvorenika, da nam se odobri postavljanje panoa kojeg bi uredili s katoli?kim sadrajem, od kria i molitvi do obavijesti za misu i ?lanaka ekumene.

Bilo je nam usmeno obe?ano da ?emo dobiti prostor na zidu u hodniku u prizemlju. Me?utim, kada smo dali pismeni zahtjev, odobreno nam je postavljanje na drugom katu, na zidu kraj ulaza u duebrinitvo. Neki ljudi, katolici, koji bi to eljeli pogledati, zbog zdravstvenih ograni?enja, ne mogu gore, a gore ne dolaze i ni mnogi drugi zatvorenici, ''kr?ani'', koje smo htjeli sa sadrajem panoa ''piknuti i probuditi'' sav materijal za pano donio sam od ku?e, tu su ga izradili zatvorenici uz podrku civilnih poslovo?a. I nismo ga gore postavili, stoji ve? skoro mjesec dana, zatraio sam razgovor kod Upravitelja. On me primio te sam mu objasnio da mi nismo nikakva sekta, da nismo ekstremisti koji ?e nekoga'' vu?i za rukav'', nekoga vrije?ati i napadati, nego elimo na jednom mjestu osmisliti sadraj koji ?e, osim kr?anskih vrijednosti, iriti i ja?ati i op?eprihva?ene ljudske i drutvene vrijednosti. Dao sam mu i pismo koje sam pisao biskupu Jezerincu, da vidi koliko Crkva moe pomo?i u pozitivnom i uspjenom penolokom tretmanu zatvorenika.

On se onda sloio da je to sada malo druga?ije prikazano nego to su njemu prije toga prezentirali te da mu neka pripremim i predam izgled panoa i sadraj koji bi iao na pano pa ?e on to ponovno pregledati i odlu?iti da li ?e nam odobriti postavljanje panoa u prizemlju zgrade.

Sve sam to napravio i predao pa sada ?ekamo to ?e Upravitelj odlu?iti.

U zadnjih nekoliko mjeseci imamo misu svaki tjedan, plakati su na 5 mjesta u Kaznionici, prije mise 5-10 zatvorenika moli Krunicu, svaki dan 3-5 zatvorenika moli Krunicu i Litanlije Majke Boje u 17.45 sati. Kroz Korizmu se svaki dan molio i Krini put. Mole se i osobne molitve po sobama i dvoritu, u etnji, razgovara se o kr?anskim temama, ?ita se literatura kr?anskog sadraja. Mi osje?amo da se RAZINADUHA u Kaznionici digla. A ta nova, via, razina Duha pogodila je i dobro i zlo. Dobro se manifestira dobrim ali zlo se osje?a ugroeno i manifestira se loim preko nekih ljudi. Zatvorenika i zatvorskog osblja. Puno sitnih pakosti.

Ali to je nama drago jer znamo da smo na dobrom putu. ''Stavili smo crva u kamen''. Kada sam ja doao u Kaznionicu, u njoj nije bilo kria. Ni na misi. Onda sam ga ja donio od ku?e i svaki put ga donesem na misu. Jednog smo nacrtali na panou. Ve? su dva. Jo ga sanjamo vani, na kapelici.

Ono to Vas molim, dragi biskupe, je da nam pomognete oko gore navedenih stvari, pogotovo oko kapelice. Da do?ete ponovno kod nas da sve to vidite i ?ujete pa da onda sami procijenite to bi trebalo a to bi se dalo napraviti.

Isto tako Vam predlaem da si razmislite da za potrebe tri zatvora i kaznionice, u Lipovici-Popova?a, Turopolju i Sisku, odredite unutar Biskupije jednog kapelana, mladog i poletnog, koji bi bio pomo? lokalnim upnicima i koji bi onda bio osnovna tehni?ka veza i prema Nadbiskupiji a posebno prema Ministarstvu pravosu?a preko kojeg ide dobivanje dozvola za odravanje svih tribina, duhovnih obnova i dr. Radi se o cca. 700 zatvorenika na tri lokacije.

Ja sam u toku izrade mojeg prijedloga programa rada crkvenih slubi u zatvorskom sustavu. Ta ideja proizala je iz mojih osobnih iskustava pri izdravanju moje kazne zatvora, plod je mojeg obra?enja a preslikava sve silne potrebe zatvorenika koje sam upoznao kroz svakodnevne razgovore s njima ovdje u zatvoru, vidjevi razne slu?ajeve ivotnih tragedija, izgubljenosti i problema zatvorenika. Isto tako, taj program bit ?e rezultat mojeg dubokog uvjerenja da Crkva ima sve kadrovske, organizacijske i materijalne uvjete a pogotovo pomo? Duha Svetoga, da obrati i promijeni ali i uzdigne due mnogih zatvorenika a sve radi toga da po izlasku iz zatvora budu kr?ani u pravom i istinitom smislu te rije?i, kako su primili na krtenju.

To sam nazvao KATOLI?KAPENOLOGIJA.

Zatvorenici u zatvorskom sustavu trebaju ja?i, organiziraniji pristup Crkve. U ovom trenutku ona premalo ?ini za njih.

Snagu u svemu tome mi pogotovo daju stalni napadi zla na Crkvu i mislim da tu Crkva grijei jer se dade uvu?i u polemike gdje se onda ona brani, to zlo jedva ?eka, umjesto da udvostru?i svoje akcije na svim podru?jima svojeg rada i poslanja kao to je i zatvorski sustav, pa bi se onda to zlo moralo braniti.

Osje?am, po nadahnu?u Duha Svetog, da sam na pravom putu, taj put mi je odre?en i ja ne?u stati dok ne napravim ono to osje?am da moram.

Sa 28.05.2010.g. sam dobio uvjetni otpust iz Kaznionice, tj. preostala tri mjeseca ?u kaznu izdravati kod ku?e. No, to ne zna?i da ?u onda stati sa svojim radom. Ba naprotiv, onda ?u imati ve?e mogu?nosti pa ?u nastaviti i s onim to se zapo?elo ovdje u Kaznionici a i u ostalom.

Evo, nadam se da mi ne?ete zamjeriti na ovom, moda preduga?kom, pismu. Ako smatrate da je neto od svega navedenog dobro, do?ite, ?ujte nas.

Blagoslovio Vas dragi Bog.

Ivan Hudoletnjak

Lipovica-Popova?a, 02.01.2010.g.

Dragi Vele?asni,

evo, ve? 2-3 tjedna se spremam, ili da Vam napiem pismo ili da nekako do?em do Vasna ispovijed. Kako sam tek sad pred Boi? dobio prvu mogu?nost dolaska ku?i, mislio sam da ?u Vas uspjeti uloviti da me ispovjedite. Ali, iz raznih razloga nisam uspio. Kako se nisam uspio ispovjediti ni ovdje u Kaznionici jer ovdanji upnik rje?e dolazi, to Vas evo odmah molim da li bi me mogli ispovjediti ovu nedjelju, 10.01., oko 10.30 sati, pred misu, jer bih ja negdje oko 10.15 sati doao doma. Ako moe, molim Vas da to javite mojoj eni Anici na njezin mobitel broj 099 303 765 ili ujutro na posao broj 771 850. Radi od 7.30 do 15.00 sati.

Ako ne, onda ?u Vam ve? javiti jer ?u ovu nedjelju do?i doma na 12 sati izlaska a ne znam kada ?u to?no opet do?i doma.

Ju?er sam bio doma, kao izlaz za Novu godinu, pa sam planirao do?i k Vama oko 10.30 sati da me ispovjedite ali je taman u to vrijeme doao kod nas ogor ?estitat Novu godinu. Tako sam samo sa suprugom doao na misu. To je sve po Bojoj volji, jer Vam ina?e ne bi napisao ovo pismo. Imao sam osje?aj da ste me primijetili na misi i kao da ste mi imali neto za re?i. Moda me i osje?aj prevario. No svakako da u ispovjedi imam to re?i ja Vama.

Ju?er nave?er, kao i svaku ve?er, nazvao sam suprugu da ju pitam da li ste bili na blagoslovu ku?e i ako niste, da s Vama onda sutra dogovori moju ispovijed za nedjelju. Me?utim, supruga mi je rekla da ste bili odmah ujutro. Izgleda da je stvarno Boja volja da Vam napiem i poaljem ovo pismo pa sam ga onda ja i odlu?io napisati. Poslat ?u Vam ga u ponedjeljak i nadam se da ?e te ga dobiti do petka.

Ja sam Vam, Vela?asni , veliki grjenik i obra?enik. Ne?u Vam o tome pisati ovdje u pismu nego Vam aljem nekoliko svojih ?lanaka koje sam napisao ovdje u zatvoru za na zatvorski list ZLO?KO. Neki ?e biti objavljeni neki ne. aljem Vam ih zato da me upoznate mene, dio mojih grijeha i dio mojeg obra?enja a navodi iz ?lanaka su Vam potpuno istiniti.

?uo sam i vidio da ste pokrenuli nau upu i da planirate puno posla. Ja sam jo prije ovdje u zatvoru razmiljao da ?u se po povratku iz zatvora pokuati uklju?iti i na razne na?ine pomo?i Vama u radu i u vo?enju upne zajednice.

Bog mi je u?inio velike milosti u zadnjih godinu-dvije i jo uvijek mi ih ?ini. Duh Sveti mi je dao puno darova a ja sam ih u ivotu samo tratio. Zbog svih promjena koje doivljavam, a jako, skoro svaku ve?er, se molim Gospodinu da mi dadne snage, mudrosti i ustrajnosti na tom putu moje promjene, odlu?io sam da ?u Boje darove, koje sam dobio, koristiti to je vie mogu?e, za djela za koje su i oni namijenjeni.

Istina, ne znam to?no to i kako. I moja supruga kae da neka najprije do?em doma pa bumo onda vidjeli kako dalje. Ali sam ?vrsto uvjeren da ?e me Duh Sveti voditi kao to me ve? vodi. Izvravanjem i koritenjem dobivenih darova pomo?i ?u i Vama, koliko ?ete me trebati, na razne na?ine, u Vaem vo?enju nae upne zajednice za ?ije vo?enje za sada dobivate same pohvale.

Vi imate jedan poseban status kod Duha Svetoga i mislim da on s Vama ima velike planove. I ja ?u se ve?eras pomoliti za Vas.

Evo, sada se nalazim u posebnoj sobi za duebrinitvo, sam. Tu se ve? vie od tri tjedna svaku ve?er molim. Molitve Sv. Brigite, Krunicu, molitve an?elima, molitvu za ozdravljenje od fra. Pavi?a i molitvu Duhu Svetomu. Htio bih animirati i druge zatvorenike da zajedno molimo ali mi ba neide ta animacija. Ako imate koji savjet ili molitvu, poaljite mi .

Moja adresa Ivan Hudoletnjak, Odjel I

Kaznionica u Lipovici-Popova?a

Lipove?ka 22

44317 Popova?a

Bog Vas blagoslovio.

Ivan

Ivan Hudoletnjak, OdjelII

Kaznionica u Lipovici-Popova?a

Dana, 15.02.2010.g.

Dragi upni?e, dragi Zorane,

nakupilo se u meni materijala i za drugo pismo koje Vam evo piem i aljem. Ve? ?ete pomalo sa strahom otvarati moja pisma jer u svakom od njih imam nekakove zahtjeve i prijedloge koji Vas tjeraju na razmiljanje pored svih Vaih svagdanjih briga i obveza. No, ja Vam ova moja pisma ne bih ni pisao da Vas ne doivljavam kao vrlo otvorenu i dragu osobu koja me u svojim propovijedima i na svojim misama uvijek ne?im dirne.

POTOTAKOLIJEPO PROPOVIJEDATEONDA BISVAKAKOTREBALIORGANIZIRATIIVODITIDUHOVNUOBNOVUVJERNIKA I OSTALIH POTREBITIHNAEUPE.

Ja odmah ''u glavu''. E sad, kaj to zna?i, zato sam to napisao

Po?et ?u od sebe i svojeg duhovnog stanja. Po prirodi sam, hvala Gospodinu, osoba koja razumije i voli pomagati drugim ljudima. Takav sam bio i kada sam bio daleko od Gospodina. Po mojem obra?enju stalno sam traio ''ivu rije?'', svjedo?anstva o Bojoj prisutnosti me?u nama i sam ju doivljavaju?i. Traio sam i ?itao literaturu, gledao filmove takvih sadraja. Pogotovo ovdje u Kaznionici gdje sam jednostavno ''izbombardiran''od drugih takvom literaturom, pogotovo od moje referentice g?e. Su?i?.

A ja stalno osje?am potrebu da utjeim druge, da im kaem neku rije? koja im nedostaje, da im moda ''rastjeram maglu'' u njihovim mislima kako bi uspjeli sami prona?i neki svoj novi ivotni put ili da poprave svoj sadanji ivotni put i krenu dalje u ivotu.

Ono to posebno traim u svim tim knjigama, Bibliji, molitvama, jesu rije?i i re?enice koje bi mogao govoriti drugima, nevjernima, malovjernima, slabovjernima, izgubljenima, kako bi ih natjerao da razmiljaju o Gospodinu, o nadi koju nam je dao. Da ih dovedem pred po?etak puta prema Gospodinu ili da im barem probudim duu jer sa probu?enom duom sami ?e prona?i po?etak puta. I dok o tome govorim i mislim, stalno su mi na pameti neki od mojih prijatelja, neki od moje rodbine koji su dalje od Gospodina.

Jer, ?esto raspravljam s njima o vjeri ili doti?em tu temu, i uvijek mi je ponestajalo rije?i, re?enica s kojima bi ih mogao pogoditi u srce i duu da tamo ostanu kao ''crv u kamenu''.

I tako sam ?itaju?i razne knjige vjerskog sadraja dobio i jednu knjigu ''Susret sa ivim Bogom'' od Tomislava Ivan?i?a. Dao mi ju je poznanik iz Kaznionice. A s njim sam se zbliio na neuobi?ajan na?in. Upoznali smo se u Kaznionici jer smo bili kod isto referenta. Pa je onda on dobio gripu, leao je, a ja sam osjetio potrebu da mu odnesem mandarine i limun. Pa sam mu onda dao ?itati prekrasna ''Svjedo?anstva Glorie Polo''. Onda mi je jednom, onako u razgovoru, rekao da nije dobro jer su mu eni otkrili neku izraslinu, pa obavlja pretrage. Pa sam se ja po?eo svaku ve?er moliti za ozdravljenje njegove ene, obe?avi si sam sebi da ?u to ?initi do dana kad doktor ne odredi to?nu dijagnozu i na?in lije?enja. To jo traje. To sam rekao i njemu pa sam mu ?ak dao i molitvu, koju molim, da je moli i on. Tada mi je on jednog dana donio tu knjigu. Bila mu je kod ku?e pa mu ju je ena donijela.

Rekao je da je to prava knjiga za mene i da ?e mi se sigurno svidjeti. I tako sam ja po?eo ?itati tu knjigu. I prvih 20-30 stranica ilo je lako. Ja sam si ina?e uzeo obi?aj da si, iz svake knjige koju ?itam, zapisujem u posebnu biljenicu misli ili re?enice koje me dirnu, za koje mislim da su vane i da ?e mi trebati.

Tako sam i tu po?eo. Me?utim, najedanput nisam stigao sve zapisati jer bih trebao sve zapisati tj. po?eo sam prepisivati knjigu. Nisam mogao ni brzo ?itati jer me svaka re?enica tjerala na razmiljanje. Sve mi je bilo vano. A za takvo ?itanje trebao sam potpuni mir a to je teko na?i ovdje u Kaznionici. I tako sam 2-3 puta probao ?itati pa nije ilo. Onda sam ostavio knjigu 10-15 dana pri miru. ?itao sam neto drugo. Onda ju ponovno jedan dan uzmem na ?itanje. Pa opet nije ilo glatko kao kod drugih knjiga. Jer kod drugih knjiga odmah na po?etku ''uhvatim ritam'' ili odmah zaklju?im da ta knjiga nije za mene, da mi iz raznih razloga ne odgovara. Takvu knjigu bi odmah vratio. Ali ova knjiga me konstantno privla?ila ali sam se od nje odbijao kao valovi od obale, jedanput ja?e a jedanput slabije.

I kad sam ju onaj dan uzeo, nakon 10-15 dana, da ju nastavim ?itati, po?nem ju okretati.

Nedostajao mi je ''ulaz u knjigu''. I onda pogledam otraga u sadraj. I otvori se ona na stranici gdje je bio sam naslov ''KAKODOSUSRETAUpute za voditelje seminara za evangelizaciju Crkve''.

Pa po?nem ?itati redom. ''Kako do susreta''. Pa ''1. ?etverodnevni seminar''. Pa ''2. Osmodnevni seminar''. Pa ''3. Provedba katekumenata kroz tromjese?ni rad u skupini ili KAKO POSTATI DOBAR VODITELJ SEMINARA''.

ITEKTADAMISESVEOTVORILO.

Nekoliko puta sam to pro?itao. I onda mi je po glavi po?ela hodati slika naega upnog dvora, Vas kako propovijedate sa ivim pokretima ruku, veselim licem i sjajnim o?ima, vjernicima kako Vas sluaju u nekoj prostoriji. U svemu tome sam bio i ja prisutan ali se nisam to?no vidio. Kada sam sve to doivljavao ispunjalo me neko zadovoljstvo. Kao da Gospodin u svemu tome ''ima posla'' za mene.

ISVEMIJEPOSTALOJASNO.EVANGELIZACIJAVJERNIKANAEUPE.VI, KAOIDEALNAOSOBAZATOIJADAVAMUSVEMUTOMEPOMOGNEM.

Svaka tri mjeseca 15-30 vjernika, jedanput ili dva puta tjedno po 2-3 sata. Ma, sad kada Vam to piem ispunja me DUHOVNOZADOVOLJSTVO,OSJE?AMPUNINU.

I jo Vi u nedjelju na misi kaete da ?e fra Blaevi? od 26-28. velja?e odrati u naoj upi duhovnu obnovu. Idealna prilika da sve vidite, ''snimite''. Tu duhovnu obnovu, ako moete organizirati, treba snimiti.

A za taj vikend nemam vie dovoljno sati izlaska za dolazak ku?i. Ali ?u sada u ?etvrtak traiti da mi daju proirenje sati kako bi mogao do?i u subotu, 27., doma i prisustvovati bar jedan dan toj duhovnoj obnovi. Pogotovo to mi je moja referentica g?a. Su?i? nahvalila fra Blaevi?a kao vrsnog duhovnika Isusova?kog reda. A ako do?em, onda ?ete mi omogu?iti da se upoznam sa fra Blaevi?em i da ga nagovorim da do?e kod nas u Kaznionicu na jednu duhovnu obnovu. Ako dobijem izlazak ja se evo nudim, ukoliko Vam je to potrebno, da budem doma?in za ve?eru u tu subotu ili za nedjeljnji ru?ak. Ba sam se raspisao.

I EVO, TO JE TO.

Ako ne krenete sa predloenim prije mog izlaska iz zatvora, ja ?u Vam biti svakodnevno dosadan kad iza?em iz zatvora. Vi ste idealna osoba za to. Bog Vas je obdarioIVOM RIJE?JU.

Tu Vam aljem i kopiju onog to pie u knjizi.

Evo, ja sam sve rekao. Ne ja, DUH SVETIpo meni.

Na kraju, pozdrav od mene i blagoslovio Vas Svemogu?i BOG, OTAC i SIN i DUH SVETI.

Ivan

Ivan Hudoletnjak Odjel II

Kaznionica u Lipovici-Popova?a

Dana, 22.02.2010.g.

Dragi upni?e, dragi Zorane,

Evo, sada ?u biti kratak. Prije 10-tak dana poslao sam novoustoli?enom biskupu Sisa?ke biskupije, pod koju spada naa Kaznionica, jedno pismo. Pismo Vam aljem u prilogu te Vas molim da ga pokaete paterukada do?e na duhovnu obnovu. A sve iz razloga da vidi moje osje?aje vezane uz duhovne potrebe nas zatvorenika. Moja molba je prema Vama da ga nagovorite da nam do?e u Kaznionici odrati jednu misu i uz to duhovnu obnovu. Ako ?e mo?ionda ?e se prona?i i put. Pismo Vam aljem samo iz tog razloga da ne moram vie ponavljati sve to sam tako lijepo objasnio biskupu Koi?u. Ja sam uspio dobiti izlaz u nedelju, 28., pa ?u do?i na misu u 11.00 sati. Nakon mise ?u Vas potraiti da me upoznate sa paterom i da vidim da li postoji mogu?nost da on do?e do nas. Snimite duhovnu obnovu.

Blagoslovio Vas Svemogu?i.

Ivan

Ivan Hudoletnjak, OdjelII

Kaznionica u Lipovici-Popova?a

Dana, 02.03.2010.g.

Dragi Zorane, dragi upni?e,

evo, otpisujem Vam odmah na Vae pismo. Prolo je pola sata kako sam dobio Vae pismo. Kada mi je pravosudni policajac uru?io Vae pismo, bili je lijepo vrijeme pa sam sjeo van na klupu, pod jednu ?empresu i pro?itao Vae pismo. Prvo sam ga ?itao kao i svako drugo pismo ali sam odmah na po?etku osjetio puno iskrene ljubavi. Kada sam ga pro?itao do kraja onda sam najedanput ''skuio'' to ste mi napisali.JADAVODIM''EVANGELIZACIJSKUZAJEDNICU'' No, nisam se uplaio ili neto sli?no, nego sam se ispunio sre?om i zadovoljstvom jer iznutra osje?am ve? neko vrijeme, 3-4 mjeseca, da sve to sam doivio i doivljavam u svojoj vjeri u Gospodina, elim podijeliti s drugima, sa svakim koji me ho?e sluati.

AZAMISLITE, kada sam u jednom dahu pro?itao Vae pismo, ?ujem iznad sebe grlicu kako se glasa. Dignem glavu i pogledam ispred sebe, na 10-tak metara od mene, u travi, oko drveta, igraju se dvije grlice. Ona grlica iznad mene i dalje se glasala pa mi je neto govorilo da pogledam gore. A ono gore jo svije grlice ali u ''ljubavnoj igri'' letenja i skakanja.

NE ZNAM, PALOMIJENAPAMET UTOMTRENUTKU DAJESAMIVIDUHSVETIOKOMENE.Osje?ao sam kao da mi govori.''EVO,TOJETVOJEPOSLANJE,UTOMPISMUJENAVEDENOTOJETVOJEPOSLANJE,TUJEODGOVORNATVOJEPITANJEOTOMETOJETVOJEIVOTNOPOSLANJE''

Onda sam u jednom trenutku pomislio pa kako ?u ja to? A onda, skoro u istom trenutku, MAHO?E,UZPOMO?DUHASVETOGA,KOJITIJEDAOSILNEDARE,ON?ETE VODITI.I odmah sam pomislio''Moram si sjesti i staviti na papir kakve i kolike mi je dare dao Duh Sveti, da vidim to i kako moram s njima''.

NIKADNISAMDOBIOLJEPEPISMO, tako sam se osje?ao.

Sa svima ?u ga podijeliti. Evo, ve? sam ga dao jednom zatvoreniku, pripadnikuPENTEKOSTALNECRKVE,koji se jako moli i doivljava Krista i Duha Svetoga kroz svoje molitve. On je meni donio prospekt''Evan?eoska crkva'', jer sam ga bio pitao kakva je to njegova crkva, a ja sam njemu dao Vae pismo. U me?uvremenu, dok Vam ovo piem, on se vratio i dao mi natrag Vae pismo i kae''Super. SRETANSAMZBOGTEBE AZATONEBITIUPISAOTEOLOKIFAKULTETZALAIKE.TISIBAZATO.'' Ja mu kaem da kuda je sad on krenuo, kakav fakultet sa 48 godina. A on kae''pa, kakve su ti to godine. Nit. A to se tebe ti?eTININEZNATOTI SEDALJEUIVOTUSPREMA.VIDJET?E.'' I onda je otiao.

Evo, sada sam stao s pisanjem. Moram se malo proetatiJERMIJEOVOPREVIESVEGAODJEDANPUT.

Prolo je 10 minuta, etnja je gotova zato to mi je neto sinulo.PROBAJTEMISAZNATIDALISENEGDJEUHRVATSKOJMOESTUDIRATITEOLOGIJEZALAIKEVANREDNO,ONAKO DA SE NE MORABITICIJELITJEDANNAPREDAVANJIMA.IKAKOTOIDE.AKOTOGANEMAONDAMIPOGLEDAJTEKAKO TOIDEREDOVNO. Ako moete pribaviti i kakvu dokumentaciju da ja to vidim. A imam zavreni Pravni fakultet, 1987.g., pa se moda i prizna koji predmet.

Ali nemojte o tome nikom govoriti. Ivanec je mali grad. A da sada to sazna moja supruga o ?emu sda ja razmiljam, ne znam to bi kazala. I ovako joj je teko, ja u zatvoru a djeca u Zagrebu.

Neki dan mi je kazala da me ona u tom mome vjerskom preobraenju ona ne moe pratitiTESEONDA,KADAJOJNEKESTVARIPRI?AM,OSJE?AKAOLOVJERNIK.

Ako to prona?ete, do?i ?u u nedjelju, 07.03. na misu pa ?u Vas po?ekati poslije mise.

Znate, da sam ve? neko vrijeme pratio katoli?ke novine koje su mi bile dostupne da moda negdje prona?em kako bi ja MOGAOSLUITIGOSPODINUPREMACRKVENIMREGULAMA.Hodalami je po glavimojavlastita konstatacija da bih ja, da sam to prije osjetio, bioDOBARUPNIK.

IZAMISLITE,SVEOVOUSATVREMENA.

EVO, NE?U DALJE.Jo da Vam samo kaem da je biskup Koi?, takore?i odmah reagirao na ono moje pismo, nazvao je upnika Josipa u Veliku Ludinu da mu kae da ho?e da sada u srijedu, 03.03., do?e u Kaznionicu i odri nam misu.HVALAGOSPODINU

Blagoslovio Vas Svemogu?i Bog

Ivan

PS.BOGUJESVEMOGU?E,ON?INITOJENJEMUDRAGO

Zamislite, prije cca. mjesec dana mi je dola re?enica i moja molitva koja od onda stoji napisana ispred mene na stolu''POSLUISESAMNOM,GOSPODINE IDAJMISNAGE''.

A od nedjeljne propovijedi patera Josipa''trnci su me proli'' na njegove rije?i''NEMOGUDA?EKAM UMRIJET?U''.U smislu da je toliko togau njemutomorare?i.To samsi jako zapamtio jer se i ja tako osje?am.

Ivan


U Lipovici. 22.03.2010.g.

Dragi Zorane.

Piem Vam novo pismo jer sam shvatio da, dok sam ja u zatvoru, to je najbolji na?in komunikacije izme?u Vas i mene. Doga?aji i razmiljanja koje bih Vam elio ispri?ati se mnoe a moje vrijeme boravka doma je kratko. Da, ja svaki put u nedjelju do?em na misu ali nekad u 8.00, nekad u 9.30, a nekad u 11.00., ovisno i o povratku u Kaznionicu i o obvezama prema obitelji. Prije 2 tjedna i ju?er u nedjelju, 21.03., pokuao sam Vas na?i ali nisam uspio.

Tako sam zaklju?io da je najbolje jo ta, neto vie od 2 mjeseca, pisati Vam pisma a i Vas molim ako imate kaj za mene da mI napiete pismo i poaljete.

Jedino Vas molim, ako je mogu?e, da si splanirate da do?ete kod nas na ru?ak 25.04., u nedjelju poslije mise, jer mi je 26.04. ro?endan pa ?u u nedjelju za ru?ak ispe?i rotilj a obe?ali ste ?ete jedanput do?i na rotilj. Poziv vrijedi i za kapelana. Bit ?e samo moja dva brata s obiteljima pa bi mi bilo drago da do?ete. Oni i nisu pre?esto u crkvi pa ?e ih Vaa prisutnost na to pota?i.

Da, gore sam spomenuo da jo moram biti u Kaznionici neto vie od 2 mjeseca tj. Povjerenstvo za uvjetni otpust mi je odredilo datum 28.05. kada izlazim na uvjetnu slobodu te ?u preostalih 3 mjeseca kazne izdravati kod ku?e, na uvjetnoj slobodi. S time sam vrlo zadovoljan.

Za to vrijeme, imam tu u Kaznionici puno posla. U prilogu ovog pisma aljem Vam pisma koja sam poslao fra Pavi?u i biskupu Jezerincu. Pa, da se ne ponavljam, paljivo ih pro?itajte pa ?ete vidjeti zato kaem da jo imam puno posla ovdje u Kaznionici.

Evo, ba sam malo prije predao molbu za razgovor s Upraviteljem Kaznionice da mu sve objasnim koliko vjera moe pomo?i u adekvatnom penolokom tretmanu zatvorenika.

Povod je to nam pano nae katoli?ke grupe zatvorenika nisu odobrili postaviti u prizemlju, gdje je dostupan svim zatvorenicima, nego na drugom katu, kraj ulaza u prostoriju za duebrinitvo gdje prolazi manji broj zatvorenika i gdje do njega ne mogu ili teko mogu zatvorenici-invalidi.

A pano ?e sadravati redovne obavijesti, prigodne molitve, interesantne slike i ?lanke sa kriem na po?etku panoa i krunicom izvjeenom, s tekstom molitve, na kraju panoa. Sve u cilju pobu?ivanja, proirivanja i u?vr?ivanja vjere a to se onda direktno odraava na ponaanja i ivot zatvorenika-vjernika.

Ostalo Vam ne budem komentiral, vidjet ?ete u pismima koja Vam aljem. Posebno mi je prekrasan doga?aj koji sam opisal u pismu fra Pavi?u.

Da, imam jo jedan prekrasan doga?aj koji ?u Vam navesti.

Naime, kada sam se prije 2 tjedna vra?ao u Kaznionicu, sluao sam Katoli?ki radio. I pjevala se pjesma ''Majko Boja Bistri?ka''. I tako ja pjevam tu pjesmu. I onda sine kroz glavu. Pa MAJKA BOJA BISTRI?KA IZMOLILA JE KOD GOSPODINA MOJE OBRA?ENJE. I moja pokojna baka Terezija, i moja mama Ana i moja ena Anica su ile na Mariju Bistricu i sigurno su mene stavljale u svoje molitve. A koliko puta sam je iao tamo na ispovjedi, na Krini put, molio se i doivio i strane i prekrasne trenutke u zadnje 2 godine, u toku mojeg obra?enja. I sada sam u Kaznionicu donio kri za svetu misu koji je posve?en na Mariji Bistrici. I ona ena koja mi je navijestila moju budu?nost prije 24 godine. I SVE MI JE ODMAH POSTALO JASNO I SVE JE IMALO SMISAO.

Potekle su mi suze, 15-tak minuta.

Bubnjalo mi je u glavi,'' MAJKA BOJA BISTRI?KA IZMOLILA TI JE OBRA?ENJE. SADA ZNA, DA SE VIE NA PITA O TOME.''

STRANO I PREKRASNO

PiiteBlagoslovio Vas dragi Bog, koji je Otac i Sin i Duh Sveti.

IVAN


IVAN HUDOLETNJAK, OdjelIIKaznionica u Lipovici-Popova?a

Dana 14.03.2010.g.Hrvatska biskupska konferencija

Vojni ordinarijat

-za mons. Juraja Jezerinca, biskupa

Pre?asni i dragi biskupe,

Ja sam Ivan Hudoletnjak, zatvorenik, na izdravanju kazne zatvora u trajanju od 1 godine zbog kaznenog djela primanja mita. Veliki sam grijenik ali i veliki obra?enik. Moje obra?enje traje oko 1,5 godinu. O sebi Vam ne?u puno pisati nego Vam aljem dva svoja ?lanka ''MOJ IVOT S GOSPODINOM'' i ''ISTINA I LA'' koja sam, izme?u ostalih, napisao tu u zatvoru a koja ?e Vam re?i sve o meni.

Ve? nekoliko tjedana traim neku osobu ili neki organizacijski oblik unutar Crkve kome bi se obratio sa svojim razmiljanjima, doivljajima, prijedlozima oko potrebe nas zatvorenika za aktivnijim pristupom Crkve nama zatvorenicima koji se nalazimo na izdravanju kazni zatvora ili pritvora a sve iz razloga to sam tu potrebu osjetio na sebi i drugim zatvorenicima oko sebe na izdravanju moje kazne zatvora u zatvoru u Remetincu i ovdje u Lipovici-Popova?a.

Prije 10-tak dana smo razgovarali nas nekoliko zatvorenika da mora postojati u Crkvi neki sve?enik ili odbor koji vodi brigu o vjernicima u zatvorima osim upnika na ?ijem podru?ju se nalazi zatvor ili kaznionica i koji odrava mise u pripadaju?em zatvoru ili kaznionici.

I onda Miljenko, jedan zatvorenik kae da je ?uo na Katoli?kom radiu, kojeg rado sluamo, da je odran sastanak predstavnika Ministarstva pravosu?a i Vas oko funkcioniranja duebrinitva u zatvorskom sustavu. A Silvo, drugi zatvorenik, na to sko?i i kae da zna tko bi mogao biti zaduen za nas zatvorenike. Sve?enik Stjepan Harja?, jer mu je on nekad organizirao odlazak njegove muzi?ke grupe na pjevanje i sviranje u Zatvor u Remetincu. A ja kaem da toga sve?enika ja osobno znam jer je rodom iz mojega sela i da ?u sada, kada idem doma na izlazak, posjetiti njegovog brata i pitati ga da mi dadne njegov broj telefona da stupimo s njim u kontakt u svezi naih problema. I tako je bilo. Ja 07.03. odem do njegovog brata Vlade kad, EVO DJELOVANJA DUHA SVETOGA, Stjepan je ba doao iz Zagreba da posjeti brata i roditelje. Tada sam mu se izjadao i sve mu ispri?ao ali mi je on rekao da on nije zaduen za zatvorski sustav nego za specijalnu policiju, da ne zna to?no tko je zaduen ali da neka pogledam na Internet pod ''Vojni ordinarijat'' i da zna da je neto organizirano ali da ne zna kako i tko. I odem ja na tu internetsku stranicu ali nisam naao nita posebno na to bi se mogao uputiti u svezi zatvorskog duebrinitva. Vratim se u Kaznionicu inovi GLAS KONCILA.U njemu prona?em ?lanak da je u srijedu, 03. oujka odran radni susret pastoralnih djelatnika za osobe liene slobode koji su se okupili na Va poziv.

I eto, odmah sam se odlu?io napisati i poslati Vam pismo. Pismo Vam piem i ispred zatvorenika katoli?ke vjere ovdje u Kaznionici. Do prije 2-3 mjeseca na vjerski ivot sastojao se od 1-2 mise mjese?no od po 15 minuta koja se odravala pred 5-6 zatvorenika u prostoriji od 20-tak kvadrata.. Odravao ju je upnik Josip Samardija iz upe Sv, Arkan?eo Mihael iz Velike ludine pod koju upu spada i naa Kaznionica. Brzo bi doao, odrao misu i brzo otiao. Sve je bilo korektno ali nama toliko premalo.

S obzirom, da je u Kaznionici za duebrinitvo zaduena g?a. Su?i? Ankica, prava i dobra vjernica, a ja sam, kao veliki obra?enik pun elje i energije da se iskupim za svoje grijehe kroz rad i pomaganje drugima u duhu nae katoli?ke vjere, to smo ja i ostali zatvorenici koji osje?aju sli?no ili isto kao i ja, uz njezino usmjeravanje, uspjeli u nekoliko tjedana strahovito unaprijediti na vjerski ivot ovdje u Kaznionici.

Sada imamo misu svaku srijedu, mi zatvorenici sve pripremimo, na svakoj misi ?itamo poslanicu i psalam, pripremimo nae molitve kao molitve vjernika pa jednu pro?ita svaki zatvorenik, uz pratnju gitare uvijek otpjevamao kroz misu 3 pjesme, itd. Prije mise obavezno imamo zajedni?ko moljenje krunice gdje do?e 7-8 zatvorenika a na misu 20-25 zatvorenika svaki put.

Uspjeli smo dobiti i odobrenje od Uprave Kaznionice za postavljanje naeg panoa kojega sada slaemo od materijala kojeg nosimo od ku?e i planiramo ga postaviti do 31.03, pred Uskrs. Evo prilike da nas posjetite, odrite nam misu i blagoslovite pano kojeg smo nazvali ''KATOLI?KA GRUPA ZATVORENIKA ''ARKAN?EO MIHAEL'' po zatitniku nae upe.

Uspjeli smo dobiti na seminar i obra?enika Niku Luli?a, koordinatora zajednica ''CENACOLO'' u Hrvatskoj, koju priznaje i Crkva gdje se kroz rad i molitvu spasilo i preobratilo na tisu?e ovisnika. Sada nam je u petak bio gost i Sead Muhamedagi?, obra?enik s muslimanske vjere na katoli?ku, slijepi pisac i prevoditelj koji nam je govori o smislu ivota u zatvoru.

Pisao sam i novoustoli?enom biskupu Vladi Koi?u o naim problemima pa nam je on odmah, BOG GA BLAGOSLOVIO, doao u posjet i odrao nam misu gdje je bilo prisutno 40-tak zatvorenika.

Dobili smo i ve?u prostoriju za misu mada nije ni ona adekvatna nego bi trebalo tu u Kaznionici prona?i ve?u prostoriju sam za nas, katoli?ke zatvorenike, nae potrebe.

Zatraio sam od Ministarstva pravosu?a, putem Kaznionice, da mi odobre kontakt s Glasom Koncila ili nekim drugim katoli?kim listom gdje bi mogli objaviti svoje ?lanke, svoja ivotna iskustva i osobna svjedo?enja o naoj vjeri i mislima potaknutim odlaskom u zatvor.

Do prije 2-3 mjeseca nije bilo tako aktivno jer smo se mi zatvorenici vrtjeli svaki u svojem krugu misli, ''?u?ali u svojim pe?inama'' sa svojim problemima i nije bilo nikog tko bi nas malo ''prodrmao'', okupio. Ali, evo vidite i takvi slabi ipak smo se malo pokrenuli. I ja sam Vam bio slab iveliki grjenik i obra?enik koji na svojem putu obra?enja ima svesrdnu Gospodinovu pomo?, za koju se ?esto pitam ?ime sam ju zasluio.

Ovdje dolazimo do onoga zato Vam i piem ovo pismo.

Ono to sam kao zatvorenik i vjernik primijetio ovdje u Kaznionici a pogotovo u Zatvoru u Remetincu-Zagreb je to daCrkva nema organizirani pristup i program rada s nam zatvorenicima i pritvorenicima. Ili ima ali ja ga nisam dosada primijetio.Nas u Hrvatskoj, u svakom trenutku, ima otprilike 4 500. Sve je preputeno lokalnim upnicima koji uz svoje svakodnevne obveze u svojim upama obavljaju i misna slavlja u lokalnim zatvorima i kaznionicama. I to je to. Osim, koliko sam sad pro?itao, Crkva radi s braniteljima.

Kao to sam vidio, odri se misa i to je sve. U Remetincu za 25 dana nisam ni iao na misu, mada sam 2 puta pismeno traio da mi se omogu?i. I nikome nita. Niti sam se ja nekome ispred Crkve o tome mogao potuiti da se za mene zauzme. Dobro, mise se odre i to je najbitnije nama vjernicima. No nije svejedno koliko puta i kako.

Me?utim, ono to me je ponukalo na ve?e i daljnje razmiljanje je jedan moj osje?aj po dolasku na izdravanje kazne zatvora u Zatvor u Remetincu-Zagreb.

Prije odlaska na izdravanje kazne ja sam se u sebi pripremao da sve to izdrim kao jednu moju pokoru za puno velikih grijeha koje sam u?inio u mojem ivotu. Nisam se bojao jer izdravanje kazne zatvora je najmanje to sam mogao dati Gospodinu za svoje grijehe. No, mislio sam da idem na mjesto gdje vlada zlo, gdje se ono osje?a ''u zraku'', poto se na jednom mjestu nalazi sav ''ljudski olo'', otpadnici od zakona, od drutva. Ali, doivio sam veliko iznena?enje. Nakon nekoliko dana boravka u zatvoru umjesto da osjetim zlo, osjetio sam sasvim neto drugo. Bilo je i neko zlo ''u zraku'' ali ono to sam puno ja?e osjetio bio je osje?aj da se nalazim na mjestu sa stranopuno izgubljenih dua. Mogao sam osjetiti tu izgubljenost, ''napipati'' je. Kroz razgovore s ostalim zatvorenicima, kroz njihove poglede, dranje tijela, na?in hodanja na dnevnim etnjama itd. Proeo me osje?aj, da je ve?ina tih ljudi imala nekoga uza sebe u pojedinim trenucima ivota, kada su ?inili svoje ivotne gluposti,mnogi od njih ne bi bili u zatvoru.

Najgore to se obi?nom ?ovjeku moe dogoditi, osim da izgubi vjeru u Gospodina, je da izgubi slobodu. ?ak je i Bog, od samog po?etka, dao ?ovjeku slobodu izbora. I kada se ?ovjek na?e u zatvoru, on je zbunjen, izgubljen. Naravno, ima i zla, ima i ljudi koji nisu izgubljeni, barem to ne pokazuju. Ali unutra, ja to dobro znam, u ?ovjeku, sasvim je druga?ije. U svakome, bez iznimke. Samo, neki to priznaju a neki ne.

Mi zatvorenici smo otvoreni prostor za djelovanje. Imamo pitanja, traimo puteve. Nastojimo prona?i odgovore za budu?nost kako bi krenuli nekim druga?ijim ivotnim putem od dosadanjeg.

Mnogi od tih ljudi nisu nau?ili dobivati dobro u ivotu, pogotovo ne besplatno. Jednom zatvoreniku sam dao patike. Nije znao kako reagirati, htio mi je platiti pa kada nisam nita od njega htio onda me onako ?udno gledao. Drugome sam pomogao gurnuti kolica sa sme?em. Bio mi je zahvalan ali me on i zbunjeno gledao. Dok mi neki tre?i, kome sam posudio jaknu da ju nosi dok ne dobije svoju, nije na moje pitanje, da zato je ?e?e ne nosi, doslovno odgovorio ''Nisam u ivotu nau?en neto besplatno dobivati''. A dok sam ga pitao da zato ne do?e na misu, jer je prije dosta hodao, rekao je ''Sada se ne nalazim u tome''.

Eto, zato je zatvor mjesto gdje vjeru treba nuditi kao to je nekad ?inio veliki apostol i obra?enik Sveti Pavao. Vjeru u zatvore treba nositi, propovijedati i traiti one koji ho?e sluati.

Razgovaram neki dan s jednim zatvorenikom od nekih 60-65 godina. Pri?a mi o jo nekoliko kaznenih postupaka koje ima u toku, gdje bi trebao dobiti jo dodatnih 5-6 godina zatvora. Pokazuje mi papire, ostao je bez ku?e, ena mu vani ivi od socijalne pomo?i. I kaem mu da se tu ba i ne da neto napraviti. A on kae da mu je teko pa si bar na ovaj na?in, kroz razgovor, malo olaka. A ja mu kaem ''Sretno, molit ?u se za vas Krunicu''. A on me onako iznena?eno pogleda, pusti smijeak i zahvali. Nisam ga vidio na misi ali ?u ga probati nagovoriti da do?e. Jer njegova je dua kao polje neizorano, polje pusto, u korovu ivotnih problema. Ali to polje je spremno da netko zaore brazdu i u tu brazdu stavi sjeme vjere koja ?e ga spasiti. A tko to drugi moe nego netko po Gospodinu.

Mislim, da Crkva premalo ?ini kako bi ''zaorala brazde u duama zatvorenika i posadila sjeme vjere''. Mi nismo ljudi vani, na slobodi koji svakodnevno tr?e lijevo-desno, izgubljeni u svakodnevnim brigama. Mi smo tu, na jednom mjestu i ?ekamo.

Znam da je zatvorski sustav dio dravnog sistema i da, na alost, KRI nije ba omiljen gost.

Ali nema tih zemaljskih vrata i ?ovjekovih tvorevina koje se, uz Boju pomo?, ne?e otvoriti. Gospodin kae''Zaitite i dat ?e vam se''. Crkva mora imati svoj plan da nudi vjeru i evan?elje u zatvorima. Da, ba treba nuditi. Ako takav plan moda i postoji ja to do sada nisam primijetio. Kako i na koji na?in, imam neke prijedloge makar sam jedan dio svojeg ivota bio izvan vjere i veliki grijenik. Ali, ako mogu kojekakvi drugi sadraji, kao to je joga, muzika, umjetnost itd., traiti svoj utjecaj na zatvorenike putem Ministarstva pravosu?a onda svakako to moe i Crkva. Jer i naa drava se nema ba puno s ?ime pohvaliti u uspjenosti svojih penolokih programa i radu sa zatvorenicima po zatvorima.

Ono to ja znam i vidim da bi zatvorenicima dobro dolo jesu duhovne obnove. Na razne na?ine. Kroz proirene mise, predavanja, seminare, itd. Vi ?ete znati to bi bilo najbolje. I dobro kae upnik Samardija da je on na gost tu u Kaznionici i da ?e se u svemu prilagoditi naim potrebama. Me?utim, ja isto tako znam da kada gost vidi da je doma?in zbunjen i ima nekih problema, da ?e ga pitati da li moe to pomo?i i na koji na?in, pa ako ve? vidi kako mu moe pomo?i, gost ?e doma?inu pomo?i. Na misnim slavljima u zatvorima i u drugim prilikama koje treba prona?i, kada Crkva dolazi u goste, ona mora razgovarati, ispitivati, otvarati srca i due, uvi?ati potrebe, nuditi pomo?, itd. I uvijek, i sve vie ?e se ljudi okretati Gospodinu. A mislim da bi aktivnija uloga Crkve na tako plodnom tlu kao to je zatvor, spasila i obratila mnogo dua. Pa, dosta je i samo jedna koja ?e, ako se u potpunosti preobrati potpomognuta Duhom Svetim, kao grudica snijega pokrenuti snjenu lavinu drugih dobrih dua, a one ?e ?ine?i dobro i slave?i Gospodina ruiti sve zlo pred sobom, u svojem ivotu i svojoj okolini.

Samo, mi zatvorenici smo Vam slabi a ?esto je i naa vjera takva. Pa kona?no, zbog naeg pada, na razne na?ine, smo i tu u zatvoru. Zato trebamo Vau pomo?. Naa Kaznionica je mjesto gdje zatvorenici dolaze i odlaze u svakodnevne ivote. Ono to ?e tu otkriti o vjeri, kako ?e ju utvrditi, sve ?e to nositi doma u svoje obitelji, na posao, svoju okolinu.

Te duhovne obnove, seminari ili tribine mogle bi se odravati sa razli?itim nositeljima koji su unutar Crkve zadueni za pojedina podru?ja, te bi se mogla odravati u svakoj kaznionici ili zatvoru, jednom po jednom.

Ono to vidim i znam da najvie mu?i nas zatvorenike moglo bi se ovako navesti.

-npr. tema o braku i bra?nim odnosima, jer u zatvoru nas ima puno oenjenih, rastavljenih, koji se spremaju na enidbu a imaju puno dilema i problema u tim svojim odnosima razdvojenosti,

-npr. tema o tome kako se moliti, jer mnogi od nas tek su u zatvoru otkrili potrebu za molitvom, ili su zaboravili moliti ili nisu nikad dobro molili ili bi sad htjeli neto vie i bolje razumjeti i moliti,

-npr. tema o tome kako uspostaviti dobar odnos sa svojom djecom, enom, obitelji u svjetlu Isusove obitelji, jer mnogi tek sada u zatvoru otkrivaju koliko toga su propustili ili krivo napravili u odgoju svoje djece, da nisu bili dobri roditelji i nisu dopustili svojoj djeci da POTUJU SVOGA OCA koji je jo sad i u zatvoru,

-npr.tema o tome kako se nositi s okolinom koja zna da smo u zatvoru a licemjerno nas gleda u svjetlu Novog zavjeta i Isusovog djelovanja,

-npr.tema o tome kako priznati grijehe i obratiti se u svjetlu odnosa naih djela i kazni i npr. ivotnog puta Sv. Pavla,

-npr.kako se dobro ispovijediti, jer mnogi od nas tek tu u zatvoru smognemo snage sebi i drugima pa tako i dragome Bogu priznati nae grijehe iz dubine due a ne znamo to?no kako.

-npr.kako da se sa zatvorom nose invalidi u kolicima, na takama, bolesni kojih imamo ovdje u Kaznionici, oni koji su u dvostrukom ivotnom problemu.

O svakoj toj temi, mogao bih Vam dragi Biskupe, mnogo govoriti i iznijeti mnogo primjera kroz doivljaje sa zatvorenicima koje sam imao. A ima i drugih tema.

Odjel tretmana koji provodi penologiju nad nama zatvorenicima ovdje u Kaznionici, a i u svakom drugom zatvoru, ima zadatak da nas promjeni, da priznamo i da se pokajemo za djelo koje smo u?inili a sve radi toga da, kada iza?emo van iz zatvora, vie ne ponovimo ili u?inimo novo djelo te da se , po izlasku iz zatvora, ponovno dobro uklopimo u svakodnevni ivot.

Zna?i, ZATVORSKISUSTAVNATAJNA?INIMAZADATAKDADJELUJENA NAUMI,DJELOMI?NO,SRCEZATVORENIKA.

Crkva bi trebala provoditi ''katoli?ku ili kr?ansku penologiju'' ili ''kr?ansko preobra?enje'' ili ''katoli?ki preodgoj'' ili kako bi ve? to nazvali. CRKVATREBADJELOVATI PRVENSTVENONADUUZATVORENIKA,PAONDANASRCEINAKRAJU NAUM.

Penologije zatvorskog sustava kompatibilna je sa takvom crkvenom, katoli?kom penologijom.

Moglo bi se o?ekivati da bi penologija zatvorskog sustava trebala postizati bolje rezultate s obzirom na sustavni pristup. Ali ne. CRKVENI?EBITIPUNOJA?IITRAJNIJI. Jer, kada ti ?ovjeku spasi duu i obrati od zla ili tu duu sa?uva od zla i oja?a ju, onda je zatvorskom sustavu lako odraditi preostali dio posla. Jer POTENAIBOGUODANA DUA ne?e vie ?initi zlo i kriti zakon i zatvorenika sa takvom duom lako je pripremiti za ivot po izlasku iz zatvora. Ma, on nema straha, u njemu je Boja ljubav ATKOMOEPROTIVBOJELJUBAVI Ali, zlo je svuda oko nas, vreba nae slabosti i treba puno raditi.

Ma, MOGAOBIHVAMOTOMEDUGOPISATIJERSAMSVETOPROAO.I DUAMIJEPUNABOJELJUBAVIPREMADRUGIMA.IELIMIMPOMO?I DABUDUKAOTOSAMSADAJA.

Dragi biskupe, malo sam otvorio srce i duu.Ali, vjerujte mi, to je sve po nadahnu?u Duha Svetoga,ne bih to ja mogao sam. Ne?u Vas vie gnjaviti. Samo jo malo. Ako ste u prilici, do?ite nam u srijedu, 31.03., odrati misu i blagosloviti na pano. Ako ne moete tada, do?ite neku drugu srijedu pa nam to javite preko upnika Josipa Samardije iz upe u Velikoj Ludini, koji nam dolazi odrati misu. A i tu kod nas ima dosta hrvatskih branitelja. Evo, ja sam HRVI Domovinskog rata, 40-posto invalidnosti.

Eto, to bi bilo sve,to mi je bilo i jest na dui.

Ja znam da ?ete Vi sve navedeno sigurno razumjeti a ja ?u moliti Duha Svetoga da bude s Vama da prona?ete najbolji put.

MI VAS ?EKAMO.

I, ZNAM DA ?ETE DO?I.

BLAGOSLOVIOVASSVEMOGU?IBOG,KOJIJEIOTACISINIDUHSVETI...

Ivan Hudoletnjak


Hudoletnjak Ivan, OdjelII

Kaznionica u Lipovici-Popova?a

Dana 12.05.2010.g.

Dragi Biskupe,

Evo ponovno mojeg pisma. Ne znam da li ste dobili ono moje prvo pismo no osjetio sam potrebu da Vam napiem i poaljem i ovo pismo.

to se ti?e novosti u odnosu na ono prvo pismo mogu Vam napisati da smo prije dva tjedna uspjeli postaviti pano nae Katoli?ke grupe ''Arkan?eo Mihael'' dolje u prizemlju zgrade. U prvom pismu sam Vam napisao da smo ga trebali postaviti jo 31.03. Da, takav je bio plan.Me?utim, na nae iznena?enje postavljanje nam je tada bilo odobreno na II katu zgrade, kraj ulaza u sobu za duebrinitvo a iz razloga da se ne name?e drugima koji nisu vjernici.

Gdje ne mogu invalidi u kolicima, sa takama i gdje prolazi puno manje zatvorenika. Onda ga nismo htjeli tu postaviti nego smo traili razgovor s Upraviteljem.

Ja sam otiao na taj razgovori objasnio sam Upravitelju da mi nismo neka sekta, da nismo neki ekstremisti koji ?e propagirati isklju?ivost i vrije?ati druge itd. nego ?emo ?ak na tom panou imati jedan dio gdje ?e svaki put biti neki ?lanak o ekumenskom pokretu, da ?e biti ?lanci o svakodnevnim ivotnim problemima nas vjernika, neke molitve itd. i da ?emo s tim samo pomo?i Odjelu tretmana u radu jer sa onim zatvorenicima koji su pravi katolici i koji srijedom dolaze na misu, nemaju nikakovih problema ili vrlo malo. Onda je on traio da mu dostavim materijale za prvi postav panoa i na kraju nam je odobrio postavljanje panoa u prizemlju zgrade.

PANONAMJEPREKRASAN.

Izra?en je iz dva dijela te je na po?etku prvog dijela nacrtan lijepi kri a na po?etku drugog dijela smo nacrtali krunicu. I evo u ovo kratko vrijeme jo ga nismo blagoslovili te Vas ponovno pozivam da do?ete da nas vidite te da nam blagoslovite pano. Pano ure?uje naa Katoli?ka grupa zatvorenika od kojih nas 6 svaki dan u 17.45 molimo Krunicu i Litanlije Majke Boje.

Nisam siguran ali mislim da u hrvatskim zatvorima nisu ba ?esti katoli?ki panoi i organizirane Katoli?ke grupe zatvorenika.

Prilikom molitve Krunice, svaki dan, mi se pomolimo Gospodinu i za dobivanje zatvorske kapelice, samostalnog prostora za nae potrebe, za sluenje mise, za molitve, za sastanke i sl. , jer sada se molimo u sobi koja je namijenjena za sve vjere, misa je u drugom prostoru gdje smetamo drugim zatvorenicima u popodnevnom odmoru.Imamo jedan prostor za koji smo predloili Upravitelju da bi se mogao urediti za te potrebe i to bi ga uredili mi zatvorenici sami. On je rekao da ?e razmisliti.

Strano bi nam trebala i jedna duhovna obnova nekog sve?enika koji se s time bavi i koji ima ''ivu, teku?u Boju rije?''. To bi jo vie diglo razinu Duha u Kaznionici, utvrdilo nas koji vjerujemo i probudilo druge koji su izgubljeni. Evo, molimo Vas da nam i tu pomognete te da nam neto organizirate.

To su Vam nae tri velike molbe. Da nam do?ete i odrite misu i blagoslovite pano, da nam preko Vaih kontakata sa zatvorskim sustavom pomognete u dobivanju prostora za kapelicu koji bi mi sami uredili i da nam organizirate nekog sve?enika da nam odri duhovnu obnovu.

Mi Vas ?ekamo.

BLAGOSLOVIO VASDRAGI BOG.

Ivan

Pre?asni fra Pavi?u,

ja sam Ivan Hudoletnjak. Osu?enik sam na 1 godinu zatvora zbog mita i nalazim se na izdravanju kazne zatvora, sada ovdje u Lipovici-Popova?a, od 21.09.2009.g. Veliki sam obra?enik i moje obra?enje traje negdje od prije 13-14 mjeseci.

Puno bih Vam mogao pri?ati o svojem obra?enju ali Vam samo aljem svoja dva ?lanka koja sam napisao za zatvorski list, iz kojih moete vidjeti dio mojeg obra?enja.

Drugi je razlog zato Vam piem. A ne znam da li se i nalazite na ovoj adresi. Me?utim znam da je ovo moje pismo blagoslovljeno po Duhu Svetomu koji me nadahnuo da Vam ga napiem pa ?e ve? nekako do?i do Vas. Razlog je taj to mi je danas ujutro jedan zatvorenik, kojega znam iz vi?enja zadnja 2 mjeseca tu iz zatvora, rekao da mu je kod ene na nekom pregledu otkriven neki tumor i da mora sada i?i na sve preglede da se utvrdi kakav je i koliko je teka bolest. Ne znam ni ime tome ?ovjeku a ni njegovoj eni. Nisam mu znao to re?i. Me?utim, za Boi?ne blagdane sam bio doma dva dana i u povratku sam sa sobom donio Vau knjigu EDAN SAM u kojoj je sabrano 5 Vaih gostovanja u emisiji ''Molitveno iskustvo'' Radija Marija i voditeljice dr.sci. Marice ?un?i? i 4 Vaa ?lanka.

Tu knjigu je moja ena posudila od kolegice i trebala ju je ve? vratiti. Kada sam ju vidio na no?nom ormari?u, a pogotovo kada sam vidio Vae ime i prezime na omotu, uzeo sam ju u pro?itao predgovor. On me toliko dojmio da sam rekao eni da knjiga ide sa mnom u kaznionicu da ju pro?itam. Tu sam je u jednom dahu pro?itao, izvadio sam neke biljeke i prepisao molitve. Zbog toga sam danas cijeli dan razmiljao kako da se u skladu s Vaim molitvama molim za ozdravljenje ove ene.

Naime, ve? 20-tak dana idem svake ve?eri u jednu posebnu sobu, vjersku, gdje izmolim molitve Svete Brigite, koje ?u, nadam se s pouzdanjem, moliti cijele godine, zatim izmolim Krunicu i molitve an?elima. Htio sam i htio bih da osnujem jednu molitvenu zajednicu tu u kaznionici. Nema puno ljudi koji idu na misu. Ima raznih razloga zato je tako. No, to sada nije bitno. Meni je danas palo na pamet da pozovem tog ?ovjeka, a prije sam ga vidio i na misi, i da mi od sutra nave?er od 20.00 sati, svaku ve?er, molimo za ozdravljenje njegove ene. Zbog toga Vas molim da vidite poslanu molitvu koju sam sloio iz Vae molitve iz knjige da li je dobra za moliti na takav na?in.

I molim Vas da mi poaljete jo neke molitve jer osje?am da ?e na ovakav na?in nastati molitvena zajednica i da ?e se i drugi zatvorenici pridruiti zajedni?kim molitvama. Iako imate jo koji savjetza molitvenu zajednicu dobro bi mi doao jer u tome nikad nisam sudjelovao.

Eto, to je sve. Znam da ?ete mi odgovoriti jer ste nadahnuti i krteni Duhom Svetim koji je i mene nadahnuo da Vam napiem ovo pismo.

Blagoslovljen Bog u vijeke, on koji je Otac i Sin i Duh Sveti.

Lipovica-Popova?a, 28.12.2009.g, 21.40 sati.

Ivan Hudoletnjak


Ivan Hudoletnjak, OdjelII

Kaznionica u Lipovici-Popova?a,

Dana, 13.03.2010.g.

Dragi fra Pavi?u,

Ovo pismo Vam piem u velikom uzbu?enju. Od ju?er nave?er, pa onda od 5.45 danas ujutro, razmiljam o tome kako Vam moram napisati pismo. A koji je razlog

Ako ste negdje prije 2,5 mjeseca dobili moje pismo onda ?ete se prisjetiti da sam Vas u tom pismu zamolio da mi odgovorite da li mogu moliti onu Vau molitvu za ozdravljenje i oslobo?enje u skra?enoj verziji koju sam skratio i da mi nekim savjetom pomognete oko osnivanja i rada molitvene zajednice. Niste mi otpisali jer sigurno imate puno obveza ali ZNAM I OSJETIO SAM KROZ NEKO VRIJEME DA JE TAKVA MOLITVA DOBRA I DA JU VI ODOBRAVATE.

Isto tako, bio sam siguran da se Vi isto tako molite i za uspjeh nae molitvene zajednice i za ozdravljenje one ene, sestre Ivanke, kojoj onda nisam znao ime.

Onako kako sam Vam napisao, ja sam svaki dan za nju molio onu Vau molitvu sve do ju?er.

Evo, krenule su mi suze i morao sam stati sa pisanjem i zahvaliti Bogu dragome.

Ja i jo jedan zatvorenik, ponekad i vie, molimo svaki dan Krunicu. Ja uvijek napiem i stavim pred sebe i neku nakanu za koju molimo Krunicu pa sam tako ju?er stavio da molimo Krunicu i ''za ozdravljenje nae sestre Ivanke i uspjenu operaciju'' jer se ju?er javila u bolnicu radi operacije. A rekao sam i njezinom muu da do?e moliti ali je jadan, od silne brige, zaboravio.

I tako, nakon ve?ernjih molitvi, vra?am se ja u sobu. A njezin mu me ve? po svuda traio. I sretnemo se pred ulazom u zgradu. I ja ga pozdravim pa ga odmah upitam, prije nego to je ita izgovorio, da kako je ena, da li se javila u bolnicu. A on mi onda po?ne govoriti u bujici rije?i ''da me posvuda trai, da gdje sam, da moram ja jednu knjigu napisati, da ne moe vjerovati, da tu ima cijelu dokumentaciju, sve pie, da je ena dola u bolnicu pa su napravili jo jedan pregled prije nego ju pripreme za operaciju i otkrili DA TUMORA NEMA,''.idu mi suze., ''da je nastala cijela strka u bolnici, da je tumor bio veliki kao jaje a sada ga nema''

A ja sam njemu odmah, kada sam po?eo moliti za ozdravljenje njegove ene svaki dan, Vaom molitvom, rekao da ?emo se moliti, i dok ona obavi sve preglede da ?e tumor nestati.

Stvarno sam u tom trenutku vjerovao da ?e tako biti, toliko sam ispunjen vjerom u Gospodina i Duha Svetoga. I kad je obavila sve preglede te su utvrdili da mora i?i na operaciju mislio sam da ?e ve? tumor nestati. Ali, trebalo je jo molitve. U DNU DUE SAM OSJE?AO DA ?E SE ?UDO DOGODITI I DA BI TUMOR DO OPERACIJE MOGAO NESTATI. Zbog toga sam bio odlu?io da ?u se moliti sve dok operacija uspjeno ne pro?e.

A, EVO, DRAGI BOG JE USLIAO NAE MOLITVE. Jer, SIGURAN SAM DA STE SE I VI POMOLILI ZA OZDRAVLJENJE NAE SESTRE IVANKE, dao sam Vau molitvu i njezinom muu Marijanu, i on ju je dao ili pokazao svojoj eni Ivanki, VJEROJATNO SU I ONI MOLILI. Sigurno je molila i njihova rodbina. I BOG NAS JE SVE USLIIO.

Dok je Marijan sve to izgovorio, ja sam mu rekao da neka ne zahvaljuje meni nego dragomu Bogu, da sam mu rekao da ?e tumor nestati, da je to Boja zasluga po molitvama svih nas, da se nisam samo ja molio nego i drugi, rekao sam mu da sam siguran da ste se i Vi molili za ozdravljenje njegove ene i da to nije nita posebno. SAMO TREBA VJEROVATI I MOLITI.

Prije 10-tak dana sam bio odlu?io da kada sestra Ivanka iza?e iz bolnice, da ?u joj poslati papir sa molitvom koju sam za nju molio jer je ba jedinstven, jer san na njemu rukom nadopisao njezino ime, neto sam prekriio da molitva bude u jednini itd., i da ?u joj napisati da ju molim da neka uzme tu molitvu i neka, kada ona prona?e nekoga za koga ?e osjetiti da treba moliti tu molitvu, da neka onda ona moli za toga tu molitvute ?e to biti zahvala nama koji smo se za nju molili.

Tada sam njezinom muu rekao, u prolazu, da spremam pismo za njegovu enu koje ?e joj on predati. A on, ono iznena?eno i sumnjivo, da kakvo pismo. A ja mu kaem da ?e vidjeti jer ?u ga dati njemu nezatvoreno pa ga moe pro?itati ali ga mora dati eni.

Ju?er sam mu i to rekao, to dam tada mislio pa ?u to i drugi tjedan napraviti. Re?i ?u mu neka prikae misu zahvalnicu dragom Bogu za ozdravljenje nae sestre Ivanke i neka se usrdno mole za sve one za koje osjete da im je to potrebno.

Evo, to je prvi dio mojeg pisma. Dragom Bogu hvala na uslianim molitvama i na tome to Vas je nadahnuo i krstio Duhom Svetim da moete toliko dobra ?initi i hvala Vam to molite za sve nas.

Drugi dio pisma odnosi se na jo jednu molbu.

Jednog dana, prije mjesec i pol dana, pozvala me moja referentica, koja mi je, jer ima veliku vjeru u Gospodina,puno pomogla na mojem putu obra?enja sa raznom literaturom, i pitala da li se slaem da me presele u drugu sobu gdje bi bio zajedno sa jednim zatvorenikom, Hrvojem ui?em, mladi?em od 24 godine, koji izdrava kaznu zatvora u trajanju od 5 godina jer je u saobra?ajnoj nesre?i, koju je pijan izazvao, poginula jedna djevojka u drugom autu. Cijeli slu?aj je bio jako medijski popra?en, njega su vodili u lancima i lisicama na rukama i nogama, to se ina?e nije radilo s onima koji su imali kazneni postupak za saobra?ajnu nesre?u, a sve iz razloga to mu obitelj bogata, imaju vie tvrtki, a mama mu je sutkinja. Radi cijelog tog stresa Hrvoje je obolio od Opsesivno-kompulzivnog poreme?aja, psihi?ke bolesti. Taj poreme?aj mu djeluje na koncentraciju, zamijenio je ''dan za no?'', ima ''tikove'' u duem trajanju, itd.

Ja ga doivljavam kao svojeg sina jer je samo 4 godine stariji od mojeg sina. Kad sam doao u sobu nadao sam se da nije pokvarena osoba, razmaen, jer sam premjetaj u njegovu sobu prihvatio iz razloga to sam znao za njegov slu?aj, bilo mi ga je ao i mislio sam da mu mogu pomo?i. To je bio i razlog to je Odjel tretmana zaklju?io da bih ja dobro na njega djelovao. Njegovi roditelji izvana mu pokuavaju pomo?i ali za sad ne znam da li je to dobro ili loe za njega.

Kroz neko vrijem sam utvrdio da je Hrvoje stvarno draga osoba, pametan ali i bolestan od tog poreme?aja, a mislim da mu se bolest i poja?ava zbog neadekvatnih uvjeta za lije?enje te bolesti.

Ja sam, nakon nekoliko dana od dolaska u sobu, njegovu bolest i njegovo ozdravljenje od nje priklju?io molitvi koju sam molio za nau sestru Ivanku pa sam se molio za njih svaki dan zajedno. To sam mu i rekao. Nije puno komentirao. Rekao sam mu da on vjerojatno i nije vjernik na to je on rekao da to ba i nije istina i da mu je mama i rodbina po njezinoj strani dosta vjerni?ka i da ?ak imaju i jednog sve?enika u tom dijelu rodbine koji se sigurno moli za njega.

I zna za izlje?enje nae sestre Ivanke jer mu je njezin mu Marijan to rekao kada je ju?er mene traio u sobi. Jedino sam mu ja poslije rekao da onaj za ?ije se ozdravljenje moli mora vjerovati da ga dragi Bog moe na taj na?in izlije?iti jer ?e ina?e molitve drugih biti od malo koristi. Rekao je da to zna i da je to istina.

Probat ?u ga nagovoriti da do?e na misu tu u Kaznionicu i da se ispovijedi.

Moja molba prema Vama je da se u svojim molitvama pomolite ponekad i za ozdravljenje naeg brata Hrvoja od opsesivno-kompulzivnog poreme?aja. Ja ?u se svakodnevno moliti za to njegovo ozdravljenje sve dok ?u osje?ati da bi mu moja molitva mogla pomo?i ili dok ne ozdravi a svakako do 28.05.2010.g. kada ja izlazim iz zatvora. Dat ?u mu tu molitvu da ju dadne svojoj majci da i ona tu molitvu za njega moli.

Evo, sada sam napravio stanku da pro?itam ono pismo koje sam Vam zadnji put napisao, da vidim da li sam to zaboravio.

Idem po redu.

Sada vidim da ste mi odgovorili na moje pismo ali ne pismom nego SVOJIM MOLITVAMA. Hvala Vam.

Onaj ?ovjek, njezin mu Marijan, nije doao niti jedanput da se pomoli za ozdravljenje svoje ene zajedno sa mnom ali znam da se molio za nju u svojoj sobi. Me?utim, svaki dan krunicu a sad i Krini put molimo ja i jo jedan poznanik Miljenko Bartol a nekad nam se priklju?i jo jedan ili dva zatvorenika., dok prije mise to zna moliti i 7-8 zatvorenika.

Uspjeli smo, mojim zalaganjem, uz veliku pomo? referentice Ankice Su?i? i zatvorenika Miljenka, Silve koji svira crkvene pjesme na gitari pod misom, i drugih, da imamo misu svaku srijedu, da nas je na misi 20-25, da prije mise molimo zajedni?ki Krunicu, tko do?e, da pod misom pjevamo misne pjesme uz pratnju gitare, da sami ?itamo poslanice i psalme, da napiemo i pro?itamo mi zatvorenici 5 molitvi vjernika, itd.

Nakon mojeg pisma biskupu Vladi Koi?u, KOJEG VAM ALJEM DA PRO?ITATE, odmah nam je doao i on te je predvodio misno slavlje jednu srijedu gdje nas je bilo 40-tak zatvorenika.

Sada izra?ujemo samostalni pano koji ?e ure?ivati naa grupa katoli?kih zatvorenika sa vjerskim sadrajem.

Kazala je moja referentica Su?i? da je 18 godina molila Boga da joj poalje nekoga kao ja da se sve to pokrene.

Eto, napisao sam i pismo biskupu Jezerincu, za kojeg sam saznao da je predsjednik Odbora za pastoral osoba lienih slobode, da ga upoznam sa stvarnim stanjem, velikom potrebom nas zatvorenika za ivom Bojom rije?ju i premalim trudom Crkve da razbije okove koji to sprje?avaju.

I na kraju, BLAGOSLOVIO VAS SVEMOGU?I BOG, KOJI JE I OTAC I SIN I DUH SVETI.

Ja Vas pozdravljam od svega srca i molit ?u se za Vas, ve? ?u neto smisliti.

Ivan


Hudoletnjak Ivan, OdjelII

Kaznionica u Lipovici-Popova?a

Dana, 11.05.2010.g.

Dragi fraIvo,

evo ponovnomojegpisma. Nadam se da Vam nisam dosadio. Ako jesam, oprostite mi. Mada sam ja 100 posto siguran da nisam, jer ljudi krteni''vatrom, Duhom Svetim'',kao Vi, ne mogu se ljutiti na ovakva pisma.

Slu?ajno sam, prije pola sata, doao do RHEME, broj 38 od lipanj-srpanj 2009.g. te sam po?eo ?itati Va ?lanak''KRTENJEDUHOMSVETIMIVATROM''.

I, nakon par pro?itanih re?enica DO?EMI da Vamponovno napiem pismo i jasno,PONOVNOIMAMJEDNUMOLBU.

Prije molbe, da Vas izvijestim da smo uspjeli u svojem naumu. Upravitelj nam je odobrio da pano Katoli?ke grupe ''Arkan?eo Mihael'', koju smo osnovali, postavimo u prizemlju a ne na II katu kako su nam prije toga odredili. Pano je prekrasan i mislim da je to jedini katoli?ki pano u hrvatskom zatvorskom sustavu. Sada u Kaznionici imamo i dva kria. Jedan sam ja donio od ku?e za potrebe mise a jedan je sada nacrtan na panou. A nacrtali smo i krunicu na panou. Sada se molimo za tre?i kri kojega bi htjeli vidjeti na kaznioni?koj kapelici koju smo zatraili od Upravitelja da se negdje uredi i za ?ije dobivanje se molimo svaki dan.

Sada svaki dan u 17.45 nas 6 zatvorenika moli Krunicu i Litanlije Majke Boje. I mogu Vam re?i da sam osjetio prije 2-3 tjedna da se RAZINADUHAUKAZNIONICIPODIGLA.Neto se doga?a. Puno se vie moli, a neki od nas stalno mole Krunicu dok se e?emo krugom.

Ono radi ?ega Vam piem je ponovno jedna moja molba da mi pomognete u jednoj molitvi. Ina?e, i dalje svakodnevno molim za onog naeg brata Hrvoja, poslao sam tu istu molitvu i njegovoj majci. Njemu sam dao i jednu kratku molitvu te ga nagovaram da mora i on moliti za sebe Gospodina a pogotovo do?i na misu.

Poto sam vidio da za njegovo ozdravljenje treba puno moliti, odlu?io sam da ?u 6 dana, svaki petak do mojeg izlaska iz zatvora, 28.05., postiti tj. cijeli sam dan samo na vodi te sam Gospodinu i te moje postove ponudio kao rtvu za Hrvojevo ozdravljenje.

No, razlog pisma je drugi.

Kada sam 1. maja bio kod ku?e na izlasku, slu?ajno sam ?uo da je u selu mojeg ogora, Novaki kraj Ivanca, bolesna jedna ?etiri mjeseca stara djevoj?ica, sestrica Lorena Gajski.

Odmah nakon poroda, ve? u rodilitu, po?eli su njezini zdravstveni problemi. Neto joj nije bilo dobro s koom na licu, pa joj se to proirilo i na nutarnje organe. Ne znam to?no to. I kao, kazali su doktori da ?e lije?enje trajati oko 5 godina.

I ja sam u tom trenutku osjetio poziv da se molim za njezino ozdravljenje i OSJETIOSAMSIGURNOSTDASEONAMOEBRZOIZLIJE?ITI.

Saznao sam i ime roditelja te sam im napisao pismo, poslao sam im molitvu koju ja molim za Lorenusvaki dan da ju i oni mole. To je ona Vaa skra?ena molitva.

Napisao sam im da idu na ispovijed i da se pri?este te da posvete jednu misu za Lorenino ozdravljenje. I ako slu?ajno nije krtena do sada da ju obavezno, ?im prije krste jer ima i u bolnici sve?enik. Kada joj se krtenjem oduzme ''isto?ni grijeh'' ona ?e biti bezgrjeno stvorenje i brzo ?e ozdraviti uz molitve za njezino ozdravljenje.

Ostalo ne znam. Gospodin ?e se o ostalom pobrinuti. Ja se svaki dan na koljenima pomolim za ozdravljenje sestrice Lorene.

Molim Vas da i Vi u svoje molitve stavite i molitvu za ozdravljenje sestrice Lorene Gajski.

I, to je to.

Blagoslovio Vas dragi Bog,

Ivan

PS. Jo Vas molim da nam za na pano sloite jednu molitvu koju bi mi zatvorenici mogli moliti za nae svakodnevne probleme i probleme naih obitelji ili neku molitvu prema Vaem nadahnu?u.

Pozdrav, Ivan.


Popova?a, 23. 12. 2009.g.

Gospodine Lini?u,

ovo pismo Vam piem ja, Ivan Hudoletnjak, koji se nalazim na izdravanju kazne zatvora u trajanju od 1 godine ovdje u Kaznionici Lipovica-Popova?a. Osu?en sam za kazneno djelo primanja mita, koje sam i po?inio. Iz zatvora bi trebao iza?i 27.08.2010.g, a moda me i puste na uvjetnu slobodu negdje po?etkom srpnja idu?e godine. Vjernik sam, u fazi obra?enja.

Uz ovo pismo aljem Vam i nekoliko svojih tekstova koje sam napisao ovdje u zatvoru.

Ako ih pro?itate, tada ?ete me i bolje upoznati.

Razlog zato Vam piem ovo pismo je jedna velika molba da nam, ako ikako budete mogli na?i vremena, idu?e godine do?ete u posjetu i odrite nama zatvorenicima, koji ?e htjeti prisustvovati, jednu misu i duhovnu obnovu. Koju i kakvu Vi ?ete sigurno znati.

Ja sam Vam veliki grijenik pa sam izme?u ostalog i radi dijela svojih grijeha u zatvoru.

Kao to ?ete pro?itati u priloenom tekstu ''MOJ IVOT S GOSPODINOM'' na putu sam obra?enja od prije cca. godinu dana.

Kada sam doao u Zatvor Zagreb u Remetincu, gdje svi mi osu?enici do?emo na po?etku izdravanja kazne, 21. o9. 2009.g., mislio sam da idem na mjesto gdje vlada zlo i da ?u ga jako osjetiti s obzirom da se na tom mjestu nalaze drutveni otpadnici, ljudi koji su ?inili i moda jo ?ine zlo. Me?utim, kako sam i rekao tadanjem psihologu, nisam to tako osjetio. Bar ne u onoj ja?ini u kojoj sam to o?ekivao. Ne, puno ja?e sam osjetio da je taj zatvor pun izgubljenih, zbunjenih dua, koje, da je netko bio s njima u datom trenutku njihovog ivota, ne bi nikada zavrile u zatvoru.

Nakon 25 dana premjeten sam na daljnje izdravanje kazne ovdje u Lipovicu-Popova?a.

I tu je isto tako. Vie sam se zbliio sa nekim zatvorenicima i osjetio skoro u svakome od njih neku zbunjenost, nedore?enost, kao da neto trae. Neki znak za neki novi put dalje u ivotu. Neki su ?itali i Bibliju. Traili su neto. Pa su prestali. Mnogi od njih nisu doivjeli puno lijepih stvari u ivotu jer kada im neto da bez da trai protuuslugu oni su zbunjeni jer im se to u ivotu nije doga?alo. Mnogi su rasli bez oca ili majke.

Neki uop?e nisu vjernici ali isto neto trae. Ili da se izvuku iz zla ili da sprije?e da ih zlo totalno preuzme. I za?udo, mnogi od njih su mi kroz razgovore pokazali da ?ak i znaju to i kako dalje ali nisu sigurni da li ?e mo?i i da li ?e imati snage.

Tek sada kada sam doao u zatvor vidim koliko mi zatvorenici traimo Gospodina, na ovaj ili onaj na?in a koliko malo nam je to omogu?eno.

Jedna od najve?ih patnji i bolikoje mogu sna?i obi?nog ?ovjeka je da za svojeg ivota zavri u zatvoru. A zna se da ?ovjek u svojim najve?im patnjama i bolima trai Gospodina. Svatko kako zna. Mnogi od nas to nose u sebi, u svojim srcima, da se ne vidi izvana. Jer u zatvorskim uvjetima priznati da si slab je sramota i mnogi nemaju snage za to. Ali u njihovim srcima tinja ar za koji mnogi od nas nemaju snage da ga pretvore u plamen pokajanja i obra?enja prema Gospodinu. Pa i prema sebi i svojim blinjima jer otud se po?inje i tako ho?e Gospodin.

Moja je ena neki dan bila na duhovnoj obnovi kod Vas u Samoboru. I kada iza?em iz zatvora i ona i ja do?i ?emo zajedno, na tri dana, da se duhovno obnovimo. Tako da ova molba nije toliko zbog mene. Ja se osje?am punim snage i elim sa svima to podijeliti. Ali drugi ne.

U tjelesnim djelima milosr?a pie'' UTAMNI?ENIKA POHODITI'', kao to pie i u mnogo litanlija i molitvi.

Znam, kada bi doli, da bi snagom Svetog Duha koja Vam je dana, sigurno upalili plamen pokajanja i obra?enja u barem jednom zatvoreni?kom srcu.

I da znate, ZNAM DA ?ETE DO?I.

Jer ovu moju molbu ja ne bih nikad sam napisao, za 40 minuta. Sve je to po Duhu Svetom koji me nadahnuo i po kojem, kona?no, ispravno i poteno koristim darove koje mi je Gospodin preko Njega poslao.

Blagoslovio Vas Bog, koji je Otac, Sin i Duh Sveti.

Blagoslovljen Vam Boi? i sretna Nova godina.

?EKAMO VAS.

Ivan Hudoletnjak


Za vel. upnika Samardiju

-za misu da se misa odrava jedanput tjedno, po mogu?nosti petkom izme?u 16.00 i 17.00 sati

-dase prije mise moli Krunica, Hudoletnjak i Bartol

-da u misi u?estvuju i zatvorenici na na?in da pripreme i ?itaju molitve vjernika i da ?itaju poslanicu prema prijedlogu upnika

-da se, ovisno o volji zatvorenika koji znaju svirati gitaru ili harmoniku, na misi otpjevaju jedna ili dvije pjesme, Rebi?

-da moda, u dogovoru s upnikom, na misu do?e koji drugi sve?enik i da sam ili zajedno s upnikom odri misu

-da se novoustoli?enom biskupu Koi?u poalje ?estitka katoli?ke grupe vjernika iz Kaznionice

-da se iz mise odri sastanak Katoli?ke grupe ''Arkan?eo Mihael'' na kojem bi se, uz prisustvovanje upnika, kada bi mogao, uz prisustvovanje g?e. Su?i?, referenta zaduenog za duebrinitvo, kada bi mogla, razmatrala i ?itala Biblija, ivot i rad nekog sveca, komentirala bi se misa te davale molitve za idu?u misu, razmatrala bi se duhovna svjedo?anstva i doivljaji zatvorenika, molile bi se molitve, razmatrala bi se i razmjenjivala katoli?ka literatura knjige, novine, ?lanci - , organiziralo bi se ure?ivanje panoa Katoli?ke grupe, sve u svemu pokuao bi se intenzivirati vjerski ivot nas zatvorenika uz na pun doprinos