PDF Ispis
?etvrtak, 04.04.2013.g.


Jedan dragi brat u vjeri, u stalnoj borbi sa kunjama i 

napadima zloga, pada i die se, poslao mi je jedan kratki

e-mail. ?estitao mi je Uskrs ali i podijelio sa mnom jedno

malo svjedo?anstvo, razmiljanje, doivljaj Kratko ali i

prepuno poruka

Pa sam osjetio da je to upravo neto i za sve nas ostale


''P.s.


Ju?er popodne padala je kia... 


Prijatelj i ja krenuli smo pod


kiobranima u etnju , kroz umu,


vinskom cestom kao i obi?no


vikendomnekih 5 do 6 km, i tad


razgovaramo o vjeri, ivotu... Bogu u


naem ivotuTako, nekad molimo i krunicu pa smo 


to i ju?er... hodamo , molimo deseticu,


a po cesti prema nama ide ?ovjek,


pripit i gleda nas u ?udu malo dalje


na brijegu ekipa puca iz kubura, jedu ,


sa ?aama u ruci, . . . i PSUJU!! BOGA,


ISUSA!
Na Uskrs..??!

Klasi?no za na kraj ...


Mi smo nastavili samo mole?i dalje, 


nita ne komentiraju?iSamo mogu re?i, da ?ovjek ne moe

nekome re?i dobar dan,


a kleti Boga, koji je stvoritelj svega


moe kao "dobar dan"Tmurno je bilo i dugo je ve? zima kao


da zaista Bog pla?e nad ovim grenim


svijetom...


A taj svijet u svojoj oholosti ne vidi te 


SUZE Boje''PREKRASNO MALO SVJEDO?ANSTVO

BOGU HVALA NA OVOM BRATU I MNOGIMA NJEMU 


SLI?NIM