PDF Ispis


SVJEDO?ANSTVO IZ KNJIGE ''MENI JE BOG POMOGAO'' -

www.molitvenici.net


SPAENI BRAT


Bolest se uvukla u nau ku?u. Otac teko bolestan, brat svaki dan

pijan.


Ne znam to da radim. Majka je ve? odavno umrla, ostala su mi

samo njih dvojica.


Rat je uzeo svoj danak pa smo brat i ja ostali sami, nismo

osnovali svoje obitelji.


U vrijeme kad mi je brat trebao biti podrka, ja sam morala brinuti

o njemu. Molila sam ga da ne pije, ali moje rije?i nisu dopirale do

njega. ?ak je i nijekao da pije, sva?ao se sa mnom.


Nije mi preostalo nita drugo nego ja?e prionuti uz molitvu.


Nisam bila neki veliki vjernik. Znala sam izmoliti O?ena, Zdravo

Marijo i Slava Ocu. To je bilo sve. Neki kau da je i to dosta, ali ja

sam shvatila da meni treba velika pomo? jer je moj problem bio

velik.


Pitala sam prijateljicu to da radim. Rekla mi je: Sad pod

pauzom idi u potu. Tamo ima veliki izbor molitvenika.

Trai neki u kojem ?e na?i objanjenje kako se moli

krunica i donesi ga. U?it ?emo zajedno. I ne bi bilo loe da

se zavjetuje Gospi od brze Pomo?i. Svakog osmog u

mjesecu po cijeli dan se slave svete mise. Zamoli Gospu

da ti pomogne.


Situacija je bila ozbiljna. Morala sam hitno u akciju.


Posluala sam prijateljicu i pourila u potu. Do?ekao me uistinu

veliki izbor molitvenika i nisam znala koji da uzmem. Da ne gubim

vrijeme, zamolim slubenicu na alteru da mi pomogne. Kad sam

joj kazala to mi treba, uzela je najtanji molitvenik i rekla: Ovdje

imate sve to vam treba. Pogledam naziv Naa obitelj. U sebi

sam uskliknula: Boe, ja upravo to traim!


Prelistam ga i prona?em objanjenje za molitvu krunice. ?etiri

otajstva. Nije mi to tada puno zna?ilo. Platila sam molitvenik i

sretna se vratila u ured. Sad imam sve. Krunicu sam dobila od

prijateljice kad je ila na hodo?a?e u Me?ugorje. U?ila sam svaki

dan. Bilo je teko, ali napredovala sam.


Doao je i osmi u mjesecu. Gospin dan u mojoj upi. Hodo?aste

joj tisu?e ljudi iz cijele Hrvatske, a i dalje. Bio je to moj prvi posjet

Gospi ba na taj dan. Dola sam joj puna vjere i pouzdanja. Bilo

je ljeto. Crkva nije mogla primiti toliki broj ljudi pa smo bili vani.


Kle?ala sam na zemlji i molila: Gospo, molim te, u?ini ?udo.

Daj da moj brat prestane piti. Znala sam da se ?udo ne?e

dogoditi ve? sutra, ali molila sam da se dogodi to prije.

Molitvenik i krunica bili su uz mene.


Nakon tog mog prvog posjeta Gospi vratila sam se ku?i sretnija i

smirenija. U to vrijeme umro je i na otac. Sad mi je ostao samo

brat, ali i vie vremena da se posvetim isklju?ivo njemu i

njegovom problemu.


?vrsto sam odlu?ila vratiti ga na pravi put. Otila sam jo dva

puta osmoga u mjesecu moliti Gospu.


Jednog dana, dok sam jo bila u uredu, javili su mi da mi je

umro kum. Strano se opijao.


Napustio je posao, zapustio obitelj. Imali su dvoje prekrasne

djece, ali to vrijedi kad je on svaki dan bio pijan.


Kad sam taj dan dola ku?i zatekla sam brata trijeznog i vidno

uznemirenog. Jesi li ?ula to se dogodilo? pitao me. Ako misli

na kuma, jesam, odgovorila sam. Da, na njega mislim i pitam

se zar je morao ba tako zavriti, rekao je. A kako bi druga?ije

zavrio. I ti ?e tako ako nastavi piti, rekla sam mu.


Tada je moj brat rekao: Ne, ja od danas vie ne?u piti. Ho?e li

mi pomo?i? Htio bih na lije?enje. Sebi sam ve? od nekog

vremena priznao da sam alkoholi?ar i da trebam pomo?. Tebi to

do danas nisam imao hrabrosti re?i. Evo, sad ti to kaem i molim

te pomogni mi. Budi uz mene.


Moja dua je kliktala molitvu zahvale Gospi. Moja molba bila je

usliana.


Prvi korak je u?injen. Sad se trebalo uhvatiti u kotac s tom

opakom bole?u zvanom alkoholizam. Sve je sretno zavrilo.

Lije?enje je prolo u redu.


Moj brat ne pije ve? pet godina. (C. J.)