Po?etna Sadraj Vaa svjedo?anstva KAKO ME JE ZLI OMETAO NA PUTU OBRA?ENJA
KAKO ME JE ZLI OMETAO NA PUTU OBRA?ENJA PDF Ispis

PREKRASNI NASTAVAK SVJEDO?ANSTVA ''BU?ENJE JEDNE

LJUBAVI''

Kako me je Zli ometao na putu

obra?enja





Kako je rasla moja ljubav prema svemu to ima veze sa Bogom, tako je

rastao i bijes Zloga jer je osjetio da me gubi. Osjetio je da vie ne?u i?i

putem grijeha, osjetio je da sam svakim danom sve ja?a, da sam

spoznala njegove zamke i podmetanja. Toplo preporu?am knjigu od

Milivoja Bolobani?a Zamke zloga gdje sam na jednostavan na?in saznala

sve to je po?etniku laiku potrebno znati.


Moj an?eo ?uvar je do tada bio slab jer sam ivjela za svijet, bilo mi je

bitno kako to bolje izgledati, troiti novce na skupe stvari, bilo mi je

vano to drugi misle o meni, imponiralo mi je biti u centru panje,

eljela sam da me hvale, komplimenti su mi hranili i duu i

samopouzdanje, nisam se molila niti ila u crkvu, moj duhovni ivot bio

je jednak ravnoj crti na EKG aparatu.


S vremenom se minus na ra?unu pove?avao, troila sam vie nego to

zara?ujem, lanih prijatelja oko mene koliko ho?e, u braku

nezadovoljstvo jer sam mislila kako je drugima bolje nego meni.

Bog ?e nas pustiti da do?emo do ruba, ali nas nikad ne?e pustiti da

zakora?imo preko ruba.


Pustit ?e nas da se mu?imo, koprcamo, pla?emo i okrivljujemo druge za

nae nevolje, ali On je uvijek kraj nas i ?eka da ga pozovemo. Onog trena

kada ga u bezizlaznoj situaciji o?ajni?ki potraimo On ?e dotr?ati da

nam prui ruku. Da dobro sam napisala DOTR?ATI jer nas toliko voli

da ne moemo to zamisliti, i eli nam pomo?i, samo ga moramo

DRAGOVOLJNO pustiti u svoj ivot. Jer sada shva?am onu njegovu dao

sam vam slobodnu volju, nikome ja ne dolazim na silu!


Nakon to sam o?istila duu od nagomilanih grijeha i izvrila pokoru,

po?ele su sumnje jesam li ja dostojna da mi Bog oprosti, ma meni ne?e

oprostiti to i to, pojavio se strah da nemogu zavrijediti Boju ljubav,

grinja savjesti i o?aj uvukli su mi se u srce. O da to je jedan od na?ina

kako nas Zli eli uvjeriti da nam Bog ne?e oprostiti, ali moj Isus je bio uz

mene, ve? drugi dan pobrinuo se da na internetu prona?em ?lanak o

oprostu grijeha! Nakon toga osmijeh se vratio na moje lice, vie mi nitko

nije mogao naturiti osje?aj krivice, haloooooo ma ko ste vi ljudi da mi

sudite ako mi je moj Bog oprostio onda mi vae miljenje vie nije

vano.


Nakon ispovijedi jedva sam ?ekala da se pri?estim. O tako dugo nisam

bila na pri?esti, ali i tu je Zli umjeao svoje prste i pokuao me smesti.

Dok sam ja ila na vjeronauk pri?e?ivali smo se na jezik, no sada vidim

da se dosta ljudi pri?e?uje na ruku. Stanem ja tako u red za pri?est,

uzbu?enje je bilo veliko, ali kako da se pri?estim, negdje sam pro?itala da

se Isusu ne svi?a ta novotarija pri?e?ivanja na ruku. Ni sama nezna kako

- stavim odjednom ruke ispred sve?enika, nikad u ivotu se nisam tako

pri?estila, a sada pruam ruke i tup, sve?enik me udari po rukama jer

sam stavila krivu ruku preko ruke. Ajme srama, ajme neugodnosti pored

toliko ljudi, uzmem ja hostiju i vratim se na mjesto. Sram me oblio

cijelu. I u trenu shvatim to mi se doga?a, Zli me eli izrugati, eli da

odustanem od pri?e?ivanja i rasta u vjeri. E pa dobro ne?e tvoja biti

zadnja pomislim, ba za inat sad ?u redovito na ispovijed i redovito na

pri?est i to na jezik, kako i treba. Jo jednom pokazalo se da ?e Bog

ono vraje okrenut se na dobro!

No nije tu stalo! Jednog dana moje dijete mi kae mama, od kada ide

redovito na Misu i moli se, ja ?esto sanjam Vraga i neke zle prikaze.

Aha, tu si dakle, sada udara po mojim namilijima. E nemoe to tako,

kaem djetetu da kad tako neto sanja samo pozove Isusa i Djevicu

Mariju u pomo? i neka se ne boji. Tako je i bilo, i kad bi se to desilo

nakon molitve i traenja zatite nae Maj?ice, dijete bi nastavilo mirno

dalje spavati. A ja sam po?ela moliti molitvu U ime Isusovo. Slu?ajno

sam je kupila u jednoj knjiari jer mi se svidjela sli?ica Isusova, a jo

nisam ni ?ula za tu molitvu, nisam ni znala koliko je jaka. Primjera radi,

ako ste bili na nekoj duhovnoj obnovi od fra Ive Pavi?a, onda znate da on

s tom molitvom zapo?inje Duhovnu obnovu.


Dakle nije slu?ajno to sam ba tu molitvu pronala, jer pokazalo se da mi

je ubrzo itekako zatrebala.


Zato sam spomenula na po?etku, kako je moj an?eo ?uvar bio slab prije

moga obra?enja. Negdje sam pronala tekst u kojem se spominju nai

an?eli ?uvari gdje je opisano kako su oni tuni i jadni kada smo mi u

stanju grijeha, jer su i oni tada slabi, oruje kojim nas Zli napada je ja?e

od naih an?ela ?uvara ako ih mi ne hranimo dovoljno. Dakle kada mi

duhovno rastemo, kada smo jaki u molitvi, kada smo svijesni svojih

grijeha i kada se borimo da ne upadamo u grijeh, kada redovito idemo na

ispovijed i ?istimo nau duu, tada su i krila NAIH AN?ELA SVE JA?A,

DAJEMO IM DUHOVNU HRANU KOJOM SE I ONI TADA U?INKOVITIJE

BORE ZA NAS PROTIV Zloga.

Nadam se da je moj an?eo ?uvar sada zadovoljniji sa mnom.


U mojoj se obitelji puno psovalo, ko dobar dan, tako je i meni to bio

nornalan na?in komunikacije, ALI sada vie ne smijem psovat jer znam da

se to mom Isusu ne svi?a, o trebalo mi je jako dugo dok se nisam rijeila

te rune navike, u po?etku dok mi je jo znalo izletit neto runo ja bi se

sva najeila kada bi izgovorila psovku. Tako bi snano osjetila prisutnost

Zla u tom trenutku. Pobjedila sam Zlo u psovkama na taj na?in da bi

prilikom pri?e?ivanja zamolila Isusa da o?isti moj jezik i od najmanje

psovke, trajalo je to neko vrijeme, ali me moj dobar Bog oslobodio te

navike.


Zatim mi je Zli poslao nerazumijevanje i podsmijeh okoline, a to je

najgore moja vlastita majka mi se izrugivala, da ta ja sad tu tr?im u

crkvu svako malo, a kada bi ju opominjala da ne psuje onda bi se ljutila

da ta se pravim pametna sad odjednom, kada bi drugima pri?ala o

svojim doivljajima gledali su me kao lu?akinju, ma ta ti sada

filozofira, pravi se pametna jer si odjednom otkrila Boga, a mi odavno

idemo u crkvu. Ro?akinja mi je ?ak nazvala mamu i pitala jesam li ja

dobro, da nemam moda nekih problema.


O kako je to bilo smijeno, ja otkrila Boga i sada ja nisam normalna,

prela sam nekako i preko tih komentara te nastavila svojim putem.

Gledam njih kako su u depresiji, zlovoljni, bez novaca, bolesni, a tako im

je blizu rjeenje!


Svaki novi dan ?eka nas neka zamka grijeha, ali tko nam to moe kada

je Bog uz nas!


I da mi je dolinom smrti pro?i zla se ja ne bojim...


Prepusti Gospodinu puteve svoje u Njega se uzdaj i On ?e sve voditi.


Meni osmijeh ne silazi s lica, a kad nevolje do?u kaem samo Boe ako je

to tvoja volja neka bude tako, a ako nije pokai mi to mi je ?init.


Neki dan obuzme me jad, ma kako ?u ja sluiti Gospodinu ovakva

brzopleta, nepromiljena ... opet mi Vrag neda mira i tjera me u maloduje.


I onda mi sinulo pa On me je takvu napravio, ja sam njegovo ljubljeno

dijete, On je htio da budem takva i moda ba ovakva potrebna sam ovom

svijetu...


Ne preputajmo se na milost i nemilost, borimo se protiv zamki Zloga!


Jedan savjet za majke, a koji mi je nedavno

dao jedan sve?enik - POSTOM moete zatititi

svoju djecu i od najve?eg zla, pogotovo ako

su daleko od vas, studiraju ili rade u drugom

gradu ili drugoj dravi!