Po?etna Sadraj Moje obra?enje 14) MILOST BOJA
PDF Ispis

Ovaj ?lanak mi je jedan od najdraih koje sam napisao u zatvoru ali ne iz razloga to ima za mene neko posebno nutarnje ili emotivno zna?enja nego iz razloga to sam i njega napisao u ''jednom dahu'' pa nadahnu?u Duha Svetoga i to mi je on pokazao da sam se ve? po?eo prakti?no sluiti sa teolokim pojmovima i da sam ?ak bio donekle sposoban uklju?iti se u teoloke rasprave s drugim katolicima i ostalim kr?anima a sve radi svjedo?enja Boje rije?i za to sam puno molio Gospodina. Gospodin je po?eo usliavati moju molitvu koja je glasila ''POSLUI SE SA MNOM GOSPODINE I DAJ MI SNAGE''. elio sam, sa silnim darovima koje mi je Gospodin dao po Duhu Svetom, sluiti drugima na slavu Gospodinovu a pogotovo da objanjavam i tuma?im Boju rije? onima koji su bili kao i ja, veliki grjenici, a htjeli su se promijeniti, traili su Gospodina, traili su odgovore na svoja jednostavna pitanja o vjeri a nije im imao tko dati te odgovore na na?in da bi ga oni razumjeli. Jer, ili su odgovori bili previe visoke teoloke razine ili su bili toliko jednostavni da ih se teko prihva?alo.

I zato mi je cijela ova ''strka'' oko toga kako ?ovjek dolazi u raj, jedno jednostavno pitanje obi?nog, neprakti?nog vjernika, bila izazov s jedne strane a potvrda s druge strane da je moj put obra?enika u Gospodnjoj milosti, da je moje obra?enje Gospodinu milo a na meni je samo da pazim na njegove znakove i da ga molim da me sa?uva od napasti i zamki zloga.

A nakon ovoga ?lanka mogao sam svakome objasniti kako se dolazi u raj. Nadam se da ?ete se i vi sloiti sa mnom.

''MILOST BOJA

Kad smo dobili sugestiju da za Uskrs pripremimo jedan skra?eni, tematski broj novina, u kojem bi obradili temu Uskrsa i njegovog zna?enja za nas, mislio sam da ne?e biti problem napisati nekoliko ?lanaka jer, o Uskrsu, najve?em kr?anskom blagdanu, ?ovjek bi mogao pisati danima a da ne iscrpi sve teme i svjedo?anstva.

Ali, kako se pribliavao izlazak broja ja nikako da sjednem i napiem neto s ?ime bi bio zadovoljan i to bi, tako ?esto razmiljam i za druge stvari, ja htio pro?itati da netko drugi napie ?lanak o Uskrsu. I jasno, kao i mnogo puta do sada, Gospodin je vidio moje probleme i poslao mi nadahnu?e. I to mislite koga Mojeg ''kolegu po robiji'' i mojeg efa u zatvorskim novinama, Silvu.

Pripremamo mi tako jedan dan neke nove pjesme za pjevanje na misi u srijedu, 17.03. I razgovaramo tako neto o vjeri kada on mene zapita ''Pa, dobro, kaj ti misli kako uop?e ?ovjek moe do?i u raj, da li po svojim djelima'' Ja kaem ''Da, po svojim djelima, a kako druga?ije. ?ine?i dobra djela u zemaljskom ivotu ?ovjek na taj na?in skuplja zasluge za odlazak u raj i ivot vje?ni.'' A Silvo kae ''Ne, ?ovjek dolazi u raj po MILOSTI BOJOJ.'' Ja ga pogledam i kaem da ne, nego po svojim dobrim djelima koja ?ini u svojem.i osjetim da mi ponestaje rije?i kako da mu to objasnim. A on mi ponovno re?e ''Ne, po milosti Bojoj. Evo uzmi si Evan?elje po Luki i pro?itaj tamo, na par mjesta ti to pie.'' I on nastavi dalje na gitari uvjebavati neku pjesmu. A ja odmah uzmem Novi zavjet, Evan?elje po Luki i po?nem traiti to kaj mi je on rekao. Ali, poto sam brzo listao nisam nita posebno naao pa sam onda u sebi pomislio ''Pa, ?ekaj malo, polako. Bude to sam, pri miru, pro?itao a ne sada, tako na brzinu. Od toga nema koristi.'' I tako je zavrilo.

Ali, mene je cijeli dan to kopkalo. Znao sam da to to je rekao Silvo sigurno ne moe stajati samo za sebe, da to nije isklju?iva istina nego izva?ena iz nekog konteksta jer ?emu onda naa vjera, naa dobra djela ako je sve ovisno o MILOSTI BOJOJ, pa Bog nijednog pravednika nije ostavio nego ga je pozvao k sebi. Nedostajale su mi rije?i iz Biblije kako da to potkrijepim. Jer, Silvo je sigurno imao pravo. Sve potje?e od BOJE MILOSTI. Ali, s druge strane, od Adama i Eve, Bog je dao ?ovjeku PRAVO IZBORA. Da bira izme?u DOBRA I ZLA. To zna?i, razmiljao sam, da ako nas Bog po svojoj milosti pozove i predodredi za RAJ, mi to moramo prihvatiti i svojom vjerom i djelima opravdati. Jer, u protivnom, ako ne?emo vjerovati i ako ?emo ?initi nedjela, izazvat ?emo Boju srdbu i on ?e na nas pustiti svoj gnjev i zavriti ?emo kao zli ljudi, nevjernici, u vje?nim mukama pakla.

I, drugo jutro, kako svako jutro ?itam poslanice iz Novog zavjeta, ''naletim'' na starog, dobrog, apostola Pavla. I njegovu Poslanicu Rimljanima.

TAMO JE SVETI PAVAO SVE LIJEPO OBJASNIO I PRIKAZAO. Na primjeru idova i njihovog izraelskog naroda.

Njima je Bog dao milost po Abrahamu da budu narod izabrani, njegov narod, Boji narod koji je predodre?en za RAJ. Abrahamu je BOG OBE?AO da ?e od njegovog potomstva u?initi narod izabrani. Ali ne?e svi biti djeca Boja izabrana. Bog je rekao Mojsiju

'' SMILOVAT ?U SE KOME HO?U DA SE SMILUJEM

SAALIT ?U SE NAD KIM HO?U DA SE SAALIM.''

Tako dakle, BOG SE SMILUJE KOME HO?E I OTVRDNJUJE KOGA HO?E. Ali izraelski narod, koji je imao MILOST BOJU i bio od Boga izabran kao njegov narod, odvratio se od Boga, svojeg Oca. Prestao je u njega vjerovati i po?eo se klanjati drugim bogovima, po?eo je raditi zla djela.

Bog ih je dugo opominjao, slao im nevolje, ali oni se nisu smirili, i dalje su radili protiv MILOSTI BOJE.

A Bog je toliko volio svoj izabrani narod da im je poslao i svojeg SINA, ISUSA KRISTA, kao ?ovjeka, ro?enog od ene, Svete Marije, da ih obrati i spasi.

Ali ne, IDOVI SU I DALJE O?ITOVALI SVOJU NEVJERU I ?INILI ZLA DJELA. OSUDILI SU I RASPELI ISUSAKRISTA, SINA BOJEGA.

I tada je MILOST BOJA za neke od njih prestala postojati. Svojom nevjerom i nedjelima oni su MILOST BOJU izgubili. Imali su je, nisu je htjeli. Jedino su oni izabrani Boji narod za vje?ni ivot, JEDINO SU ONI IMALI BOJUMILOST ZA VJE?NI IVOT U RAJU a svojom nevjerom i nedjelima su to izgubili.

I zbog toga je milosrdni Bog PONUDIO svoju milost i nama, POGANIMA. Preko SVOJEG SINA, JER TKO U NJEGAPOVJERUJE IMAT ?E IVOT VJE?NI.

I pogani povjerovae. Nisu bili izabrani narod, nisu po izabranju imali MILOST BOJU za vje?ni ivot. Ne,nego po vjeri u Bojega SINA ISUSA KRISTA.

U Evan?elju po Ivanu pie ''Uistinu, Bog je tako ljubio svijet

te je dao svoga SINA JEDINORO?ENCA

DA NIJEDAN KOJI U NJEGA VJERUJE

NE PROPADNE,

NEGO DA IMA IVOT VJE?NI.''

I dalje, ''I izi?i ?e, KOJI SU DOBRO ?INILI

- NA USKRSNU?E IVOTA,

A KOJI SU RADILI ZLO

- NA USKRSNU?E OSUDA.''

I jo, ''Da, to je volja Oca mojega

da tko god vidi Sina

i vjeruje u njega,

ima ivot vje?ni

i ja da ga uskrisim u posljednji dan.

TKO VJERUJE IMA IVOT VJE?NI.''

I, na kraju, Isus je rekao Marti, sestri od Lazara, prije nego ga je uskrisio

''JA SAM USKRSNU?E I IVOT

I TKO U MENE VJERUJE

AKO I UMRE, IVJET ?E.''

Da, hvala mojem uredniku, s kojim ponekad vodim interesantne i, za mene obra?enika, vrlo pobu?uju?e rasprave o doivljaju vjere, to mi je inicirao ovu temu koju sam, po nadahnu?u Duha Svetoga, pretvorio u uskrnji ?lanak.

I nije mi sad ?udno zato sam to isto jutro, kad sam pisao molitve vjernika za misu, posebno bio nadahnut da napiem jednu molitvu koju sam ja i pro?itao na misi. Navodim je u cijelosti, jer svatko tko ?e ju pro?itati u njoj ?e na?i neto o svojoj vjeri.

''GOSPODINE, MI ZATVORENICI STALNO SMO POTREBNI DUHOVNE OBNOVE. DAJ DA VJERUJEMO DAPOSTOJI TI, BOG, KOJI SI OTAC I SIN I DUH SVETI. DA POSTOJI ZLO, SOTONA I VRAG. DA JE TVOJ SIN,ISUS KRIST, UMRO I USKRSNUO I UZAAO NA NEBO. DA POSTOJI IVOT POSLIJE SMRTI U RAJU ZAPRAVEDNIKE I DA POSTOJI VJE?NA MUKA POSLIJE SMRTI ZA ZLE.

DAJ DA U SVE TO UVIJEK I BEZ RAZMILJANJA VJERUJEMO.

MOLIMO TE''

Razmiljaju?i i doivljavaju?i Uskrs,sjetimo se da smo po MILOSTI BOJOJ pozvani da budemo DJECA BOJA i sjetimo se da VJEROM U ISUSA KRISTA I NJEGOVO USKRSNU?E ZAJEDNO SA SVOJIM PRAVEDNIM IVOTOM I DJELIMA MILOSR?A DOBIVAMO ZASLUGE KOJIMA ?E NAS NA SUDNJI DAN GOSPODIN ISUS KRIST ODREDITI ZA IVOT VJE?NI.

Nemojte ''spavati'', taj dan nije daleko.

A zato su neki veliki grjenici, kao Svati Pavao i mnogi drugi sveti, pozvani da SVJEDO?E I PRONOSE IVU RIJE? BOJU, tu je Silvo u pravu.

Ne po svojim djelima ili nedjelima. NE. Samo po MILOSTI BOJOJ.

Zato nemojmo spavati, nemojmo se ?uditi. Vjerujmo u Gospodina i kako to god bilo nekima od nas neshvatljivo, IMAT ?EMO IVOT VJE?NI U RAJU.

SRETAN VAM USKRS.