Početna Sadržaj Vaša svjedočanstva ''DRAGA BRAĆO I SESTRE, JESTE LI SE OBRATILI?''
''DRAGA BRAĆO I SESTRE, JESTE LI SE OBRATILI?'' PDF Ispis

 

 

 

JEDNO  PREKRASNO  RAZMIŠLJANJE,  SVJEDOČANSTVO  O

POTREBI  STVARNE  PROMJENE  U  NAŠIM  KRŠĆANSKIM

ŽIVOTIMA,  ZA  NAŠE  SPASENJE,  POSVJEDOČENO  OD

JEDNOG  DRAGOG  BRATA  U  VJERI  KOJI  ŽIVI  I  RADI  U

NJEMAČKOJ  …

 


''Draga braćo i sestre!

 


Nakon nekog svog razmišljanja, želim vam postaviti neka pitanja.


Većina našeg hrvatskog kršćanskog naroda vjeruje u Boga i priznaje da su

kršćani. U redu. Volio bih rasčlaniti do koje mjere ide to naše kršćanstvo.


Ne znam kako ću ja uspjeti napraviti neki tekst a da ne bude sve s brda s

dola, ali pokušat ću.Svi se slažemo oko glavnih stvari npr. da je Isus došao na svijet i umro za

nas i naše grijehe, da mi možemo uskrsnuti na nebo i imati vječni život u

zajedništvu sa Bogom. To ukratko svi kršćani vjeruju.Zašto ja ovo pišem i što želim reći??? Pa evo, ovako nekako.


Do 04.08.2006 godine sam i ja bio jedan od tih kršćana. Kršten,

pričešćen, krizman i često u crkvi, najmanje svake druge nedjelje.


Ali jesam li ja tada bio spašen, da je u tom trenutku došao Isus Krist i da

je tada bio sudnji dan???Prema nekim dijelovima iz Biblije, ja bih mogao protumačiti da nisam bio

spašen u tim trenucima mojeg života. Zašto?


Navodim primjer koji je Isus rekao Nikodemu (Ivan 3) Isus mu reče:

"Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ponovo ne rodi, ne može vidjeti

kraljevstva Božjega." Isus tu kaže da se čovjek mora roditi iz vode i Duha

Svetoga.


Neko to tumači kao svojevoljno prihvaćanje Isusa kao spasitelja. Ja sam

to razumio kao predodžbu: da svaki čovjek mora u svom srcu reći i

razumjeti:  stvarno je Isus došao na ovaj svijet da me spasi, a ja sam do

sada svoj život živio svakako, i naopako, i drugačije nego moj Bog to od

mene očekuje.


Sada sam shvatio da sam skrivio Bogu, da se moram pokajati i primiti

Kristov spas i sa tim zaključkom okrenuti svoj način života. Znači odbaciti

stari način života prihvatiti Isusa za spasitelja, reci NE grijehu i DA volji

Božjoj u svom životu.


Kod mene se to dogodilo iznenada i mnoge knjige pišu da je to snaga

Duha Svetoga i Božja Milost koja ljude pokreće na obraćenje ali da je ipak

čovjekova slobodna volja značajna u ovom slučaju.Znači, kada te neke riječi pokrenu da shvatiš da nisi Boga stavio na prvo

mjesto u životu, da još uvijek sam želiš kontrolirati svoj život ili kada te

bilo koja druga riječ natjera na razmišljanje o spasu tvoje duše ili o stanju

tvoga kršćanstva onda pokušaj u svom srcu reći:


''Je, dragi Bože, promašio sam u tome da budem vjeran tebi. Od

kršćanstva imam samo površni odlazak u crkvu, bez većeg

razumijevanja, a i inače se ne trudim da razumijem što ti od

mene želiš. Ali, dragi Bože, spasi me, uđi u moj život, pokazi mi

što je živa vjera, pokaži mi kako mi je biti pravi sluga tvoj, daj

mi da imam svjedočanstvo o tome kako sam se odlučio na

zajednicu sa tobom i kada si ti ušao u moj život.''

 


Nakon te tvoje želje da osjetiš promjenu u svom kršćanskom životu dobro

je potruditi se čitati Sveto pismo, pogotovo Novi Zavjet.


Moliti se dragom Bogu sa vise žara i drugačije nego prije. I ispovjediti sve

ono što si osjetio kada ti je postalo jasno da si kršćanin samo na papiru

ali da tvoj život nema veze sa životom kako bi Bog želio da ga ti živiš.I ako dragi Bog da Milost i Duha Svetoga, uskoro ćeš imati svjedočanstvo

da si se obratio ili, kako neki kažu, nanovo rodio.


I tražit ćeš priliku svakome o tome govoriti.


Tražit ćeš ljude sa istim iskustvima, razgovarat ćeš sa svećenicima, tražiti

objašnjena.


Isto tako ćeš nailaziti na nerazumijevanje iz kruga drugih kršćana koji ne

će razumjeti što sad odjednom znači to tvoje obraćenje a već si prije išao

u crkvu, kakva je sad razlika u tome prema onome što je bilo prije.To ne će biti kraj tvoga puta, još ćeš uvijek imati puno pitanja. Ali razlika

će biti u tome što ćeš se sada interesirati za Boga svaki dan, čeznut ćeš za

Bogom kao što nikad prije nisi, što će ti biti lako moliti se dragom Bogu.


Najveća razlika će biti u tome sto će ti dragi Bog sada biti na prvom

mjestu u tvom životu.

 

Draga braćo i sestre, jeste li se obratili?

 


Jeste li samo kršćani po tradiciji?

 


Ili se živo sjećate dana kada je dragi Bog preuzeo kontrolu, kada je

napravio promjenu u vašem dotadašnjem kršćanskom životu, za koju ste

100% sigurni da je bila potrebna da vam život dobije smisao  … ''