Početna Sadržaj Iz knjiga SVRHOVIT ŽIVOT
SVRHOVIT ŽIVOT PDF Ispis

Rick Warren

S V R H O V I T    Ž I V O T

 

Knjiga, NARAVNO OSIM  BIBLIJE KOJU NE SMATARAM KNJIGOM NEGO  BOŽJOM  RIJEČI,  koja mi je dala najviše odgovora na moja pitanja u svezi duhovnosti, vjere i naše svrhe postojanja, u svezi kuda i kako sa svojom životom da bi to imalo smisla i da bi se dobro osjećali, i na kraju knjiga koja mi je pokazala da iza svega toga treba doći ŽIVOT VJEČNI, to je upravo ova knjiga.

Sigurno ima i drugih knjiga koje su nekim ljudima, na njihovim razinama duhovnosti i vjere, isto to značile.

 

I možda je čudno da meni katoliku tolike odgovore dadne knjiga jednog protestantskog pastora. No, on je isto kršćanin, i to što je protestant meni bi prije jako smetalo i možda i ne bi ni počeo čitati ovu knjigu. No, kada sam naučio da smo svi mi na nekoj razini vjere i duhovnosti, bez obzira u kojoj smo vjeri, i da stalno rastemo u vjeri gdje je naša katolička vjera vrhunac doživljaja Gospodina te najsigurniji put u ŽIVOT VJEČNI, ONDA MI TO NIJE BITNO.

Ono što je bitno kod ove knjige je to da sam ju do sada kupio 15-tak komada i podijelio raznim ljudima kojima sam želio pomoći i za koje sam pretpostavljao da bi im mogla pomoći u njihovom rastu, da se približe Gospodinu i da otkriju SVRHU ŽIVOTA.

 

A svima sam ju poklanjao sa jednim te istim riječima: ''POKLANJAM TI OVU KNJIGU DA POKUŠAŠ NAĆI ODGOVORE NA SVOJA PITANJA O SVRHI ŽIVOTA. POČNI JU ČITATI I AKO TI SE NE DOPADNE, VRATI MI JU PA ĆU JU POKLONITI NEKOME DRUGOME. AKO TI SE DOPADNE, PROČITAJ JU I PROSLIJEDI DALJE NEKOME ZA KOGA ĆEŠ MISLITI DA BI MU MOGLA POMOĆI.''

Tako savjetujem i vama. NABAVITE JU, PROČITAJTE I DAJTE DALJE.

 

A MORAM VAM REĆI DA MI DO SADA NITKO NIJE VRATIO KNJIGU.

 

Knjiga SVRHOVIT ŽIVOT nije roman. Ona se ne čita da se pročita, nego se čita da se primijeni na ritam duhovnog života. Ako nemate dobar duhovni život, a mnogi ga nemamo, ovo je idealna knjiga da pronađete DUHOVNI MIR.

Ne navodim vam niti jedan dio knjige, kao kod nekih drugih knjiga, jer bi jednostavno morao prepisati veći dio knjige. Zato ju nabavite i pročitajte. Ima je i u knjižnicama za posuditi.