Po?etna Sadraj Iz knjiga BOJE IME JE MILOSR?E
PDF Ispis

PAPA FRANJO


BOJE IME JE MILOSR?E


Razgovor s Andreom Torniellijem


Nisam planirao tu knjigu kupiti za sebe. Nije me ba neto privla?ila a

odbijala me i visoka cijena.


Uvijek imam osje?aj da se iza imena pape Franje skrivaju mnogi koji bi tu

htjeli neto zaraditi


No, onda sam tu knjigu ipak kupio jednom dragom prijatelju u potrebi

kao poklon za ro?endan. Malo sam ju prolistao ali ipak nisam osjetio neku

potrebu da ju kupim za sebe.


I onda, kako to biva kada Gospodin eli neto provesti, ako to ne u?inimo

mi to ?e u?initi On preko drugih ljudi ili doga?aja.


Pa sam ja tu knjigu dobio kao poklon za ro?endan od jednih dragih

prijatelja.


Na zadnjoj stranici knjige prekrasna je poruka pape Franje za svakog od

nas, poruka u kojoj se svi mi moemo prona?i i kroz koju svi mi moemo

preispitati osobnu vjeru:


''CRKVA NIJE NA SVIJETU DA OSU?UJE, NEGO DA

OMOGU?I SUSRET S ONOM DUBOKOM LJUBAVLJU KOJA JE

BOJE MILOSR?E.


DA BI SE TO DOGODILO, POTREBNO JE IZI?I.


IZI?I IZ CRKAVA I IZ UPA, IZI?I I POTRAITI OSOBE

TAMO GDJE IVE, GDJE PATE, GDJE SE NADAJU.''


Knjiga je zapravo sadraj razgovora pape Franje i novinara-vatikanista

Andrea Tornellija o njegovom ivotu od uspomena iz mladosti do dirljivih

zgoda iz njegovog iskustva pastira. I kroz sve to dragi na papa Franjo

iznosi razloge za izvanrednu Svetu godinu, koju je silno elio.


Papa Franjo se jednostavnim i izravnim rije?ima obra?a svakom mukarcu

i svakoj eni.


Posebno isti?e da Crkva ne smije nikome zatvoriti vrata


I na prvom mjestu mu je da dopre do onog dijela nespokojnog i

ranjenog ?ovje?anstva koji trai da se prihvati a ne da ga odbacuje: do

siromaha i marginaliziranih, zatvorenika i prostitutki, ali i do

dezorijentiranih i onih koji su daleko od vjere, do homoseksualaca i

rastavljenih.


Eto, vrlo duboko i sigurno za razmisliti jer se s nekim od tih tema svatko

od nas zna sudariti kao sa zidom


Knjiga se vjerojatno moe kupiti u svakoj knjiari.