Po?etna Sadraj Moj dnevnik TROJICA BRA?E
TROJICA BRA?E PDF Ispis

?etvrtak, 28.04.2011.g.

Prije dva dana mi je bio ro?endan. Ove godine se to tako poklopilo da je taj dan odmah vezan uz proslavu uskrnjih blagdana. I imao sam nekoliko planova proslave koji su uklju?ivali moju obitelj i moje prijatelje i mojeg upnika. No, svi ti planovi bili su donekle vezani i uz vrijeme. I kako sam vidio da ?e vrijeme biti promjenljivo, odustao sam od organiziranja proslave vani, iza ku?e. Odlu?io sam da ?u neke prijatelje po?astiti na naim zajedni?kim susretima kod sportskih aktivnosti a nave?er ?u pripremiti neto jela pa tko do?e, dobro je doao.


No, ono to me je jo od prole godine, kada sam jo bio u zatvoru, dralo je bilo to da na ro?endan pozovem i svoju dvojicu bra?e, zapravo moje polubra?e po ocu. Oni i njihove obitelji ne razgovaraju ve? vie godina i pokuao sam prole godine da ih izmirim, pozivaju?i ih na svoj ro?endan. Mislio sam da je to dobra prilika poto sam ja bio u zatvoru pa ?e to moda i na njih djelovati da ispune moju elju. No, jedan je tada doao sa svojom obitelji a drugi nije pravdaju?i se time da ne moe do?i radi drugog brata. Tada sam bio jako alostan jer sam se puno molio za njihovo pomirenje. I misu sam dao prikazati za njihovo pomirenje.


I od onda, svaki dan, molio sam Gospodina za pomirenje moje polubra?e i njihovih obitelji i njihove majke tefanije. I ne samo za pomirenje nego i za obra?enje i u?vr?ivanje vjere. Jer nisu ba neto postojani u vjeri a i ne idu ba na mise nedjeljom. Nekad sam izmolio i neku deseticu Krunice za tu nakanu. Strpljivo sam molio svaki dan i znao sam da ?e mi Gospodin usliati moje molitve. Onda i onako kako ?e on misliti da je najbolje i za njih i za mene.


I onda je to ove godine ispalo da je vrijeme trebalo biti loije. Pa mi u misli do?e da bih mogao u garai popodne pripremiti kotlovinu na na zagorski na?in pa bi bilo za ve?eru za sve goste koji ?e do?i. Poto ja i nisam neki majstor u pravljenju kotlovine, a moja polubra?a jesu, sine mi da ih pozovem, jednoga po jednoga, i da im nita ne kaem za onog drugog, da mi do?u pomo?i sloiti kotlovinu. Mislio sam si da bi onda mogli malo o svemu razgovarati. Gostiju jo ne?e biti, samo mi.


I tako je bilo. Doao je i jedan i drugi. I osjetio sam malo da su iz po?etka bili napeti. No, ja sam im rekao da su oni moj jedini i pravi ro?endanski poklon i da sam ih zato i pozvao, i da se jako veselim to smo se eto, nas trojica bra?e, nali zajedno nakon puno godina. Nismo pri?ali o njihovim sva?ama i odnosima jer svi smo sve znali i previe je tu do sada bilo pri?e.

I ja sam im rekao da je alkohol, TAJ ZLI DUH ALKOHOLA, koji je bio jako prisutan u naoj obitelji, napravio strahovito puno tete i poremetio puno me?usobnih odnosa. I pokojni tata je radi alkohola napravio puno grijeha, i ja sam od ku?e otiao u sva?i s njim radi njegovih pijanih ispada, i problemi s majkom su bili svi radi alkohola i pijanog stanja, radi ?ega je i umro sa 53 godine. I drugi brat ve? 5 godina ne pije a prije toga je skoro unitio svoju obitelj. Od kada ne pije, obitelj mu je procvjetala, uredili su si svoj dio ku?e i okoli, oenio je k?er, sin je pred zavretkom kole. Postao je djed i svi prekrasno funkcioniraju. SVI PROBLEMI IZME?U POLUBRA?E I NJIHOVIH OBITELJI I MAJKE TEFANIJE, SVE SVA?E I FIZI?KI SUKOBI, NASTALI SU ZBOG DJELOVANJA ZLOG DUHA ALKOHOLA.


I ja sam bio od njega zaveden i napastovan u jednom dobrom dijelu svojeg ivota.


No, sada smo svi dobili borbu s njim, samo jo treba vremena da se zalije?e rane.


I tako smo nas trojica sjedili u garai, kuhali kotlovinu i razgovarali o prolosti, o tati, o obiteljima. NISMO TAKO RAZGOVARALI DA SE I NE SJE?AM. MISLIM DA NIKAD. Neformalna atmosfera, oputena.


I nitko tu ve?er nije doao od gostiju da mi ?estita ro?endan. A JA SAM BIO PRESRETAN. Kako smo zavrili s kuhanjem, sjeli smo za ve?eru, pridruila nam se i moja supruga, te smo tako razgovarali, TROJICA BRA?E, oputeno i zadovoljno kako nikad nismo jer nam na na?in ivota nije dao priliku.

SAM GOSPODIN SE POBRINUO, OSJE?AO SAM TO, TO MI TU VE?ER NITKO NIJE DOAO U ?ESTITARE, SAMO DA MOJ RO?ENDANSKI POKLON BUDE POTPUN. JA I MOJA POMIRENA BRA?A.

I tako je meni MOJ GOSPODIN ponovno usliao molitvu. U?inio je da se moja bra?a pomire.


O, HVALA TI MOJ GOSPODINE! STALNO SE PRI TEBI ZADUUJEM. STALNO USLIAVA MOJE MOLITVE.

HVALA TI GOSPODINE, NEKA SVE BUDE NA TVOJU SLAVU. OBE?AJEM TI GOSPODINE DA ?U SE TRUDITI DA TI POMOGNEM NOSITI TVOJ KRI, POMAU?I DRUGIMA KOJE ?E MI SLATI GOSPODINE NA MOJ PUT.


BLAGOSLOVLJEN TI GOSPODINE U VIJEKE I BLAGOSLOVLJEN BOG U VIJEKE!