Po?etna Sadraj Moj dnevnik ''BUDI PONIZAN. BUDI DOSTOJAN''
''BUDI PONIZAN. BUDI DOSTOJAN'' PDF Ispis

Petak, 22.04.2011.g.

Ju?eranji Veliki ?etvrtak, prvi dan Velikog trodnevlja, po?eo mi je nekako ?udno. Nije bilo jutarnje mise. Nisam dan zapo?eo s Gospodinom. Nekako mi je sve bilo ?udno, neto mi je nedostajalo. I jedva sam ?ekao ve?ernju misu. MISU VE?ERE GOSPODNJE. Prvi put, koliko se ja sje?am, sam prisustvovao takvoj misi. A na upnik Zoran, za sve crkvene blagdane, a pogotovo za Boi? i Uskrs, si dadne puno truda da sve bude savreno kako bi nama vjernicima produbio vanost svih ovih blagdana i u?vrstio nau vjeru. I KAKO BI SVIMA DRUGIMA POKAZALI NAE VJERNI?KO ZAJEDNITVO.

Tako je bilo i ju?er. Od ulaska u crkvu procesije s mnotvom ministranata, ?itanja, propovijed, odnoenje TIJELA KRISTOVA u sporedno svetohranite, uzimanje svih predmeta sa i oko oltara pa do jednog sata klanjanja, uz ?itanja i pjesmu naeg upnog zbora, za Isusovu muku i molitve u Getsemanskom vrtu.

U svemu tome, svatko od vjernika, mogao je prona?i neto to ?e mu dirnuti srce i duu. JER GOSPODIN JE BIO PRISUTAN SA NAMA.

A i zlo je pokualo unijeti malo pomutnje u cijelu tu sve?anost, jer se prosuo i ugasio kadionik, pa se zaboravio Misal. Samo malo da napakosti i da pokua nam odvu?i misli od tijeka mise. No, i upnik i ministranti i svi mi to smo i tako prihvatili. I nismo tome obra?ali puno panje. JER SMO SLAVILI SPOMEN NA MISU VE?ERI GOSPODNJE, SPOMEN NA PRVU MISU KOJU JE GOSPODIN SLAVIO SA SVOJIM U?ENICIMA, I KOJU NAM JE KROZ NJIH, SVOJE APOSTOLE, OSTAVIO DA SLAVIMO SVE DO DANANJIH DANA.

GOSPODIN NAM SE U TOJ MISI DAROVAO ONDA I DARUJE NAM SE I DANAS.

Tako sam i ja sve to doivljavao. I ?esto sam zatvorio o?i, da mi neke druge stvari ne odvla?e panju. Tako smo doli i do pri?esti koju nam je na upnik odredio DA JU PRIMAMO KAO TIJELO I KRV KRISTOVU. HOSTIJA UMO?ENA U VINO I PREDANA NAMA DIREKTNO U USTA, NE U RUKE.

I, po primitku KRVI I TIJELA KRISTOVA, sjeo sam na svoje mjesto, zatvorio sam o?i i prepustio se RAZGOVORU S GOSPODINOM. Mnogi sve?enici i karizmatici govore o tome da je najbolje vrijeme za RAZGOVOR S GOSPODINOM, ZA UPU?IVANJE MOLITVI, upravo vrijeme po primitku GOSPODINOVOG TIJELA, SVETE HOSTIJE.

I do sada se nisam ba neto posebno molio i razgovarao s Gospodinom u to vrijeme. Nije mi dolazilo. Ili sam pjevao pri?esnu pjesmu, ili sam zahvaljivao GOSPODINU TO JE ON MOJ I NA GOSPODIN.

No, ju?er sam malo utio u sebi. Nisam ba ni ?uo pjevanje pri?esne pjesme a i pri?esne rije?i ''TIJELO I KRV KRISTOVA'', koje su izgovarali upnik i kapelan kod pri?e?ivanja mojih upljana, nisu mi toliko odzvanjale u uima. I NAJEDANPUT DO?U MI U MISLI RIJE?I ''BUDI PONIZAN''. Malo sam se zbunio jer se nisam nita molio Gospodinu da spoznam a niti sam ja o tim rije?ima razmiljao. I PONOVNO ?UJEM ''BUDI PONIZAN''. I ODMAH SAM ZNAO DA MI TO GOSPODIN PORU?UJE. A NAKON NEKOLIKO TRENUTAKA DO?U MI NOVE MISLI, NOVA PORUKA ''BUDI DOSTOJAN''.

Kada sam malo doao k sebi, po?eo sam razmiljati o tim porukama koje mi je dao Gospodin, jer sam jednostavno bio siguran da su od Gospodina. I kada me netko pita da kako zna da ti to Gospodin govori ja mu jednostavno odgovorima da to osjeti. KADA PREDA MISLI GOSPODINU, KADA PRIMI NJEGA U SEBE, KADA TI JE OTVORENA DUA I SRCE, JEDNOSTAVNO OSJETI I PREPOZNA GOSPODINOVE RIJE?I. DA BI BILO STO DRUGIH RIJE?I, UVIJEK ?E OSJETITI KOJE SU RIJE?I OD GOSPODINA.

I ne brblja Gospodin. Bar ne meni. Dva puta sam od njega dobio poruke i bile su kratke i jezgrovite. A ja sam o njima onda mogao razmiljati danima. Tako je bilo i sada. Nakon to sam shvatio da mi to Gospodin govori, po?eo sam se pitati to to zna?i. PITAO SAM I GOSPODINA DA MI KAE KAKO DA BUDEM PONIZAN. PA NAKON TOGA DOSTOJAN. No, Gospodin mi dalje nije govorio. Samo te dvije kratke poruke.

I ju?er nave?er i danas, kroz cijelo vrijeme razmiljam o tome KAKO BITI PONIZAN I KAKO POSTATI DOSTOJAN.

I palo mi je na pamet da je grijeh koji naj?e?e ispovijedam upravo OHOLOST. I KOJEMU GRIJEHU SE ?OVJEK UPRAVO SUPROTSTAVLJA PONIZNO?U.

I prisjetim se da je upravo Gospodin te ve?eri, poslije slavljenja mise, otiao u Getsemanski vrt i tamo do?ekao svoje neprijatelje koji su ga uhvatili, svezali i odveli na su?enje. I da je tamo MENI I SVIMA NAMA POKAZAO PONIZNOST.


ON, BOG, IZA KOJEGA STOJI NJEGOV SVEMOGU?I OTAC I ?ETE AN?ELA, KOJI JE U?INIO SILNA ?UDESA U TRI GODINE SVOJEG DJELOVANJA, PA ?AK I OIVIO MRTVE, TO JE SVAKOM LJUDSKOM STVORU NEMOGU?E I NEPOJMLJIVO, DAKLE ON SE PONIZIO TOLIKO ZA SPAS SVIH NAS LJUDI DA SE DAO I SVEZATI, I UDARATI, I PLJUVATI, I RITATI, I PSOVATI, I VRIJE?ATI SEBE I SVOG OCA, I OSUDITI NA SMRT, I BI?EVATI, I PRIKOVATI NA KRI I NA KRAJU UMRIJETI NA KRIU.

A DA NIJE NI GLASA SPUSTIO PROTIV SVOJI MU?ITELJA, PROTIV SVOJIH KRVNIKA I ?ITAVOG ONOG NARODA KOJI GA JE MRZE?I PRATIO.

I da sad kaemo da Isus nije bio Bog. Da je bio samo ?ovjek. Pa ajde, neka svatko tko tako govori i misli, pro?e u mislima Isusovu muku i neka kae da li bi on to tako izdrao a bez da ne zamrzi svoje mu?itelje i da bar neto ne kae protiv njih. I mnogi povijesni junaci, koji su mu?eni, nisu to mogli. Pada mi na pamet Rade Kon?ar, o kojemu sam u?io na satu povijesti prije 35 godine, a koji je bio slavljen kao partizanski junak koji je umro mu?eni?kom smr?u, i on je prije smrti uzviknuo da od svojih mu?itelja milost ne trai niti bih im je dao. Da je mogao on bi svoje mu?itelje postrijeljao.


ALI JEDAN BOG TO NE MOE. JER NAS SVE VOLI. JER ON JE BOG I BESKRAJNO JE NJEGOVO MILOSR?E.

I opet razmiljam o tome kako biti ponizan. I nekako osje?am da ?e mi Gospodin dati neke kunje u kojima ?e preispitati moju poniznost, ili oholost. I Gospodin mi nije rekao da neka ne bude ohol. KAO DA BI MI REKAO DA NEKA VIEE NE GRIJEIM. NE, GOSPODIN MI JE REKAO DA BUDEM PONIZAN. PO?INJEM SHVA?ATI VELIKU RAZLIKU I TEINU IZME ?U OVIH RIJE?I.


GOSPODIN MENE VOLI I IMA JO NEKIH ZADATAKA ZA MENE. ZATO MI KAE DA BUDEM PONIZAN. DA BI MOGAO TRPJETI. TRPJETI I NEKE LOE LJUDSKE RIJE?I, OGOVARANJA, NEPRAVDE, OSU?IVANJA. I DA ONDA, KADA GOD TO DOIVIM, DA NE REAGIRAM NEGO DA PONIZNO PRIHVATIM. I DA TAKO SVJEDO?IM ZA NJEGA KOJI JE IZVOR PONIZNOSTI.

A prije sam bio dosta ohol. Za ?ovjeka koji je uvijek htio biti u pravu to nije ni ?udno. I danas me jo uhvate ti trenuci. No, danas mi ih Gospodin odmah dadne i spoznati pa se mogu odmah ispraviti a kasnije i ispovjediti. Ali sada, nakon ove GOSPODINOVE PORUKE, MORAM RASTI U GOSPODINU. GOSPODIN ME ZOVE. DA BUDEM PONIZAN I DA BUDEM DOSTOJAN. JER JEDNO BEZ DRUGOG NE IDE. AKO NISI PONIZAN NE MOE BITI DOSTOJAN BOJE LJUBAVI.

Ali ne onako kako mi to ljudi mislimo da se moe biti dostojan. Da ako imamo puno grijeha na dui da nismo dostojni BOJE LJUBAVI. NE. UPRAVO RADI NAS TAKVIH GOSPODIN JE I DOAO. DA MU PREDAMO SVOJE GRIJEHE I DA POSTANEMO DOSTOJNI. SVAKI OD NAS JE DOSTOJAN BOJE LJUBAVI. SVAKI KOJI VJERUJE U RASPETOGA KRISTA SPASITELJA.

No, kada mu jednom predamo ivot u ruke, ne smijemo vie grijeiti protiv poniznosti a time i dostojnosti. Jer ?emo ostaviti mjesto za djelovanje zla. Sotone, Lucifera i svih drugih ?avolskih i demonskih sila. Koje ?e nas pokuati odvu?i od Gospodina i povu?i nas sobom u pakao. Toga se trebamo plaiti.

ZATO JA ZNAM ZATO MI JE GOSPODIN DAO OVE PORUKE. DA RASTEM U VJERI I DUHOVNOSTI I DA SE RJEAVANJEM GRIJEHA OHOLOSTI VIE NIKADA U NJEGA NE VRATIM. DA POSTANEM PONIZAN. I TIME ?U SPASITI I SVOJU DUU A I DUE NEKIH LJUDI KOJIMA ?U SVE TO SVJEDO?ITI. JER PONIZNOM ?OVJEKU ZLO NE MOE NITA. SVA NJEGOVA ORU?A I ZAMKE, KAO TO SU MATERIJALNE STVARI, VLAST I ?AST, RAZBIJAJU SE O ZID PONIZNOSTI. PONIZNOM ?OVJEKU TO SVE NIJE BITNO. NI MATERIJALNE STVARI NI VLAST NI ?AST. ON ZNA DA ?E OD GOSPODINA UVIJEK DOBITI SVEGA DOVOLJNOG ZA SVAKODNEVNI IVOT. SAMO TREBA ?INITI TO MOE PO SVOJIM DAROVIMA I PREPUSTITI GOSPODINU I NJEGOVOM DUHU SVETOMU DA GA VODE KROZ IVOT.


I TO JE TAKO JEDNOSTAVNO, KADA JEDNOM TO SPOZNA, A TAKO KOMPLICIRANO KADA IVI DALEKO OD GOSPODINA. JA SAM VAM IVI SVJEDOK.


I ZATO ZNAM ZATO GOSPODIN ELI DA BUDEM PONIZAN. ELI ME U SVOJEM KRALJEVSTVU. I VAS KOJI OVO ?ITATE, ISTO TAKO ELI U SVOJEM KRALJEVSTVU. A DA LI VJERUJETE U IVOT POSLIJE SMRTI I U IVOT U BOJEM KRALJEVSTVU? DAJTE SI ISKREN ODGOVOR.


JA VJERUJEM. ZATO ELIM BITI PONIZAN. I DA BUDEM DOSTOJAN BOJE LJUBAVI. I DA ME ZLO NE NADVLADA.


O MOJ GOSPODINE, TVOJA PONIZNOST NEKA MI BUDE SVJETLO DA U POTPUNOSTI POBIJEDIM SVOJU OHOLOST. BUDI MOJA SNAGA GOSPODINE. DO POTPUNE MOJE PONIZNOSTI.

BLAGOSLOVLJEN TI GOSPODINE U VIJEKE. I BLAGOSLOVLJEN BOG U VIJEKE.