Po?etna Sadraj Moj dnevnik MOLITE ZA SVOJE SUPRUNIKE 2
PDF Ispis

Srijeda, 08.12.2010.g.

O, danas sam puno svjedo?io za Gospodina. Ujutro sam kleknuo i molio Duha Svetoga da me vodi, ja?a i nadahnjuje za nekoliko razgovora i jedno druenje na kojima sam danas sudjelovao.

Prvo sam razgovarao sa jednom prijateljicom oko onog mojeg ju?eranjeg ?lanka o jadu onih koji se ne mogu ispovjediti. Zajedno smo zaklju?ili da se za o?uvanje braka vrijedi jako, jako rtvovati. Rastave braka ve?inom se doga?aju kada u braku nema Gospodina. KADA SU MU VRATA TE OBITELJI ZATVORENA. Ako je samo jedan od suprunika u Gospodinu, ako od njega trai pomo?, ako eli sa?uvati brak, ako ne gleda isklju?ivo svoje stanje nego SVOJE POSLANJE NA ZEMLJI - SLUENJE DRUGIMA, pa tako i svom bra?nom drugu koji ga povrje?uje i djeci koja su dio te obitelji, TADA JE TAJ BRAK POD ZATITOM GOSPODINA. Gospodin ?e, kada on procijeni da je najbolje za spas svih dua u toj obitelji, do?i i pomo?i da se taj brak o?uva. Tu mi je stalno u glavi majka Glorie Polo koja je stalno molila za svog nevjernog supruga, koji ju je prevario s drugom enom ve? nakon 10-tak dana braka. ?ak joj je i k?er, Gloria Polo, ?ije svjedo?anstvo moete prona?i na internetu pod ovim imenom, dakle, ?ak joj je i ona govorila da ga ostavi. Zamislite, k?er nagovara majku da se razvede i ostavi oca. Strano. Ali, ta draga ena joj je odgovorila: ''AKO GA JA OSTAVIM, TKO ?E SE ONDA ZA NJEGA MOLITI? NITKO. ZAVRITI ?E U PAKLU. ZATO SE MORAM MOLITI ZA NJEGA.'' I, nekoliko godina prije svoje smrti, otac se preobratio, pokajao se za svoje grijehe i zavrio kod Gospodina samo zato jer se njegova ena za njega molila. Ali. u dananjem svijetu punom sebi?nosti i egoizma, rijetko se tko eli za drugog rtvovati i dati mu ljubav koju ne trai odmah natrag.

Ili, jedna istinita pri?a koju sam ?uo kada smo bili prije dva mjeseca Me?ugorju. Jedna Slovenka, iz neke upe blizu hrvatsko-slovenske granice, imala je velikih problema sa svojim muem. Pio je, maltretirao ju, itd. Mnogima od nas poznati obrazac bra?nih odnosa. Jo k tome, doivjela je i teku nesre?u te je postala nepokretna i prikovana za invalidska kolica. No, ta hrabra ena, kojoj nisam saznao ime, nije odustajala. Molila se ona svojem Gospodinu i Djevici Mariji za obra?enje svojeg mua. I, to je bilo prije 20 i neto godina, spremala se njezina upa za Me?ugorje. Nju su, onako na kolicima stavili na prvo sjedalo u autobusu na na?in da su izvadili prva sjedala. I, to mislite, s kojom nakanom je ona ila u Me?ugorje? Sigurno ?e te re?i, kako mi sebi?ni ljudi ?esto mislimo samo na sebe, da je ila da se moli Gospodinu i Djevici Mariji za svoje ozdravljenje. NE, ONA JE ILA DOLJE DA SE MOLI ZA OBRA?ENJE SVOJEGA SUPRUGA. (zasuzile su mi o?i, hvala i slava Gospodinu) I njezin suprug je znao da se ona ila u Me?ugorje moliti Gospodinu i Djevici Mariji. Dolje u Me?ugorju, s obzirom da je bila u kolicima, ta ena nije mogla ni na Krievac ni na Brdo ukazanja nego je cijelo vrijeme bila u crkvi i molila se za obra?enje svojega mua. Najedanput, u misli joj do?u rije?i da neka ustane. Ona se malo zbunila ali je osjetila kako joj kroz tijelo struji neka sila. I, onako hrabra kakva je bila, po?ela se polako dizati iz kolica i stajati na noge. Kada su to vidjeli ljudi oko nje razmaknuli su se jer su vidjeli da neka osoba ustaje iz invalidskih kolica i kre?e , prvo nesigurno a onda sve sigurnije, laganim korakom kroz crkvu. Kad su to vidjeli i njezini iz upe nastalo je op?e veselje i pjesma i slavljenje Gospodina i Djevice Marije. (suze) No, to mi nije najljepe u svemu tome. Kada se ona drugog dana vratila ku?i i kada ju je vidio njezin suprug kako hoda, ponovno se proslavilo ime Gospodnje. On se odmah uredio i otiao kod njihovog sve?enika, ispovjedio se i pri?estio te je od onda prestao piti, bio je redovno na misama a njihov ivot je postao radostan. ZNA GOSPODIN TO JE NAM POTREBNO I KAKO ?E ZA NAS BITI NAJBOLJE DA NAM USLIA MOLITVE. SAMO SE TREBA MOLITI. A TA HRABRA ENA, KOJA JE TAKO LJUBILA GOSPODINA I DJEVICU MARIJU, DOBILA JE USLIANJE SVOJI MOLITVI ZA OBRA?ENJE SUPRUGA I JO SVOJE OZDRAVLJENJE.

E, kada bi mnogi od nas molili za svoje suprunike, kada nas povrijede, bilo bi puno manje rastava i nesretnih brakova. Pa, ajde, zapitajte se i vi, koliko ?esto i kako molite za svojeg suprunika. Rekao mi je danas jedan prijatelj da se njegov suprunik isto tako moe moliti za sebe. O, koliko su ja?e molitve kada ih drugi za vas mole. MOLITE ZA SVOJE SUPRUNIKE I KADA VAM JE DOBRO U BRAKU A POGOTOVO KADA VAM JE TEKO I KADA VAS ON POVRIJEDI.

Tako mi je sada u misli dola re?enica iz naih misa ''MOLITE ZA SVOJE SVE?ENIKE''. Ja bih isto tako dodao ''MOLITE ZA SVOJE SUPRUNIKE''.