RADOST MOLITVE Ispis

29.11.2010.g.

Danas sam posebno radostan. Ne samo zbog toga to je danas radni dan, ponedjeljak, a na misi zornici je bila puna crkva nas vjernika koji smo slavili Gospodina. I ne samo zbog toga to sam se danas uvjerio da mi je ju?er onaj ?ovjek govorio istinu i doao je danas opet na misu zornicu. Jo me onako dodirnuo za ruku kada sam stajao u redu za primanje hostije. HVALA DRAGOM GOSPODINU. i ne sam zato to nas je na kapelan, slave?i s nama misu, obradovao rije?ima da prisustvovanjem misama zornicama ?inimo i djelo pokore. I za sve to sam radostan i zahvaljujem Gospodinu.

No, posebno sam radostan jer sam ju?er nave?er i danas ujutro prvi put osjetio, onako u sebi, da sam radostan kada znam da se trebam pomoliti. Molim se svaku ve?er Molitve Svete Brigite, prekrasne molitve koje je Gospodin objavio toj svetici da ih ona prenese nama. A iza njih pomolim se i Kruniccu Bojeg milosr?a te druge uobi?ajne molitve. Ujutro do?em na misu pola sata prije da izmolim Krunicu Blaene Djevice Marije a poslije mise jo ostanem da se pomolim vie desetica za razne nakane. I tako, do sada mi je to ponekad i znalo biti teko. Zlo mi je odvla?ilo panju, u misli mi je dolazilo kako je to dugo moljenje, da me bole koljena, da mogu koji put i presko?iti moljenje, itd. Ima zlo sto na?ina kako da nas pokua sprije?iti u moljenju. I ja sam se do sada uspjeno s njim borio. I izmolio sve to sam si odredio.

Ali ju?er, a pogotovo danas, kada sam se sjetio to sve trebam izmoliti, OSJETIO SAM RADOST. RADOST MOLITVE. Bio sam radostan kada sam se pripremao za molitvu i bio sam radostan kada sam molio i kada sam zavrio molitvu. Po zavretku molitve, iz crkve sam izaao sa osmjehom na licu.

To mi se sada prvi puta dogodilo onako da sam to osjetio i da to pamtim. Kako je to lijepi osje?aj, RADOST MOLITVE.

Tek sada sam, barem malo, osjetio ono to su nai sveci, poput Svetog upnik Arkog, poput Svetog Franje ili Svete Rite osje?ali kada su se po cijele dane molili. Do sada sam se uvijek pitao kako su to mogli, kako su to izdrali, onako na koljenima, ne osje?aju?i ni glad ni e? ni bol ni dosadu ni umor. Sada mi je Gospodin dao naslutiti kako to izgleda kada moli iz srca. Njima je svima dao RADOST MOLITVE. Ne znam da li ju sada i meni daje. Ali znam da mi se neto posebno dogodilo. Radovao sam se molitvi kao najljepem uspjehu u poslu, kao najljepem druenju s obitelji i prijateljima.

I znam zato. Jer je Gospodin bi sa mnom a ja sam otvorio srce za sebe i za druge.

RADOST MOLITVE. O, kako je to lijepo! Ako do sada to niste osjetili, DAO VAM GOSPODIN DA TO OSJETITE USKORO. BLAGOSLOVLJEN BOG U VIJEKE.